SZTUKA ARGUMENTACJI I PRZEKONYWANIA
TECHNIKI ZAMYKANIA TRANSAKCJI Z UWGLĘDNIENIEM OBRONY CENY

Każdy handlowiec powinien o tym pamiętać, że wszelkie jego działania mają jeden cel: sprzedaż. Na skuteczny efekt kończący transakcję sprzedażą, ma wpływ wiele elementów. Szkolenie to w praktyczny sposób koncentruje się na argumentacji i przekonywaniu do swoich racji, co jest bardzo istotne w procesie sprzedaży.   Przede wszystkim jest to kształtowanie własnej  postawy i motywacji, bez której nawet najlepszy produkt z trudem może się obronić. Dopiero wtedy dzięki dostarczonej podczas szkolenia wiedzy, skutecznym praktycznym narzędziom  oraz rozwoju umiejętności uczestników możemy oczekiwać podniesienia efektywności prowadzonych działań sprzedażowych.

Główne cele szkolenia :

  • Budowanie własnej motywacji do działania oraz zaangażowania w osiąganie celów sprzedażowych
  • Techniki obrony ceny – umiejętność argumentacji i przekonywania
  • Techniki zamykania sprzedaży

Program szkolenia

1. Psychologia osiągnieć, czyli rola naszej automotywacji w sprzedaży. Zmiana nastawienia i postaw.
– Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia efektywności – „sięgaj dalej”
– Samodoskonalenie się (co można zmieniać, a co warto zmieniać).
– Podejmowanie inicjatywy i wyzwań. Dlaczego lubimy to co znamy ?
– Motywowanie siebie do zmian – główne czynniki i zasady budowania automotywacji.
– Rola optymizmu i metody wzbogacania własnego potencjału.
– Przekonania: motywujące i ograniczające-analiza ich wpływu na prace i rozwój uczestników.
– Wizualizacja celu i myślenie ukierunkowane na cel.
– Analiza i parametry poprawnie wyznaczonych celów.
– Metoda wdrożeń podejmowanych działań i wyznaczonych celów w sprzedaży.

Celem modułu jest pokazanie uczestnikom, że to oni mają 100% wpływ na podejmowane przez siebie decyzje, że warto wprowadzać zmiany w swojej postawie i motywować siebie do rozwoju, że praca nad swoim nastawieniem ułatwia funkcjonowanie (1 indywidualne ćwiczenie) i współpracę w zespole (1 ćwiczenie grupowe).
Zostaną zastosowane ćwiczenia pokazujące, że każdy z uczestników ma ogromne możliwości i talenty, których często nie dostrzega i nie wykorzystuje.
Pokażemy jak przełamywać swój wewnętrzny opór przed i jak radzić sobie z własnymi ograniczeniami w postawie.
Uczestnicy nauczą się wyznaczać sobie cele długo i krótko terminowe – zostanie przeprowadzone ćwiczenie praktyczne dot. wdrożenia wyznaczonych sobie celów sprzedażowych.
W module poszerzymy kompetencje: orientacja na wynik, wzmocnienie siły wewnętrznej uczestników, otwartość na zmiany we własnych działaniach.

2. Narzędzia pogłębionej analizy potrzeb – pytaj i wyciągaj wnioski
„SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ” – od ogółu do szczegółu. Technika lejka – zadawanie pytań, zmierzających do celu, czyli uzyskania oczekiwanej odpowiedzi.
Funkcje pytań – informacyjna, psychologiczna, kontroli nad procesem.
Rodzaje pytań i umiejętność ich zadawania i wykorzystania podczas rozmowy:
– pytania zamknięte
– pytania otwarte
– pytania alternatywne
– pytania hipotetyczne
– pytania sugerujące
Jakich pytań nie wolno stosować podczas rozmowy z Klientem
„SPIRALA AKTYWNEGO SŁUCHANIA” – od zorientowania na rozmówcę do intencji rozmówcy -ćwiczenia w zakresie technik aktywnego słuchania.
• Cechy dobrego słuchacza
• Cztery kroki aktywnego słuchania :
1.Słuchanie aktywne :
– parafrazowanie
– precyzowanie
– informacja zwrotna
– odzwierciedlanie emocji
2. Słuchanie empatyczne – słuchanie z odpowiednim nastawieniem
3. Słuchanie otwarte – pozbawione oceny i szukania winy
4. Słuchanie świadome – porównywanie tego co słyszymy z wiedzą, ale bez osądu. Obserwowanie i wsłuchiwanie się w spójność wypowiedzi.
• Bariery utrudniające aktywne słuchanie.
• Korzyści z aktywnego słuchania
Zasada „góry lodowej” w analizie potrzeb – metoda nurkowania
Rozpoznawanie ukrytych potrzeb klienta – identyfikacja typu, dążeń i sytuacji klienta.
Nie komplikujmy tego co sprawdzone – technika KISS
Moduł poświęcony jest przygotowaniu oferty handlowej w taki sposób, by już na wstępnym etapie była ona jak najbardziej spójna z potrzebami i oczekiwaniami klienta. Jednocześnie powinna ona być skonstruowana w sposób, który maksymalnie ułatwi jej przedstawienie i argumentację dla klienta. W trakcie ćwiczeń, uczestnicy będą przygotowywać ofertę handlową na bazie uzyskanych informacji od klienta. Następnie propozycja ta zostanie zweryfikowana przez prowadzącego oraz pozostałych uczestników pod kątem skuteczności.

