PRZYWÓDZTWO 4.0
WYZWANIA MENEDŻERÓW W OPARCIU O BUDOWANIE ZAUFANIA I MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ORAZ NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU

Wieloletnie badania ekonomisty, profesora Paula Zaka opisane przez niego w książce  „The Trust Factor”  dowodzą, że w firmach, w których panuje kultura zaufania, wzrasta zaangażowanie i motywacja Pracowników, zwiększa się produktywność, normą stają się relacje oparte na szacunku i empatii, jest mniejsza rotacja i  większa retencja Pracowników, co w oczywisty sposób przekłada się na zwiększoną zyskowność i  wysokie wyniki finansowe tych firm.

Jak widać, budowanie zaufania w zespołach i całych organizacjach po prostu się opłaca.

Budowanie zaufania to kompetencja Przywództwa 4.0, a przywództwo to styl i zachowania, które można modyfikować i rozwijać. To sposób postępowania, którym elastycznie można kierować pod warunkiem, że ma się wiedzę jakie są oczekiwania, i  że ma się świadomość własnych predyspozycji oraz nawyków w tym względzie.

METODY PRACY UKIERUNKOWANE SĄ NA:

  • Style przywództwa i kompetencje przywódcze na podstawie wyników z ilm72 – perspektywa indywidualna uczestników szkolenia (*OPCJA W SZKOLENIU Z TESTAMI)
  • Zaufanie jako fundament rozwoju efektywnych organizacji
  • Budowanie kultury zaufania w zespołach i w całych organizacjach
  • Bezpieczeństwo psychologiczne
  • Budowanie zaangażowania
  • Szczery feedback zgodnie z non-violent communication m. Rosenberga
  • Wykorzystywanie potencjału pracowników, rozwój zaufania i odwagi
  • Budowanie wspierającego środowiska pracy

Oferta w PDF SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

*OPCJA SZKOLENIA Z TESTEM Integrated Leadership Measure czyli ILM72

W zrozumieniu poziomu własnych kompetencji przywódczych oraz w ukierunkowaniu na konkretne działania rozwojowe  pomagają narzędzia badające potencjał menedżerski, a jedno z nich jest elementem tego szkolenia – to ILM72.

Integrated Leadership Measure czyli ILM72, to zintegrowany pomiar przywództwa. Powstał na zlecenie największej na świecie organizacji certyfikującej menedżerów ILM (The Institute of Leadership and Managment).

ATUTEM SZKOLENIA JEST TO, ŻE KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ wypełnienia indywidualnego kwestionariusza ILM72  (link wysłany przed szkoleniem, wypełnienie zajmuje ok. 10-15 min), a raporty z badania przekazywane będą przez Trenera podczas szkolenia.

ILM72 to pierwsze psychometryczne i normatywne narzędzie do pomiaru kompetencji menedżerskich. Posiada sześć skal wskazujących na preferowany styl przywództwa oraz trzy skale , które wskazują na główne kompetencje przywódcze.

Program szkolenia

* OPCJA SZKOLENIA Z TESTAMI
1. Wprowadzenie do warsztatu

• Określenie zasad wspólnej pracy, zaprezentowanie metod pracy z wykorzystaniem ILM72 , przedstawienie celów warsztatu oraz indywidualnych potrzeb Uczestników szkolenia.
• Czego od liderów oczekują pracownicy – wyniki najnowszych badań prowadzonych na polskim rynku – co wpływa na wiarygodność menedżera.
• Przywództwo vs Przywództwo 4.0., a zarządzanie.

2. Style przywództwa i kompetencje przywódcze na podstawie wyników z ILM72 – perspektywa indywidualna uczestników szkolenia
• Integrated Leadership Measure czyli ILM72 – co mierzy, na co wskazuje, w czym może wspierać menedżera.
• Zapoznanie się z indywidualnymi raportami – potencjał do rozwoju, zasoby i talenty, które przybliżają do modelu Przywództwa 4.0.
• Analiza indywidualnych stylów oraz kompetencji przywódczych – wskazówki rozwojowe, do wykorzystania od zaraz.

3. Przywództwo oparte na zaufaniu
• Jak rozumiane jest zaufanie w zespołach – w jaki sposób budować i utrzymywać zaufanie w środowisku pracy – konkretne zachowania i działania lidera.
• Model zaufania (ABCD) wg K. Blancharda – kluczowe czynniki budowania trwałych relacji – identyfikacja własnych działań w kierunku budowania zaufania.
• Trzy wymiary zaufania transakcyjnego wg d. Reina – jak zdobywać zaufanie i jak je odzyskać w przypadku jego utraty.
• Analiza i diagnoza kluczowych elementów efektywnej pracy zespołowej wg. P. Lencioniego – na czym polegają i jak to jest w naszych zespołach.
• Które z kompetencji i stylów z modelu ILM72 przybliżają do przywództwa opartego na zaufaniu?

