PRZEKONYWANIE I WYWIERANIE ETYCZNEGO WPŁYWU NA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

CZYLI JAK SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW I KLIENTÓW

Cele szkolenia:
a. rozwój umiejętności miękkich niezbędnych w pracy handlowca
b. poznanie przyczyn stresów w pracy zawodowej oraz narzędzi pozwalających sobie z nimi radzić
c. rozwój umiejętności rozpoznawania stresu pozytywnego i negatywnego
d. kształcenie umiejętności identyfikowania własnych reakcji na sytuacje stresujące
e. zrozumienie roli stresu w pracy zawodowej,
f. kształcenie umiejętności panowania, kontroli własnych reakcji na bodźce stresujące,
g. podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań
h. przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości pracownika
i. poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień
j. doskonalenie umiejętności przekonywania i etycznego wywierania wpływu na rozmówców

Program szkolenia

1. Zjawisko stresu – diagnoza i analiza
a. napięcia fizjologiczna
b. napięcia emocjonalne
c. napięcia behawioralne
d. stres pozytywny i negatywny – źródła

2. Model stresu roli zawodowej
a. kompetencje interpersonalne
b. postrzeganie własnej roli zawodowej i konflikt ról
c. reakcje emocjonalne w pracy (lęk, irytacja, depresja)

3. Konsekwencje stresu
a. niezadowolenie z pracy
b. niska efektywność pracy
c. chęć opuszczenia pracy
d. dolegliwości somatyczne

4. Metody i techniki radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej
a. relaksacja
b. nawyki żywieniowe
c. aktywność fizyczna
d. gospodarowanie czasem

5. Funkcje menedżerskie kluczowe dla delegowania uprawnień
a. Korzyści z delegowania
b. Poziomy delegowania
c. Przyczyny niedelegowania
d. Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
e. Tworzenie harmonogramu zadań
f. Bariery w delegowaniu uprawnień

6. Delegowanie – zasady
a. Zlecanie zadań
b. Dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników
c. Zakres powierzonej odpowiedzialności a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
d. Znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień

7. Sztuka perswazji, czyli jak etycznie wywierać wpływ na ludzi
a. Centralna strategia perswazji – kiedy można stosować logiczne argumenty
b. Peryferyjna strategia perswazji – kiedy można stosować emocjonalne argumenty
c. Czynniki wpływające na skuteczność przekonywania
d. Praktyka reguł wywierania wpływu na innych ludzi

8. Sztuka prowadzenia sporów
a. Wykorzystanie umiejętności przekonywania w czasie debaty
b. Forma i treść wypowiedzi przekonywującej
c. Jak wygrać spór nie naruszając godności oponenta?

9. Racjonalne i emocjonalne techniki oddziaływania na klienta.
a. Jak używać racjonalnych argumentów, aby przekonać klienta?
b. Jak oddziaływać na emocje klienta?
c. Jakie rodzaje perswazji stosować wobec różnych klientów?
d. Jakie są zasady wpływu społecznego, które można wykorzystać w kontaktach z klientami?

Metody prowadzenia warsztatu:
• Mini wykłady – wprowadzenie do tematu lub podsumowanie.
• Analiza przypadków ilustrujących poszczególne zagadnienia – dyskusja na nimi.
• Warsztaty umiejętności:
– symulacje rozmów z klientami
– obrona firmy przed atakami klienta – symulacje sytuacji

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”