3. Techniki przekonywania i argumentowanie swoich racji podczas rozmowy z klientem.
Zbijanie obiekcji i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
• Koło konfliktu (konflikt: struktury, interesów, danych, relacji, wartości)
• Słowa perswazyjne
• Style rozwiązywania konfliktów (unikanie, kompromis, współpraca) – kwestionariusz dla uczestników
• Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach
• Obiekcje : metoda 4 kroków (FBI), Metoda Innej perspektywy, Mój przyjaciel..
CENA JAKO OBIEKCJA.
• Typowe strategie i taktyki klienta mające na celu uzyskanie niższej ceny
• Obiekcja : Ta cena jest za wysoka
• Taktyka : nie mamy aż takiego budżetu
• Obiekcja : Gdyby pan obniżył cenę to może weźmiemy.
• Taktyka : A jaka będzie cena jak weźmiemy x sztuk?
• Strategia : Niech pan to przemyśli, wracam za 15 minut.
• Techniki radzenia sobie z obiekcjami
• Obiekcje i taktyki klientów zgłaszane przez uczestników szkolenia dotyczące ich doświadczenia w rozmowach handlowych

Celem modułu jest opanowanie praktycznych technik radzenie sobie z obiekcjami klienta dotyczącymi ceny
Celem modułu jest nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczestnicy poznają przyczyny występowania takich sytuacji oraz sposoby ich rozwiązywania.
Celem tego modułu jest przećwiczenie w scenkach używanie argumentów uzasadniających ofertę handlową oraz odpowiadających na zastrzeżenia klientów. Uczestnicy spraktykują różne strategie zwiększania zakupów przez klienta.
W czasie tego modułu zostanie przeprowadzone ćwiczenie na argumentowanie swoich racji. Gra pobudzająca zaangażowanie emocjonalne uczestników, pokazująca jak ważne są dla każdego ukryte potrzeby i motywatory. Jakich tematów unikać podczas dyskusji z klientem.
W module poszerzymy kompetencje: techniki sprzedaży, wykraczamy ponad oczekiwania naszych klientów, profesjonalizm sprzedażowy, orientacja na wynik, cele sprzedażowe.

4. Narzędzia zwiększające skuteczność zamykania sprzedaży podczas rozmów handlowych.
– Sygnały jakie daje klient świadczące o chęci zakupu.
– Jeśli nie zamkniesz TERAZ to kiedy …?!
– Podstawowe techniki zamykania sprzedaży- bezpośrednia, założenie, wybór, mniejsza zgoda, wyważenie, tak-tak, dlaczego nie?; dodatkowe techniki.
– Techniki zamknięcia sprzedaży w sytuacjach trudnych, jak i kiedy „dociskać”?
– Gdy klient krytykuje
– Gdy klient nic nie mówi o swojej decyzji
– Gdy klient powołuje na konkurencję
– Gdy klient odkłada decyzje w czasie
– Po decyzji klienta
– Gdy decyzja jest pozytywna…
– Gdy decyzja jest negatywna…
– Jak zakończyć spotkanie jeśli klient kupił a co jeśli nie dokonał zakupu?
– Strategie zwiększania zakupów przez klienta: Cross selling, Up selling i.in.

Celem tego modułu jest by uczestnicy poznali kluczowe techniki obrony ceny oraz elementy procesu zamykania sprzedaży, wraz z korzyściami oraz pułapkami z nimi związanymi. Poznają skuteczne techniki zamykające sprzedaż oraz będą je ćwiczyć w rozmowach handlowych.
Celem tego modułu jest by uczestnicy poznali kluczowe elementy procesu zamykania sprzedaży, wraz z korzyściami oraz pułapkami z nimi związanymi. Poznają skuteczne techniki zamykające sprzedaż oraz będą je ćwiczyć w rozmowach sprzedażowych.
Uczestnicy nauczą się stosować różne techniki zamykania sprzedaży w zależności od sytuacji i różnorodności klientów, z jakimi się spotykają.
Gra szkoleniowa, dzięki której uczestnicy przećwiczą praktycznie poznane techniki zamykania sprzedaży.
W module poszerzymy kompetencje: techniki zamykania sprzedaży, profesjonalizm sprzedażowy, orientacja na wynik, cele sprzedażowe.

5. Zadania zwiększające umiejętności wdrożenia narzędzi w codzienną pracę
Wypracowanie schematu działań, jakie powinien wykonać handlowiec, aby zagwarantować sobie ich efektywność.

Zamkniecie zadań, podsumowanie, odpowiedzi na dodatkowe pytania.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”