ZARZĄDZANIE SOBĄ I WŁASNYM CZASEM, CZYLI JAK EFEKTYWNIEJ PRACOWAĆ BEZ MARNOWANIA CZASU I BEZ STRESU W PIGUŁCE

Cel ogólny: poprawa jakości pracy i życia osobistego. Zapoznanie uczestników warsztatu z nowoczesnymi technikami organizacji czasu pracy w oparciu o najnowsze koncepcje oraz podstawowe techniki radzenia sobie ze stresem.

Cele szczegółowe:
• poznanie zasad prawidłowej i skutecznej organizacji zadań zawodowych i osobistych;
• poznanie przyczyn niepotrzebnej utraty czasu, marnowania czasu, powstawania nawyków utrudniających realizację zadań;
• rozwój umiejętności organizacji pracy;
• kształcenie umiejętności przezwyciężania własnych słabości;
• zrozumienie roli stresu w pracy zawodowej;
• kształcenie umiejętności panowania, kontroli własnych reakcji na bodźce stresujące;
• poznanie technik relaksacji.

Program szkolenia

1. Zrozumieć zasady skutecznego realizowania zadań – jak wyćwiczyć pozytywne nawyki i pozbyć się negatywnych?
– źródła efektywnych nawyków: wiedza, pragnienia, umiejętności
– wpływ przyzwyczajeń i nawyków na wykonywanie zadań
– efektywne zarządzanie wewnętrznymi zobowiązaniami
– zasady zmiany osobistych nawyków
– zarządzanie działaniem – umiejętność rozumienia swoich oczekiwań i potrzeb

2. Planowanie zadań i spraw do realizacji – jak o niczym nie zapomnieć?
– definiowanie celów i zasad
– identyfikacja zadań: pilność i ważność
– budowanie wizji końcowych rezultatów
– generowanie rozwiązań
– porządkowanie zadań
– wykorzystywanie narzędzi do planowania zadań i organizowania czasu

3. Implementacja opracowanych planów – jak pokonywać bariery?
– urządzanie i organizacja miejsca pracy
– gromadzenie niezbędnych narzędzi
– gospodarowanie czasem – ocena wartości posiadanego czasu
– przewidywanie trudności oraz metod ich przełamywania
– zapobieganie kryzysom

4. Techniki organizacji pracy – jak korzystać z dobrych praktyk innych?
– racjonalne czytanie dokumentów
– racjonalne prowadzenie rozmów
– racjonalne korzystanie z telefonu i Internetu
– technika kończenia zadań
– technika „time-boxing”
– technika „pomidora”
– technika 80/20
– technika zadań ABC
– metoda Generała Eisenhowera
– metoda POSEC ( priorytety, organizacja, siła wyższa, ekonomika, cierpliwość)
– metoda Xbox zer, czyli opróżnianie skrzynki

5. Metody i techniki radzenia sobie ze stresem w pracy zawodowej
– relaksacja
– nawyki żywieniowe
– aktywność fizyczna
– gospodarowanie czasem

6. Uwalnianie się od stresu
– rozwój umiejętności komunikowania się z ludźmi
– zarządzanie czasem wolnym
– rozwój inteligencji emocjonalnej
– rozwój umiejętności fizycznych

Metody realizacji warsztatu:
– wprowadzenie – mini wykłady
– testy pozwalające rozpoznać własne siły i słabości w planowaniu zadań
– ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnej organizacji pracy
– ćwiczenia grupowe – rozwiązywanie problemów
– ćwiczenia relaksacyjne

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”