NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej 2019r_Krzysztof Walczak_opis szkoleniaZapraszamy na szkolenie dotyczące NOWYCH OBOWIĄZKÓW PRACODAWCY, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Szkolenie prowadzone przez eksperta dr hab. Krzysztofa Walczaka podzielone jest na 3 bloki tematyczne:
– RODO A DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
– NOWE ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW W 2019r.
– ZAKRES PRZEDMIOTOWY DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z  dr  hab. Krzysztofem Walczakiem własnych doświadczeń i problemów. 

Program szkolenia

I. RODO A DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
1. Praktyczne konsekwencje uznania dokumentacji pracowniczej jako zbioru danych osobowych w świetle RODO
2. Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej w świetle RODO
3. Przesłanki legalności przechowywania dokumentacji pracowniczej z podziałem na dane zwykłe i wrażliwe
4. Obowiązek informacyjny administratora w stosunku do osób których dane są przechowywane w dokumentacji pracowniczej
5. Uprawnienia osób których dane są przechowywane w dokumentacji pracowniczej
6. Upoważnianie przez Pracodawcę osób do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w dokumentacji pracowniczej

II. NOWE ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW 
1. Forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej i okres jej przechowywania
2. „Techniczne” aspekty prowadzenia akt osobowych w formie papierowej
– podział dokumentacji na 4 główne części z możliwością wprowadzenia dodatkowych podkatalogów w głównych częściach
– rozszerzony obowiązek prowadzenia dodatkowej dokumentacji pracowniczej poza „głównymi” aktami osobowymi
3. Obowiązki pracodawcy w przypadku zmiany formy akt osobowych z papierowej na elektroniczną
4. Techniczne aspekty prowadzenia i przechowywania akt osobowych w formie elektronicznej
5. Obowiązki informacyjne pracodawcy dotyczące przechowywania akt osobowych w przypadku aktualnego lub byłego pracownika
6. Uprawnienia byłego pracownika lub członków jego rodziny dotyczące odbioru akt osobowych oraz sposoby przekazywania tych dokumentów lub ich kopii
7. Odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy lub osób działających w jego imieniu w przypadku nieprawidłowości związanej z prowadzeniem akt osobowych
8. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do ZUS
9. Wprowadzenie instytucji raportu informacyjnego i jego wpływ na długość przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych

III. ZAKRES PRZEDMIOTOWY DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 
1. Wymogi związane z obowiązkiem podania przez pracownika konta bankowego dla celów przekazywania wynagrodzenia
2. Dokumenty związane z rekrutacją (część A akt osobowych) – a więc o co można pytać kandydata do pracy
3. Dokumenty wymagane do nawiązania stosunku pracy (część B akt osobowych)
4. Dokumenty związane z wykonywaniem pracy (część B akt osobowych)
5. Dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich (część B akt osobowych)
6. Dokumenty związane z ponoszeniem odpowiedzialności porządkowej lub innej przewidzianej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po określonym czasie (część C akt osobowych)
7. Dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy (część D akt osobowych)
8. Dokumentacja odrębna dotycząca organizacji czasu pracy

Ekspert - dr hab. Krzysztof Walczak

dr hab. Krzysztof Walczak

Krzysztof WalczakDoktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”