PRZEPISY CELNE W SPEDYCJI – ZARABIAJ MINIMALIZUJĄC RYZYKA
PRAWO CELNE DLA SPEDYTORÓW

Adresaci:
To  wyjątkowe  szkolenie  dedykowane  jest  dla  wszystkich  uczestników zawierających/obsługujących transakcje w obrocie towarowym. 

Polecane w szczególności dla działów:

  • spedycji;
  • logistyki;
  • zakupów;
  • handlowego;
  • księgowości.

Program szkolenia

1. Podstawy prawa celnego w przewozie międzynarodowym towarów:
a. Konwencje międzynarodowe,
b. Unijne prawo celne.
2. Procedury celne oraz nazwy dokumentów w nich występujące:
a. Procedura wywozu (EX/EU),
b. Dopuszczenie do obrotu (IM),
c. Tranzyt (przekaz T1/T2/T2L).
3. Umowa spedycji a odpowiedzialność odprawy celnej:
a. Odpowiedzialność z kodeksu cywilnego,
b. Odpowiedzialność solidarna.
4. Pochodzenie towaru – podział i dokumenty oraz formalności przy ich stosowaniu:
a. EUR 1,
b. ATR,
c. Deklaracje na fakturze,
d. Bezpośredni transport.
5. Dokumenty do odprawy celnej:
a. Faktura handlowa,
b. Faktura proforma,
c. Specyfikacja,
d. List przewozowy,
e. Inne wymagane.
6. Odprawa celna wymogi formalno-prawne:
a. Numer MRN,
b. Komunikaty od organów celnych.
7. Dozór celny i jego przestrzeganie:
a. Definicja,
b. Sposoby sprawowanie,
c. Sankcje,
8. Zgłoszenie celne na SAD dla podmiotu gospodarczego:
a. Jak czytać zgłoszenie celne,
b. Istotne elementy dla spedytora.
9. Dokumenty w przewozie wyrobu akcyzowego:
a. Dokument e-AD,
b. Dokument e-DD,
c. SENT.
10. Rodzaje faktur:
a. Handlowa,
b. Celna,
c. Proforma,
d. Istota i cel wystawiania.
11. Listy przewozowe:
a. CMR,
b. AWB,
c. B/L,
d. CIM/SMGS.
12. Inne wymagane dokumenty:
a. Licencje,
b. Koncesje,
c. Pozwolenia,
d. Fumigacja drewna.
13. Pytania i odpowiedzi.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo wartościowe szkolenie, które wniosło wiele cennych informacji oraz pogłębiło wiedzę do wykorzystać w pracy zawodowej.

Pracownik ds. administracji i logistyki

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online) systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert

Ekspert Celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk z 20-letnim doświadczeniem w obrocie towarowym. Posiada praktyczną znajomość wszystkich systemów funkcjonujących w służbie celnej oraz przepisów prawa dotyczących obrotu towarowego z zagranicą. Funkcjonariusz instytucji celno – skarbowej. Kontrolowała spełnianie przez wprowadzane towary środków polityki handlowej, współpracowała z wyspecjalizowanymi organami jak Urząd Komunikacji Elektronicznej, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzka Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Graniczny oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii, kontrolą fitosanitarną oraz służbami jak Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innymi w celu uzyskania opinii o towarach. Wykładowca Akademii Sztuki Wojennej.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”