SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU TECHNICZNEGO

NARZĘDZIA KIEROWANIA: EXPOSE SZEFA, DELEGOWANIE ZADAŃ, WYZNACZANIE CELÓW, MONITOROWANIE, INFORMACJA ZWROTNA, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE, DOCENIANIE I WYRAŻANIE UZNANIA, ADAPTACJA NOWEGO PRACOWNIKA

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak prowadzić kluczowe rozmowy z pracownikami. Szkolenie ma charakter warsztatowy, dzięki czemu każdy Uczestnik trenuje nowe umiejętności w działaniu oraz otrzymuje informację zwrotną, która umożliwia refleksję i powtórną analizę własnych działań związanych z wykonywaną pracą Lidera.  Szkolenie ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy przełożonym a podwładnym. Ekspert Agnieszka Michalska – Rechowicz kompleksowo omówi zasady rozmów z podwładnymi jakie najczęściej prowadzą Menedżerowie.

Atutem spotkania jest dobór uczestników tj. Liderów Działów Technicznych , którzy pracując w podobny sposób, podzielają podobne problemy oraz wyzwania w zarządzaniu. Docelowy profil kierowniczy Uczestników ukierunkuje skupienie się na praktycznych zagadnieniach związanych z komunikacją w środowisku technicznym.

UWAGA. Szkolenie ma ograniczoną ilość miejsc. Uczestnicy szkolenia współpracują jako zespół nad rozwiązaniem swoich konkretnych autentycznych zawodowych problemów czy wyzwań, co buduje zaangażowanie i pozwala przy danej ilości czasu rozwiązać trudne sytuacje, które czasami wykraczają poza program szkolenia.

Szkolenie odpowiada na pytania:

Jak mówić o tym co ważne dla mnie – Przełożonego?
Jak ustalać reguły szefowskie?
Jak rozmawiać o rzeczach trudnych?
Jak inspirować swój zespól do zmian?
Jak precyzyjnie komunikować swoje oczekiwania?
Jak wyrażać uznanie?
Kiedy i po co dawać informację zwrotną?
Czy i jak mówić o swoich emocjach?
Które zwroty budują relacje?
Kiedy Lider powinien przeprosić?
Jak budować zaufanie?
Jakie są trendy w komunikacji biznesowej?

Celem warsztatów jest:

– poznanie uniwersalnych zasad dotyczących komunikacji w zarządzaniu,
– zdefiniowanie czynników inspirujących ludzi podczas komunikacji,
– poznanie i trening modeli komunikacji w kluczowych sytuacjach szefowskich,
– budowanie i doprecyzowanie własnych standardów w komunikacji przełożonego,
– wzmocnienie autorytetu jako lidera zmian,
– weryfikacja stosowanych praktyk w świetle współczesnych trendów w komunikowaniu się w biznesie.

Program szkolenia

1. Rola komunikacji w zarządzaniu
Rola komunikacji w zarządzaniu ludźmi a cechy skutecznego lidera
Główne grzechy komunikacji na linii przełożony – podwładny
Co Nas inspiruje czyli o komunikacji, która trafia do ludzkich serc

2. Narzędzia komunikacji budującej relację z pracownikiem
Fundamenty relacji z pracownikiem czyli na czym opieram swoje relacje?
Kierowanie procesem komunikacji – pokonywanie barier i pułapek komunikacyjnych w relacji za pomocą narzędzi: wyrażania siebie w pełni, komunikatów empatycznych i ciszy

3. Rozmowa w kontekście: EXPOSE SZEFA
W jakiej sytuacji mówić o tym co jest ważne i za co będę karał i nagradzał jako Manager?
W jaki sposób mówić o swoich intencjach?
Ile czasu powinno zająć expose i jaką mieć formę?

4. Rozmowa w kontekście: NOWY PRACOWNIK W ZESPOLE
O co zadbać w rozmowie indywidualnej z nowym pracownikiem?
Jak przedstawiać nowego członka w zespole?
Jak angażować innych do wdrażania nowego pracownika? 

