METODY OCENY KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu metod oceny kwalifikacji dostawców. W trakcie szkolenia, Uczestnicy wraz z Trenerem stworzą kompleksowe narzędzie oceny dostawców na trzech poziomach oceny dostawców. Poziom strategiczny zakłada długofalowy plan rozwoju dostawców oraz zarządzania relacjami na podstawie modelu „Dutch windmill” , kolejno na poziomie taktycznym zajmujemy się oceną dostawcy kiedy wybieramy do współpracy dla określonego projektu lub współpracy ciągłej, natomiast poziom operacyjny oceny zakłada ocenę bieżącej współpracy – wskaźniki takie jak terminowość, OTIF, ilość reklamacji etc. Wszystkie wykorzystane w szkoleniu modele, metodologie i narzędzia wykorzystywane są w praktyce, do zarządzania dostawcami przez większość międzynarodowych korporacji; są to nowoczesne metody pracy profesjonalnych kupców.

Program szkolenia

I. Wybór Dostawców w ujęciu strategicznym. Strategiczny Plan Kategorii.
1. analiza dostawców, klasyfikacja dostawców wg grup asortymentowych, wielkości obrotu, ryzyka współpracy, zastępowalności etc.
2. Klasyfikacja dostawców – strategiczni, komercyjni, wąskie gardła, rutynowi. Kryteria oceny i stworzenie narzędzia.
3. Analiza rynku dostawców. Narzędzia budowy wiedzy o rynku (RFI – zapytanie o informację, RFP – zapytanie o propozycję, RFQ – zapytanie o ofertę
4. Przygotowanie Planu rozwoju dostawców (Zarządzanie bazą dostawców). Określenie kierunków strategicznych rozwoju dostawców i ich kontrybucji do naszego biznesu.
3. Precyzyjne pozycjonowanie na osi siła słabość, profesjonalne narzędzia kupieckie – „Matryca Kraljic” oraz „Model Wiatraka” i model „11Cs”. Ćwiczenia praktyczne na wybranych przykładach.

II. Wybór Dostawców w ujęciu taktycznym.
1. Walidacja dostawcy przy wyborze do konkretnych projektów lub stałej współpracy.
1a). Walidacja dostawcy i walidacja oferty – profesjonalne narzędzie kupieckie metoda , metoda ”0-10”,
1b). Audyt jako narzędzie walidacji dostawcy – zgodnie z metodologią branży automotive „VDA”?
1c). Analiza stabilności finansowej dostawcy – wskaźnik z-score, „Quick Ratio”
2. Budowanie modelu kosztowego uwzględniającego wszystkie elementy w całym łańcuchu wartości a nie samą tylko cenę.

III. Ocena i rozwój dostawcy na poziomie operacyjnym
1.Metody oceny dostawcy w trakcie trwania współpracy.
2.Narzędzia oceny dostawcy. Jak stworzyć sprawny system monitoringu i oceny dostawcy.
3.Przygotowanie planu rozwoju dostawcy i działań korygujących.

Ekspert - Jacek Jarmuszczak

Jacek Jarmuszczak

Trener biznesu, praktyk. Karierę zawodową rozpoczynał jako kupiec w branży FMCG w polskich przedsiębiorstwach, dla których negocjował kontrakty zakupowe z dostawcami z całego świata – głównie korzystając z elektronicznych platform przetargowych. Później dla globalnego koncernu, lidera w swoim sektorze i dobrze znanej marki Philips Lighting, jako Strategic Buyer tworzył strategię zakupów dla obszaru Europy oraz prowadził negocjacje z kluczowymi dostawcami. Obecnie pracuje jako Kierownik Działu Zakupów Elektronicznych w Carlsberg Group, gdzie przeprowadza ok. 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów Carlsberg na całym świecie. Ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych, negocjacji zakupowych, budowania relacji z dostawcami oraz e-systemów zarządzania zakupami. Posiada praktyczne doświadczenia w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne). Wielomiesięczne kontrakty w Europie zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym. W trakcie swojej ponad 15 letniej kariery negocjował kontrakty o łacznej wartości przekraczającej 3 miliardy EUR. Obecnie pracuje w Danfoss A/S jako Global Category Manager

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”