ORGANIZACJA ZADAŃ I ZARZĄDZANIE CZASEM

PRACA BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU

Cele treningu:
Cel ogólny: poprawa jakości pracy i życia osobistego. Zapoznanie uczestników warsztatu z nowoczesnymi technikami organizacji czasu pracy w oparciu o najnowsze koncepcje i teorie.

Każdy człowiek potrafi policzyć ile czasu (godzin, dni i lat) przeżył. Nikt z nas nie wie ile jeszcze mu zostało. Potrafimy w przybliżeniu określić ile czasu zajmie nam wykonanie danej czynności, wiemy mniej więcej jak czasochłonne jest takie, czy inne zadanie. Jednak wielu z nas narzeka na brak czasu, lub uważa, że ma za dużo zadań lub przyznaje się, że nie nadąża z realizacją podjętych obowiązków. Dlaczego tak wiele osób marnuje czas, dlaczego tak wielu z nas nie wykorzystuje odpowiednio czas jaki jest mu dany, dlaczego stosunkowo często mamy poczucie, że coś nas omija, bo nie mamy czasu. O tych problemach, a przede wszystkim o metodach radzenia sobie z nimi będzie proponowany warsztat.

Cele szczegółowe:
• poznanie zasad prawidłowej i skutecznej organizacji zadań zawodowych i osobistych;
• poznanie przyczyn niepotrzebnej utraty czasu, marnowania czasu, powstawania nawyków utrudniających realizację zadań;
• poznanie pracy naszego mózgu oraz roli emocji w marnowaniu czasu pracy;
• rozwój umiejętności organizacji pracy;
• kształcenie umiejętności przezwyciężania własnych słabości;
• uczenie się podejmowania skutecznych decyzji;
• poznanie zasad przygotowania funkcjonalnego miejsca pracy;
• kształcenie umiejętności selekcji informacji;
• rozwój umiejętności przekazywania informacji w komunikacji z klientami i kolegami;
• rozwój umiejętności skutecznego realizowania zadań.

Odbiorcy:
Warsztat adresowany jest do wszystkich osób, które odczuwają potrzebę zwiększenia własnej skuteczności i efektywności w pracy zawodowej i życiu osobistym. Przede wszystkim uczestnikami powinni być osoby, które każdego dnia muszą podejmować szybkie i odpowiedzialne decyzje opierając się na dużej ilości informacji.

Program szkolenia

1. Zrozumieć własny mózg – jak sprawić, żeby „mi się chciało chcieć”
– mózg a podejmowane działania
– mit doskonałego mózgu i jego przezwyciężenie
– nawyki mózgu – jak powstają, jak z nimi walczyć, jak je zmieniać
– trening mózgu – metody i techniki
– uspokajanie mózgu – metody i techniki
– rozpoznawanie własnych emocji

2. Zrozumieć zasady skutecznego realizowania zadań – jak wyćwiczyć pozytywne nawyki?
– źródła efektywnych nawyków: wiedza, pragnienia, umiejętności
– wpływ przyzwyczajeń i nawyków na wykonywanie zadań
– efektywne zarządzanie wewnętrznymi zobowiązaniami
– zasady zmiany osobistych nawyków
– zarządzanie działaniem – umiejętność rozumienia swoich oczekiwań i potrzeb
– cele własne, rodziny, firmy a skuteczne realizowanie zadań

3. Proces zarządzania zadaniami – jak radzić sobie z natłokiem zadań?
– gromadzenie i zapisywanie zadań
– analiza zadań
– porządkowanie zadań
– ustalanie priorytetów zadań
– przegląd i monitorowanie zadań
– wykonanie zadań

4. Planowanie zadań i spraw do realizacji – jak o niczym nie zapomnieć?
– definiowanie celów i zasad
– identyfikacja zadań: pilność i ważność
– budowanie wizji końcowych rezultatów
– generowanie rozwiązań
– porządkowanie zadań
– wykorzystywanie narzędzi do planowania zadań i organizowania czasu

5. Implementacja opracowanych planów – jak pokonywać bariery?
– urządzanie i organizacja miejsca pracy
– gromadzenie niezbędnych narzędzi
– gospodarowanie czasem – ocena wartości posiadanego czasu
– przewidywanie trudności oraz metod ich przełamywania
– zapobieganie kryzysom

6. Techniki organizacji pracy – jak korzystać z błędów innych?
– zasada OATS – wyniki, działania, czas, harmonogram
– racjonalne czytanie dokumentów
– racjonalne prowadzenie rozmów
– racjonalne korzystanie z telefonu, Internetu
– zasady skutecznych nawyków
– technika kończenia zadań
– technika „time-boxing”
– technika „pomidora”
– technika 80/20
– technika zadań ABC

7. Inteligencja emocjonalna w kontakcie z klientami a umiejętność zarządzania czasem
– czym różni się inteligencja emocjonalna od inteligencji?
– znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy zawodowej,
– cykl emocjonalny, a umiejętność zarządzania czasem,
– rozpoznawanie własnych emocji podczas w kontakcie z klientem
– rozpoznawanie emocji klientów a zarządzanie czasem
– mindfulness, czyli trening uważności

8. Monitorowanie i kontrola realizowanych projektów – jak kontrolować siebie samego?
– zasady oceny skuteczności i efektywności działania
– współpraca z innymi osobami a monitoring realizowanych działań
– rozpoznawanie koniecznych zmian
– zachęcanie współpracowników do wprowadzania zmian
– zasady wprowadzania zmian we własnych planach i planach współpracowników

9. Komunikowanie jako ‘pożeracz’ czasu – techniki komunikacji w życiu zawodowym w celu lepszego zarządzania zadaniami
– asertywność w komunikowaniu się z klientami jako technika umiejętnego wykorzystywania czasu
– kontrola komunikacji werbalnej – zrozumienie własnych błędów
– kontrola komunikacji niewerbalnej – zrozumienie własnych błędów
– skuteczne techniki przekonywania jako sposób na oszczędzanie czasu

10. Zarządzanie stresem w pracy a zarządzanie czasem
– twoje obowiązki i twój czas
– ile stresu przysparzasz sam sobie?
– czy twoje otoczenie cię stresuje?
– ochrona siebie przed stresem w pracy a radzenie sobie z zadaniami
– relaks a umiejętność zarządzania czasem

Metody:
– wprowadzenie – mini wykłady
– testy pozwalające rozpoznać własne siły i słabości w planowaniu zadań
– ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnego umysłu, panowania nad emocjami oraz planowaniem i realizacją zadań
– ćwiczenia grupowe – rozwiązywanie problemów

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”