4. Autentyczne przywództwo – wysoki poziom samoświadomości oraz budowanie stylu zarządzania na własnych mocnych stronach
• Cechy autentycznego przywództwa wg B. George’a.
• Jak zostać autentycznym liderem – co rozwijać, nad czym pracować.
• Transparentność, samoświadomość, otwartość na informację zwrotną, etyczność/moralność – elementy autentycznego przywództwa wg Luthansa i Avolio.
• Które z kompetencji i stylów z modelu ILM72 przybliżają do autentycznego przywództwa?

5. Odwaga w przywództwie na podstawie „Daring to lead” B. Brown
• „Przywódca/lider to ktoś, kto podejmuje się szukać potencjału w innych ludziach i procesach i kto ma odwagę ten potencjał rozwijać” – odwaga to nie brak lęku.
• Cztery kompetencje odważnego przywódcy – wiarygodność w działaniu, uwalnianie potencjału, trudne rozmowy, budowanie zaufania.
• Wrażliwość i odwaga, wstyd i empatia – „to jakimi jesteśmy liderami, zależy od tego, jakimi jesteśmy ludźmi”.
• Zaufanie w przywództwie w 7 krokach – katalog BRAVING
• Które z kompetencji i stylów z modelu ILM72 przybliżają do odwagi w przywództwie?

6. Otwarta i szczera komunikacja
• Zasady menedżerskie – czemu służą, jak przygotować, kiedy o nich informować .
• Szczere rozmowy w oparciu o feedback zgodnie z Non-Violent Communication M. Rosenberga.
• Jak przyjmować informację zwrotną od pracowników, jak ją zdobywać i jak o nią prosić aby była prawdziwa i oparta na faktach.
• Przywództwo empatyczne, czyli uważne słuchanie i budowanie szczerych relacji, wrażliwość na potrzeby i emocje innych ludzi,
• Które z kompetencji i stylów z modelu ILM72 przybliżają do otwartej i szczerej komunikacji?

7. Aktualne słabości i błędy menedżerów utrudniające efektywne zarządzanie pracownikami
• Mikromenedżer – na czym polega mikrozarządzanie, jak eliminować te destrukcyjne dla zespołu zachowania.
• Jak nie demotywować pracowników codzienną praktyką menedżerską.
• Dlaczego nadzorowanie, kontrolowanie i monitoring demotywują podwładnych.
• Kiss up – kick down – do czego prowadzą błędy w komunikowaniu z pracownikami?
• Pułapka omnipotencji, wszechwiedzy, cenzury i feudalizmu.
• Które z kompetencji i stylów z modelu ILM72 wpływają na utrwalanie słabości i błędów utrudniających efektywne zarządzanie pracownikami?

8. Trendy w zarządzaniu:
• Servant leadership (przywództwo służebne) wg R. Greanleafa – odwrócenie tradycyjnej piramidy przywództwa
• Empowerment – zwiększenie autonomii pracowników jako podstawa
• Versatile eaderchip (przywództwo wszechstronne) wg B. Kaplana i R. Kaisera – zachowanie równowagi pomiędzy działaniami pozostającymi z sobą w sprzeczności
• Managing by Values – MBV (zarządzanie przez wartości) wg Blancharda i O’Connora – pięć kluczowych elementów MBV.
• Shared Leadership (przywództwo współdzielone) jako wypadkowa trzech wymiarów: wspólnego celu, wsparcia społecznego i głosu – zasady, dobre praktyki.

9. Zakończenie szkolenia
• Podsumowanie
• Indywidualne Plany Działań Wdrożeniowych – który styl i które kompetencje zbadane w ILM27 należy wzmacniać, aby sprostać wymaganiom stawianym przed Przywódcami 4.0.

*Kolejność realizacji modułów może być zmieniona ze względu na przebieg procesu grupowego.

Warsztat musi być poprzedzony przeprowadzeniem indywidualnego badania wszystkich Uczestników szkolenia, kwestionariuszem ILM72 (link wysłany przed szkoleniem).

 

** OPCJA SZKOLENIA BEZ TESTÓW

1. Wprowadzenie do warsztatu
• Określenie zasad wspólnej pracy, przedstawienie celów warsztatu oraz indywidualnych potrzeb Uczestników szkolenia.
• Czego od liderów oczekują pracownicy – wyniki najnowszych badań prowadzonych na polskim rynku – co wpływa na wiarygodność menedżera.
• Przywództwo vs Przywództwo 4.0., a zarządzanie.

2. Przywództwo oparte na zaufaniu
• Jak rozumiane jest zaufanie w zespołach – w jaki sposób budować i utrzymywać zaufanie w środowisku pracy – konkretne zachowania i działania lidera.
• Model zaufania (ABCD) wg K. Blancharda – kluczowe czynniki budowania trwałych relacji – identyfikacja własnych działań w kierunku budowania zaufania.
• Trzy wymiary zaufania transakcyjnego wg d. Reina – jak zdobywać zaufanie i jak je odzyskać w przypadku jego utraty.
• Analiza i diagnoza kluczowych elementów efektywnej pracy zespołowej wg. P. Lencioniego – na czym polegają i jak to jest w naszych zespołach.