5. Rozmowa w kontekście: DELEGOWANIE ORAZ WYZNACZANIE CELÓW I OCZEKIWAŃ
Jak skutecznie delegować zadania?
W jakiej sytuacji i jak komunikować cele i rezultaty indywidualnie i grupowo?

6. Rozmowa w kontekście: MONITOROWANIE PRACOWNIKA
Jak analizować postępy pracownika?
Jak konkretyzować co interesuje Cię jako lidra w aspekcie rozmowy monitorującej postępy? 

7. Rozmowa w kontekście: KONSTRUKTYWNA KRYTYKA I DAWANIE INFORMACJI ZWROTNEJ, KARANIE I DYSCYPLINOWANIE
Kiedy i jak dawać informację zwrotną?
Kiedy informacja zwrotna jest oceną?
Co powiedzieć, aby informacja zwrotna nie była wyłącznie krytyką?
Jakie zwroty szczególnie zabezpieczają relacje – jeśli informacja zwrotna jest negatywna?
3 etapy w udzielaniu informacji zwrotnej czyli zapowiedź i wprowadzenie sankcji

8. Rozmowa w kontekście: DOCENIENIE I WYRAŻANIE UZNANIA
Za co doceniać i jak to wyrażać indywidualnie i na forum?

9. Nowe trendy w komunikacji managerskiej
Storytelling czyli wykorzystywanie opowiadań, narracji i własnych studium przypadku do wpływania na pracowników i budowanie swojego autorytetu
Slow conversations czyli filozofia słów w komunikacji biznesowej  jako odpowiedź na oczekiwania pracowników
Komunikacja międzypokoleniowa czyli o jak skutecznie się komunikować w zespole różnorodnym wiekowo       

Ekspert - Agnieszka Michalska - Rechowicz

AGNIESZKA MICHALSKA – RECHOWICZ

Trener rozwoju zawodowego, Certyfikowany Coach (ICC) oraz Praktyk Szkoleń i Rozwoju (CIPD/ POY/ HAS/ MTQ48). Od 15 lat wspiera Klientów w codziennym zarządzaniu sobą i ludźmi, pracuje z liderami, specjalistami i przedsiębiorcami m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Austrii i Kostaryce.

Od ponad 10 lat współpracuje jako Wykładowca m.in. z South Bank University w Londynie, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz Akademią Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Specjalizacja trenerska to kompetencje miękkie: efektywność osobista, wellbeing i profilaktyka stresu, oceny pracownicze, rozwój i szkolenia, zarządzanie zespołem, kultura organizacyjna, Train the Trainer, mentoring oraz umiejętności coachingowe w biznesie.

Certyfikowany trener Coaching Clinic® – międzynarodowego szkolenia dla menedżerów i liderów w zakresie wykorzystywania umiejętności coachingowych w biznesie.
Jako certyfikowany coach pracuje zarówno w obszarze biznesowym jak i życiowym.

Inspiracją dla tworzenia doświadczeń rozwojowych są jej mentorzy oraz własne doświadczenia – gdyż dla niej samej kiedyś wyzwaniem była zmiana nawyków zarządzania sobą, w szczególności równowagi życiowej.

Dziś dzieli się pasją do zdrowego stylu życia i pracy. W swoim portolio posiada doświadczenie realizacji kompleksowych programów wellbeing w Natura Residence**** i luksusowym hotelu na Kostaryce (The Retreat Costa Rica), gdzie prowadziła sesje relaksacji oraz sesje rozwojowe Life Coaching dla klientów poszukujących spokoju, witalności i równowagi życiowej.
Prowadzi autorskie szkolenia z zarządzania stresem i jest autorem książki o wypaleniu zawodowym.

Klienci zwykle doceniają jej know-how, umiejętności słuchania, spokój i łagodne z zarazem konkretne podejście w planowaniu zmian.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”