CZAS PRACY KIEROWCÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI TACHOGRAFÓW CYFROWYCH 

Większość pracodawców nie wie jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców, oraz sporządzać ewidencję czasu pracy kierowców z uwzględnieniem obsługi tachografów cyfrowych. Firma CSK Partner zaprasza na szkolenie, na którym zapoznają się Państwo z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Szkolenie pomoże Państwu zminimalizować ryzyko związane z odpowiedzialnością karną i administracyjną przedsiębiorców i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie. Szkolenie Czas Pracy Kierowców prowadzone jest przez Eksperta zatrudnionego w szeregach służb kontrolnych z wieloletnim doświadczeniem.

Program szkolenia

1. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE KWESTIE CZASU PRACY KIEROWCY I ZASAD STOSOWANIA URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH W PRZEWOZACH DROGOWYCH

2. ZASADY STOSOWANIA URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH (tachograf cyfrowy)
a) Zakres obowiązków przedsiębiorców i kierowców
b) Karty do tachografów
c) Budowa tachografu cyfrowego
d) Obsługa tachografu cyfrowego
e) Znaczenie piktogramów
f) Analiza wydruków z tachografu cyfrowego
g) Pobieranie danych z tachografu cyfrowego i kart
h) Praktyczne pokazy działania tachografu cyfrowego

3. ZASADY ZWIĄZANE Z CZASEM JAZDY, PRZERW I ODPOCZYNKÓW WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA 561/2006
a) Odpoczynek dzienny
b) Czas jazdy dziennej
c) Czas jazdy bez przerwy
d) Czas odpoczynku tygodniowego
e) Omówienie zaleceń Komisji UE

4. USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW
a) Normy czasu pracy kierowców
b) Obowiązki przedsiębiorców
c) Archiwizowanie dokumentów związanych z czasem pracy kierowców
d) Zasady dokumentowania czasu wolnego kierowców

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY ZA NARUSZENIA NORM CZASU PRACY KIEROWCY I ZASAD STOSOWANIA
URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ ZA NARUSZENIA NORM CZASU PRACY KIEROWCY I ZASAD STOSOWANIA URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH

7. PRZYGOTOWYWANE ZMIANY W PRZEPISACH

Ekspert

Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego z wieloletnim doświadczeniem. Ekspert w zakresie prawa pracy w szczególności czasu pracy kierowcy, prawa przewozowego i przepisów związanych prawem transportowym, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, doradca do spraw przewozów towarów niebezpiecznych.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”