Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

DYREKTYWY MASZYNOWE I NARZĘDZIOWE W PRAKTYCE

WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 

Zapraszamy na szkolenie DYREKTYWY MASZYNOWE I NARZĘDZIOWE W PRAKTYCE, na którym uczestnicy  zapoznają się z takimi zagadnieniami jak:

– Zmiany w Dyrektywach Nowego Podejścia obowiązujące od 2016 roku
– Nowe maszyny i urządzenia zgodnie z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE
– Dostosowanie „starszych” maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą narzędziową (socjalną)2009/104/WE
 Normy zharmonizowane – definicja i wykaz aktualnych norm
 Zalecenia pokontrolne i powypadkowe Inspektorów UDT oraz PIP
– Tworzenie i odtwarzanie dokumentacji technicznej dla urządzeń

W trakcie szkolenia proponujemy naszym klientom serie konsultacji oraz warsztatów z naszym ekspertem, na których będzie można dowiedzieć się:

– Jak dostosować Państwa park maszynowy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa?
– Jak przeprowadzać analizy list kontrolnych, zdjęć i dokumentacji maszyn wymagających dostosowania?
– Jak rozwiązać sytuacje trudne i sporne?

Po odbytym szkoleniu będziecie Państwo znali odpowiedzi między innymi na pytania:
• Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona Deklaracja zgodności i kto ją wystawia?
• Czy producent maszyny lub urządzenia dopełnił wszystkich obowiązków na nim spoczywających?
• Jaką dokumentację techniczną ma obowiązek dostarczyć użytkownikowi producent bądź podmiot wprowadzający wyrób na rynek, aby zapewnić prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami eksploatację maszyny lub urządzenia?
• Czy użytkownik ma prawo przeprowadzić remont, modernizację lub modyfikację (przeróbkę) maszyny lub urządzenia nie tracąc ważności Deklaracji zgodności. Czy ewentualnie musi wystawić nowe dokumenty?
• Co zrobić w przypadku gdy zakupiona została maszyna bez instrukcji obsługi lub instrukcja obsługi jest niekompletna albo nieprzetłumaczona na język polski?

Program szkolenia

CZĘŚĆ I
1. STRUKTURA PRZEPISÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH ODNOŚNIE WPROWADZENIA DO OBROTU ORAZ UŻYTKU MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
• Znak CE – podstawowe i najważniejsze przepisy i obowiązki kraju członkowskiego Unii Europejskiej wynikające z podpisanych traktatów

CZĘŚĆ II
1. 
DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE
• najważniejsze wymagania odnośnie dokumentacji dla producentów i użytkowników maszyn według Dyrektywy maszynowej

2. WPROWADZENIE DO OBROTU LUB ODDANIE DO UŻYTKU MASZYNY
• procedury oceny zgodności WE
• ocena zgodności w fazie wytwarzania maszyny
• badanie typu WE
• pełne zapewnienie jakości
• ścieżki oceny zgodności – szczegółowe omówienie procedur
• normy zharmonizowane – podział

3. WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UŻYTKU PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH POD DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA
• najważniejsze zmiany dla producentów maszyn i urządzeń od kwietnia 2016
• najważniejsze aspekty podczas wprowadzania do użytku urządzeń podlegających pod zmieniane dyrektywy.
• zależność między Dyrektywą Narzędziową i Maszynową a Dyrektywami Nowego Podejścia
• nowe wymogi – wprowadzanie do użytkowania a wprowadzanie do eksploatacji – co w praktyce oznacza dla producentów i działów technicznych

4. DOKUMENTACJA MASZYNY
• instrukcja obsługi do maszyny i jej poszczególne komponenty
• tłumaczenie instrukcji obsługi
• brak lub niekompletna instrukcja obsługi – konsekwencje prawne
• piktogramy i informacje graficzne
• tabliczka znamionowa
• deklaracja zgodności WE
• instrukcje montażu maszyny nieukończonej
• deklaracja włączenia maszyny nieukończonej

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
• dokumentacja konstrukcyjno-techniczna – zawartość i odpowiedzialność za jej prawidłowe powstanie i przechowywanie

CZĘŚĆ III
1. 
MODERNIZACJE I REMONTY MASZYN PODLEGAJĄCYCH POD DYREKTYWĘ MASZYNOWĄ 2006/42/WE I NARZĘDZIOWĄ 2009/104/WE, CO SIĘ DZIEJE Z DOKUMENTACJĄ MASZYNY PO PRZEPROWADZONYCH ZMIANACH
• głęboka modernizacja maszyny wymagająca oznakowania CE
• modernizacje maszyn nie prowadzące do nadania znaku CE
• maszyny zespolone (linie produkcyjne) i znak CE

CZĘŚĆ IV
1. 
ODPOWIEDZIALNOŚC CYWILNO KARNA ZA STAN BEZPIECZEŃSTWA STANOWISKA PRACY
• piramida odpowiedzialności w firmie – kto w praktyce odpowiada za bezpieczeństwo.

CZĘŚĆ V
1. 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA – KONTROLE MASZYN PRZEZ JEDNOSTKI NADZORU RYNKU
• niespełnienie wymagań zasadniczych
• niespełnienie wymagań minimalnych
• obowiązujące nakazy i system kary

CZĘŚĆ VI
1. PYTANIA I ODPOWIEDZI
• konsultacje
• pytania i odpowiedzi

Ekspert

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dr nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki, specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, stypendysta programu Erasmus-Socrates we Włoszech na Politechnice Mediolańskiej, uczestnik stażu naukowego na Ukrainie w Przyazowskim Uniwersytecie Technicznym w Mariupolu.

Biegły Sądu Okręgowego w Łodzi z dziedziny budowy maszyn.

Autor licznych szkoleń i publikacji z zakresu dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz narzędziowa 2009/104/WE) oraz tworzenia dokumentacji technicznej.

Właściciel firmy zajmującej się odtwarzaniem dokumentacji technicznej i dostosowywaniem maszyn do wymagań dyrektywy 2006/42/WE i 2009/104/WE.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”