KOMUNIKACJA I KOMUNIKOWANIE W ZESPOLE I KLIENTEM

Cele:
Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wiarygodnego porozumiewania się z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, skutecznego przekazywania informacji, budowania systemu komunikacji w firmie oraz kreowania autowizerunku w miejscu pracy. Słuchacze będą również mieli możliwość rozpoznania własnej postawy w komunikacji interpersonalnej, barier utrudniających komunikowanie oraz popełnianych własnych błędów.

Uczestnik warsztatów zapozna się z:
• skutecznymi technikami porozumiewania,
• zasadami budowania sprawnych kanałów komunikacyjnych,
• skutecznymi regułami udzielania informacji zwrotnej,
• regułami i normami ułatwiających komunikowanie się w miejscu pracy w celu poprawy skuteczności i efektywności,
• zasadami minimalizowania kosztów psychologicznych i społecznych pracy zawodowej.

Program szkolenia

1. Proces komunikacji interpersonalnej
• Czynniki determinujące komunikowanie interpersonalne
• Budowanie wiarygodności w relacjach interpersonalnych
• Etyka w komunikowaniu interpersonalnym
• Psychologiczne prawidłowości wykorzystywane w skutecznym i efektywnym komunikowaniu

2. Proces komunikacji wewnętrznej w firmie
• komunikowanie oficjalne
• komunikowanie półprywatne
• komunikowanie prywatne
• skuteczne techniki
• praktyczne porady

3. Style i reguły porozumiewania się
• cztery podstawowe style komunikowania: dyrektywne, analityczne, afektywne i uważające;
• wady i zalety poszczególnych stylów
• praktyka stosowania stylów komunikowania: kiedy, gdzie i w stosunku do kogo stosować poszczególne style;

4. Zakłócenia w komunikowaniu
• bariery komunikowania interpersonalnego
• jak można się konstruktywnie kłócić w pracy zawodowej?
• postawy, stereotypy, uprzedzenia a zakłócenia w komunikowaniu
• komunikowanie niewerbalne – wady i zalety
• wady systemów komunikowania w firmie

5. Komunikowanie się z klientem zewnętrznym
• reaktywne a proaktywne porozumiewanie się
• magia i siła słów (słowa parzące i słowa magiczne)
• jak sprawić, aby klienci słuchali, co się do nich mówi?
• retoryka – sztuka prawidłowego korzystania ze słów
• etyczne techniki wywierania wpływu
• procedura reklamacyjna – znaczenie

6. Budowa systemu komunikowania z klientem wewnętrznym
• komunikowanie poziome
• komunikowanie pionowe
• budowanie skutecznych relacji wewnętrznych
• rola kultury organizacyjnej w systemie komunikacji
• narzędzia komunikowania w firmie a cele firmy

7. Komunikacja w zespole
• role w zespole a potrzeby komunikacyjne
• komunikowanie a wykonywanie zadań członków zespołu
• grupowe myślenia – jak pokonać?
• modele komunikacji w zespole – rodzaje, wady i zalety
• rozwiązywanie konfliktów w zespole wynikających z błędów w komunikowaniu

METODY
• Mini wykłady – wprowadzenie do tematu, zagadnienia.
• Analiza przypadków ilustrujących poszczególne zagadnienia – dyskusja grupowa na nimi.
• Warsztaty umiejętności – opracowywanie przykładowych rozwiązań dla potrzeb konkretnego przypadku.
• Odgrywanie ról przez uczestników w przygotowanych symulacjach, analiza zaproponowanych rozwiązań.
• Gra komunikacyjna – poznanie roli reguł komunikowania w pracy zespołowej

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”