3. Autentyczne przywództwo – wysoki poziom samoświadomości oraz budowanie stylu zarządzania na własnych mocnych stronach
• Cechy autentycznego przywództwa wg B. George’a.
• Jak zostać autentycznym liderem – co rozwijać, nad czym pracować.
• Transparentność, samoświadomość, otwartość na informację zwrotną, etyczność/moralność – elementy autentycznego przywództwa wg Luthansa i Avolio.

4. Odwaga w przywództwie na podstawie „Daring to lead” B. Brown
• „Przywódca/lider to ktoś, kto podejmuje się szukać potencjału w innych ludziach i procesach i kto ma odwagę ten potencjał rozwijać” – odwaga to nie brak lęku.
• Cztery kompetencje odważnego przywódcy – wiarygodność w działaniu, uwalnianie potencjału, trudne rozmowy, budowanie zaufania.
• Wrażliwość i odwaga, wstyd i empatia – „to jakimi jesteśmy liderami, zależy od tego, jakimi jesteśmy ludźmi”.
• Zaufanie w przywództwie w 7 krokach – katalog BRAVING

5. Otwarta i szczera komunikacja
• Zasady menedżerskie – czemu służą, jak przygotować, kiedy o nich informować .
• Szczere rozmowy w oparciu o feedback zgodnie z Non-Violent Communication M. Rosenberga.
• Jak przyjmować informację zwrotną od pracowników, jak ją zdobywać i jak o nią prosić aby była prawdziwa i oparta na faktach.
• Przywództwo empatyczne, czyli uważne słuchanie i budowanie szczerych relacji, wrażliwość na potrzeby i emocje innych ludzi,

6. Aktualne słabości i błędy menedżerów utrudniające efektywne zarządzanie pracownikami
• Mikromenedżer – na czym polega mikrozarządzanie, jak eliminować te destrukcyjne dla zespołu zachowania.
• Jak nie demotywować pracowników codzienną praktyką menedżerską.
• Dlaczego nadzorowanie, kontrolowanie i monitoring demotywują podwładnych.
• Kiss up – kick down – do czego prowadzą błędy w komunikowaniu z pracownikami?
• Pułapka omnipotencji, wszechwiedzy, cenzury i feudalizmu.

7. Trendy w zarządzaniu:
• Servant leadership (przywództwo służebne) wg R. Greanleafa – odwrócenie tradycyjnej piramidy przywództwa
• Empowerment – zwiększenie autonomii pracowników jako podstawa
• Versatile eaderchip (przywództwo wszechstronne) wg B. Kaplana i R. Kaisera – zachowanie równowagi pomiędzy działaniami pozostającymi z sobą w sprzeczności
• Managing by Values – MBV (zarządzanie przez wartości) wg Blancharda i O’Connora – pięć kluczowych elementów MBV.
• Shared Leadership (przywództwo współdzielone) jako wypadkowa trzech wymiarów: wspólnego celu, wsparcia społecznego i głosu – zasady, dobre praktyki.

8. Zakończenie szkolenia
• Podsumowanie
• Indywidualne Plany Działań Wdrożeniowych – które kompetencje należy wzmacniać, aby sprostać wymaganiom stawianym przed Przywódcami 4.0.

*Kolejność realizacji modułów może być zmieniona ze względu na przebieg procesu grupowego.

 

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącej szkolenie 

Ekspert - BOŻENA JANOWSKA, MBA

Trener biznesu, psycholog facylitator, coach ICC, konsultant zarządzania i HR, doradca zawodowy
Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. Od lat współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”. Prowadzi sesje AC/DC jako asesor wiodący, opracowuje scenariusze do AC/DC oraz szkoli z AC/DC. 

Konsultant Competence Game (Master Level), pierwszych na rynku wirtualnych assessmentów  on-line w formie gier strategicznych.

Certyfikowany facylitator Management 3.0. oraz facylitotor Job Craftingu

Certyfikowany Coach International Coaching Community. Prowadzi sesje coachingu indywidualnego i coaching zespołowy. Wykładowca psychologii zarządzania i psychologii organizacji – współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie współpracuje Akademią Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie.

Absolwentka doktoranckich studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem, Master of Business Administration (MBA), Politechnika Lubelska.

Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego. Konsultant Delight Index™ narzędzia, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym oraz Competence Navigator narzędzia do oceny 360 na bazie kompetencji.

Konsultant  Extended DISC®, modelu, który pozwala w przejrzysty sposób przeanalizować  naturalne zachowania ludzi. 

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”