OPRACOWANIE PROCESÓW W LABORATORIUM ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 

IDENTYFIKACJA, PODZIAŁ ORAZ DOKUMENTACJA PROCESÓW

Warsztaty adresowane są do pracowników laboratoriów zajmujących się dostosowaniem posiadanej dokumentacji do nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W trakcie warsztatów zostaną omówione i przećwiczone:

  • związek normy z systemem zarządzania oraz formy jego dokumentowania,
  • identyfikowanie procesów w laboratorium,
  • ich podział i graficzna notacja służąca do opisywania procesów,
  • ryzyka i szanse według wymagań normy.

Po zakończeniu warsztatów Uczestnicy będą potrafili:

  • zidentyfikować procesy realizowane w swoim laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
  • prawidłowo opisać procesy,
  • stosować narzędzia do mapowania, opisywania i mierzenia procesów,
  • ocenić i poprawić istniejące procesy,
  • zastosować w praktyce podstawowe zasady zarządzania procesami,
  • dokumentować realizowane w organizacji procesy (karta procesu, cele i mierniki procesów, ryzyka i szanse).

Program szkolenia

1. Idea zarządzania procesami – cel, istota i korzyści stosowania podejścia procesowego w laboratorium
2. Proces – cechy charakterystyczne i elementy składowe procesu (definicja procesu, właściciel i użytkownicy procesu, wejścia i wyjścia procesów)
3. Identyfikacja procesów w laboratorium – praca warsztatowa
4. Sposoby podziału procesów w laboratorium – praca warsztatowa
5. Mapowanie procesów – sporządzanie graficznej prezentacji procesów opisanych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 zgodnie z modelem BPM – praca warsztatowa
6. Sporządzanie dokumentacji procesowej dla zmapowanych procesów – karty procesów, cele, mierniki, ryzyka i szanse w formularzach – praca warsztatowa
7. Idea i sposoby optymalizacji procesów – praca warsztatowa
8. Podstawowe zasady zarządzania procesami – kierowanie zespołem realizującym proces, monitorowanie i pomiary procesów, zarządzanie ryzykami (sposób reagowania, kontrola podejmowanych przedsięwzięć)

Ekspert

dr inż. Joanna Tabara

Auditor techniczny w obszarze pobierania próbek i badań wody oraz ścieków, kierownik ds. jakości, kierownik laboratorium badawczego i pełnomocnik zarządu ds. systemów zarządzania z wieloletnim doświadczeniem, trener w obszarze systemu zarządzania opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025, autorka publikacji w tematyce potwierdzania metod badawczych, szacowania niepewności, kontroli jakości badań, nadzoru nad wyposażeniem, kompetencji personelu laboratorium, pasjonatka zagadnień związanych z akredytacją, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

dr inż. Robert Kamiński

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego, podnoszenia efektywności organizacji, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz stosowania współczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania. Posiada duże doświadczenie z zakresu konsultingu w przemyśle maszynowym, branży wydobywczej, informatycznej, motoryzacyjnej, chemicznej, wydawniczej i energetycznej. Jako konsultant, realizował projekty z zakresu problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz podnoszenia efektywności, w tym mapowania i przeprojektowania procesów, wdrażania systemów zarządzania projektami, tworzenia i zmian struktury organizacyjnej, wyznaczania wskaźników efektywności, sporządzania planów zarządzania zmianą oraz przeprowadzania zmian organizacyjnych. Prowadzi liczne szkolenia w kraju i za granicą. Jest m.in. profesorem wizytującym na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie oraz wykładowcą Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu będącej wspólną inicjatywą Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”