50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU

SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW
(DZIAŁÓW TECHNICZNYCH, PRODUKCYJNYCH, LOGISTYCZNYCH I MAGAZYNOWYCH)

Cele szkolenia:
Podstawowym celem szkolenia jest wypracowanie odpowiedzi na pytania, na które musi reagować w swej codziennej pracy szef, kierownik, mistrz, lider czy menedżer kadry specjalistów. Zarządzający zespołem pracowników podejmujących zadania techniczne itp. musi z jednej strony wykazać się specjalistyczną wiedzą dotyczącą fachu, ale z drugiej umiejętnościami kierowania pracownikami – kompetencjami interpersonalnymi.
Osoby pracujące w obszarach technicznych charakteryzują się konkretną wiedzą i doświadczeniem, stąd umiejętności interpersonalne nie są dla nich priorytetowe. Dlatego we współczesnych zespołach to właśnie te kwalifikacje są kluczowe w realizacji celów zespołu.

Program szkolenia ma charakter zgłaszanych pytań i case’ów przez Uczestników szkoleń. Atutem spotkania jest dobór uczestników tj. Liderów zarządzających kadrą specjalistów i inżynierów działów technicznych, produkcyjnych, logistycznych i magazynów, którzy pracując w podobny sposób, podzielają podobne problemy oraz wyzwania w zarządzaniu. Docelowy profil kierowniczy Uczestników umożliwi Uczestnikom wymianę doświadczeń w kierowaniu zespołami.

Program szkolenia

I. Oczekiwania firmy stawiane menedżerom kadry działów technicznych, produkcyjnych, logistycznych i magazynów
1. Jak skutecznie realizować cele firmy?
2. Jak dobierać ludzi do zespołu specjalistów?
3. Jak informować kierownictwo firmy o trudnościach zespołu?
4. Jak informować kierownictwo firmy o sukcesach zespołu?
5. Jak reprezentować interesy/potrzeby zespołu przed kierownictwem firmy?
6. Jak asertywnie informować kierownictwo firmy o nierealistycznych celach stawianych zespołowi?

II. Skuteczny lider zespołu specjalistów
7. Jak komunikować się z pracownikami na stanowiskach technicznych itp?
8. Jak przekazywać nowe zdania, aby chcieli je sprawnie realizować?
9. Jak motywować pracowników technicznych itp?
10. Jak oceniać zadania niemierzalne?
11. Jak etycznie karać pracowników technicznych itp?
12. Jak nagradzać specjalistów, techników, inżynierów, mechaników?

III. Budowanie relacji z podwładnymi w zespole produkcyjnym/technicznym/logistycznym
13. Jak przekazywać informacje zwrotne osobom doświadczonym?
14. Jak krytykować osoby doświadczone w realizacji zadań specjalistycznych?
15. Jak przekazywać informacje zwrotne osobom bez doświadczenia?
16. Jak krytykować bardzo młodych pracowników?
17. Jak delegować uprawnienia pracownikom technicznym itp?
18. Jak wspierać pracowników technicznych itp?
19. Jakimi sposobami można dyscyplinować pracowników technicznych itp do rzetelnego wykonywania zadań?
20. W jaki sposób odpowiadać na krytykę pracownika?
21. Jak radzić sobie z trudnym pracownikiem?
22. Jak wyzwalać entuzjazm pracowników?
23. Kiedy publicznie, a kiedy osobiście zwracać pracownikowi uwagę?
24. Jak przekazywać złe wieści zespołowi?

IV. Kryzysy zespołu 
25. Co może zrobić kierownik kadry specjalistów, gdy zespół nie osiąga oczekiwanych wyników?
26. Jak możne radzić sobie ze słabościami, wadami i przywarami pracowników w zespole ?
27. Co może zrobić szef zespołu, aby pracownicy nie byli przepracowani?
28. Jak kierować starszymi od siebie kolegami w zespole?
29. Jak kierować zespołem, w którym pracują moi dotychczasowi koledzy?
30. Co robić, gdy w zespole wybuchł konflikt?
31. Jak radzić sobie z pracownikiem, który nie okazuje szacunku swoim kolegom?

V. Kierowanie zespołem specjalistów?
32. Jak zarządzać zespołem, gdy to zespół ma większą wiedzę i doświadczenie w sprawach technicznych itp niż jego szef?
33. Jak organizować pracę zespołu, gdy mają bardzo dużo (zbyt dużo?) zadań i obowiązków?
34. Jak kierować zespołem wielopokoleniowym?
35. Jak kierować zespołem bardzo młodym?
36. Jak kierować zespołem bardzo dojrzałym wiekowo?
37. Jak kierować zespołem doświadczonym, a jak zespołem niedoświadczonym?

VI. Etapy rozwoju zespołu a metody pracy z zespołem
38. W jaki sposób komunikować się z zespołem na poszczególnych etapach jego rozwoju?
39. Dlaczego warto pozwolić czasem pracownikom stawiać opór?
40. W jaki sposób zbudować świadomy i zintegrowany zespół?
41. Jak wyznaczać role i zadania w zespole?
42. Co w zespole jest wartością dodaną wynikającą z pracy zespołowej?

VII. Budowanie autorytetu szefa zespołu kadry specjalistów
43. Dlaczego szefem zespołu technicznego itp powinna być osoba elastyczna?
44. Jak opracować i przekazywać wizję, cele i zadania szefa?
45. Jak szef może inspirować pracowników?
46. W jaki sposób wspierać pracowników w ich indywidualnym rozwoju?
47. Czy zespół techniczny musi być kreatywny?
48. Czy szef zespołu technicznego musi się znać na wszystkim?
49. Kiedy szef może zachowywać się autorytarnie, a kiedy takie zachowanie nie jest pożądane?
50. W co grają pracownicy? Gdy komunikacyjne a rola szefa zespołu.

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”