PRZYWÓDZTWO 4.0
WYZWANIA MENEDŻERÓW W OPARCIU O BUDOWANIE ZAUFANIA I MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ORAZ NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU

Szkolenie zakłada motywację pracowników poprzez stawianie na zaufanie, wsparcie, współpracę i lepszą komunikację.

Metody pracy ukierunkowane są na:
1.ZAUFANIE JAKO FUNDAMENT ROZWOJU EFEKTYWNYCH ORGANIZACJI
2.BEZPIECZEŃSTWO PSYCHOLOGICZNE 
3.BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA
4.SZCZERY FEEDBACK ZGODNIE Z NON-VIOLENT COMMUNICATION M. ROSENBERGA
5.BUDOWANIE PARTNERSKICH RELACJI W OPARCIU O RÓŻNORODNOŚĆ TYPÓW OSOBOWOŚCI (MOTYWACYJNE ŚRODOWISKO PRACY)
6.WYKORZYSTYWANIE POTENCJAŁU PRACOWNIKÓW, ROZWÓJ ZAUFANIA I ODWAGI (SHARED LEADERSHIP)
7.BUDOWANIE WSPIERAJĄCEGO ŚRODOWISKA PRACY (SERVANT LEADERSHIP)

Oferta w PDF SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

Program szkolenia

1. ZAUFANIE JAKO FUNDAMENT ROZWOJU EFEKTYWNYCH ORGANIZACJI
– Czym jest zaufanie w zespole i jak budować w zespołach?
– Analiza, diagnoza i budowanie na podstawie pięciu kluczowych elementów efektywnej pracy zespołowej wg. P. Lencioniego
Zaufanie, Konstruktywny konflikt + szczery feedback, Zaangażowanie, Osobista odpowiedzialność, Dbałość o wyniki

2. AUTENTYCZNE PRZYWÓDZTWO A ZAUFANIE

3. ODWAGA W PRZYWÓDZTWIE
– Jak budować zaufanie w przywództwie w 7 krokach na podstawie „Daring to lead” Brene Brown

4. OTWARTA I SZCZERA KOMUNIKACJA
– Szczere rozmowy w oparciu o feedback zgodnie z Non-Violent Communication M. Rosenberga

5. BUDOWANIE RELACJI, ZAANGAŻOWANIA I EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI W OPARCIU O OMÓWIENIE MIĘDZYNARODOWEGO NARZĘDZIA EXTENDED DISC
– Opis narzędzia: kwestionariusz osobowości oparty o teorię typów psychologicznych
Jego głównym celem jest wykorzystanie wiedzy o różnorodności do zwiększenia efektywności osobistej i zespołowej. Podnosi na stałe skuteczność wykorzystania potencjału indywidualnego i zespołów.

6. AKTUALNE SŁABOŚCI I BŁĘDY MENEDŻERÓW UTRUDNIAJĄCE EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI
– Mikromenedżer – na czym polega mikrozarządzanie?
– Dlaczego nadzorowanie, kontrolowanie i monitoring demotywują podwładnych?
– Kiss up – kick down – do czego prowadzą błędy w komunikowaniu z pracownikami?
– Pozór omnipotencji

7. Trendy w zarządzaniu: SERVANT LEADERSHIP (PRZYWÓDZTWO SŁUŻEBNE)
– Znaczenie jasności i zrozumienia systemów motywacji finansowej i poza-finansowej i zakresów obowiązków i odpowiedzialności przez Pracowników
– Programy wsparcia (finansowego i pozafinansowego) dla rodzin pracowników
– Udział pracowników w zyskach firmy
– Zwiększenie autonomii pracowników
– Identyfikacja potrzeb pracowników i perspektywy motywacyjnej
– Wprowadzanie oczekiwanych przez pracowników zmian

8. Trendy w zarządzaniu: SHARED LEADERSHIP (WSPÓŁDZIELONE PRZYWÓDZTWO W ZESPOŁACH)
– Korzyści
– Jak je osiągnąć warunki do Shared Leadership?
– Zasady, dobre praktyki

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącej szkolenie 

Ekspert - BOŻENA JANOWSKA, MBA

Trener biznesu, psycholog facylitator, coach ICC, konsultant zarządzania i HR, doradca zawodowy
Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. Od lat współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”. Prowadzi sesje AC/DC jako asesor wiodący, opracowuje scenariusze do AC/DC oraz szkoli z AC/DC. 

Konsultant Competence Game (Master Level), pierwszych na rynku wirtualnych assessmentów  on-line w formie gier strategicznych.

Certyfikowany facylitator Management 3.0. oraz facylitotor Job Craftingu

Certyfikowany Coach International Coaching Community. Prowadzi sesje coachingu indywidualnego i coaching zespołowy. Wykładowca psychologii zarządzania i psychologii organizacji – współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie współpracuje Akademią Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie.

Absolwentka doktoranckich studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem, Master of Business Administration (MBA), Politechnika Lubelska.

Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego. Konsultant Delight Index™ narzędzia, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym oraz Competence Navigator narzędzia do oceny 360 na bazie kompetencji.

Konsultant  Extended DISC®, modelu, który pozwala w przejrzysty sposób przeanalizować  naturalne zachowania ludzi. 

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”