OBOWIĄZKI I PONOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY

SZKOLENIE DLA KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, PRACODAWCÓW I SŁUŻB BHP 

Szkolenie skierowane do osób kierujących pracownikami, pracodawców i służb bhp jako uzupełnienie wiadomości w zakresie obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pracy. Stanowi dobre uzupełnienie posiadanej wiedzy teoretycznej o praktyczne mechanizmy i zależności odpowiedzialności, wydawania poleceń na przykładach wypadków przy pracy.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie,
2. Kierowanie, nadzór, kontrola i koordynacja – podobieństwa i różnice,
3. Rola i obowiązki pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w aspekcie bezpieczeństwa pracy – w tym praktyczne zastosowanie przepisów prawa tym zakresie. Aktualne interpretacje przepisów oraz orzeczeń sądów,
4. Prace szczególnie niebezpieczne – odpowiedzialność pracodawców osób kierujących pracownikami,
5. Odpowiedzialność pracodawców oraz osób kierujących pracownikami: karna, wykroczeniowa, służbowa oraz cywilna. Szczegółowe omówienie zasad określania odpowiedzialności od karnej do służbowej łącznie z przyczynami rozwiązań umowy o pracę z osobami kierującymi pracownikami,
6. Case study – przykłady wypadków przy pracy w aspekcie ponoszenia odpowiedzialności za ich powstanie,
7. Ekonomiczne podejście do bezpieczeństwa w zakładzie pracy w ujęcie odpowiedzialności za naruszenia bhp.

Ekspert - STARSZY INSPEKTOR PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole nad warunkami pracy na placach budów oraz wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”