50 PROBLEMÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU

SZKOLENIE Z ZAKRESU KIEROWANIA KADRĄ SPECJALISTÓW I INŻYNIERÓW

Cele szkolenia:
Podstawowym celem szkolenia jest wypracowanie odpowiedzi na pytania, na które musi reagować w swej codziennej pracy szef, kierownik, lider czy menedżer kadry specjalistów. Zarządzający zespołem pracowników podejmujących zadania specjalistyczne itp. musi z jednej strony wykazać się specjalistyczną wiedzą dotyczącą fachu, ale z drugiej umiejętnościami kierowania pracownikami – kompetencjami interpersonalnymi.
Osoby pracujące w obszarach specjalistycznych charakteryzują się konkretną wiedzą i doświadczeniem, stąd umiejętności interpersonalne nie są dla nich priorytetowe. Dlatego we współczesnych zespołach to właśnie te kwalifikacje są kluczowe w realizacji celów zespołu.

Program szkolenia ma charakter zgłaszanych pytań i case’ów przez Uczestników szkoleń. Atutem spotkania jest dobór uczestników tj. Liderów zarządzających kadrą specjalistów i inżynierów, którzy pracując w podobny sposób, podzielają podobne problemy oraz wyzwania w zarządzaniu. Docelowy profil kierowniczy Uczestników umożliwi Uczestnikom wymianę doświadczeń w kierowaniu zespołami.

CELE SZKOLENIA:
• rozwój umiejętności menedżerskich niezbędnych w kierowaniu zespołem specjalistów
• poznanie zasad planowania, delegowania, monitorowania i oceny pracowników, motywowania, budowania skutecznego zespołu, rozwiązywania bieżących problemów w zespole
• zapoznanie się z technikami rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania negatywnym zachowaniom w zespole mającym wpływ na realizację zadań
• wymiana doświadczeń w kierowaniu zespołami technicznymi pomiędzy uczestnikami szkolenia.

W PLANOWANIU

Szkolenie ONLINE

929, 00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU

Program szkolenia

DZIEŃ I: 

I. Oczekiwania firmy stawiane menedżerom kadry działów specjalistycznych
1. Jak skutecznie realizować cele firmy?
2. Jak dobierać ludzi do zespołu specjalistów?
3. Jak informować kierownictwo firmy o trudnościach zespołu?
4. Jak informować kierownictwo firmy o sukcesach zespołu?
5. Jak reprezentować interesy/potrzeby zespołu przed kierownictwem firmy?
6. Jak asertywnie informować kierownictwo firmy o nierealistycznych celach stawianych zespołowi?
Metoda: mini wykład, sesja pytań i odpowiedzi – wymiana doświadczeń między uczestnikami – dyskusja
Czas: 60 minut

II. Skuteczny lider zespołu specjalistów
7. Jak komunikować się z pracownikami na stanowiskach specjalistycznych?
8. Jak przekazywać nowe zdania, aby chcieli je sprawnie realizować?
9. Jak motywować specjalistów?
10. Jak oceniać zadania niemierzalne?
11. Jak etycznie karać specjalistów?
12. Jak nagradzać specjalistów?
Metoda: mini wykład, testy umiejętności, ćwiczenia praktyczne – wypowiedzi liderów w konkretnych sytuacjach
Czas: 60 minut

III. Budowanie relacji z podwładnymi w zespole
13. Jak przekazywać informacje zwrotne osobom doświadczonym?
14. Jak krytykować osoby doświadczone w realizacji zadań specjalistycznych?
15. Jak przekazywać informacje zwrotne osobom bez doświadczenia?
16. Jak krytykować bardzo młodych pracowników?
17. Jak delegować uprawnienia specjalistom?
18. Jak wspierać specjalistów?
19. Jakimi sposobami można dyscyplinować pracowników do rzetelnego wykonywania zadań?
20. W jaki sposób odpowiadać na krytykę pracownika?
21. Jak radzić sobie z trudnym pracownikiem?
22. Jak wyzwalać entuzjazm pracowników?
23. Kiedy publicznie, a kiedy osobiście zwracać pracownikowi uwagę?
24. Jak przekazywać złe wieści zespołowi?
Metoda: mini wykład, ćwiczenia praktyczne – odpowiedzi na zachowania pracowników w konkretnych sytuacjach zawodowych
Czas: 90 minut

IV. Kryzysy zespołu 
25. Co może zrobić kierownik kadry specjalistów, gdy zespół nie osiąga oczekiwanych wyników?
26. Jak możne radzić sobie ze słabościami, wadami i przywarami pracowników w zespole ?
27. Co może zrobić szef zespołu, aby pracownicy nie byli przepracowani?
28. Jak kierować starszymi od siebie kolegami w zespole?
29. Jak kierować zespołem, w którym pracują moi dotychczasowi koledzy?
30. Co robić, gdy w zespole wybuchł konflikt?
31. Jak radzić sobie z pracownikiem, który nie okazuje szacunku swoim kolegom?
Metoda: mini wykład, ćwiczenia praktyczne – analiza studiów przypadku
Czas: 60 minut

DZIEŃ II

V. Kierowanie zespołem specjalistów?
32. Jak zarządzać zespołem, gdy to zespół ma większą wiedzę i doświadczenie w sprawach fachowych niż jego szef?
33. Jak organizować pracę zespołu, gdy mają bardzo dużo (zbyt dużo?) zadań i obowiązków?
34. Jak kierować zespołem wielopokoleniowym?
35. Jak kierować zespołem bardzo młodym?
36. Jak kierować zespołem bardzo dojrzałym wiekowo?
37. Jak kierować zespołem doświadczonym, a jak zespołem niedoświadczonym?
Metoda: mini wykład, ćwiczenia praktyczne – analiza studiów przypadku
Czas: 90 minut

VI. Etapy rozwoju zespołu a metody pracy z zespołem
38. W jaki sposób komunikować się z zespołem na poszczególnych etapach jego rozwoju?
39. Dlaczego warto pozwolić czasem pracownikom stawiać opór?
40. W jaki sposób zbudować świadomy i zintegrowany zespół?
41. Jak wyznaczać role i zadania w zespole?
42. Co w zespole jest wartością dodaną wynikającą z pracy zespołowej?
Metoda: mini wykład, porady praktyczne
Czas: 60 minut

VII. Budowanie autorytetu szefa zespołu kadry specjalistów
43. Dlaczego szefem zespołu technicznego itp powinna być osoba elastyczna?
44. Jak opracować i przekazywać wizję, cele i zadania szefa?
45. Jak szef może inspirować pracowników?
46. W jaki sposób wspierać pracowników w ich indywidualnym rozwoju?
47. Czy zespół specjalistów musi być kreatywny?
48. Czy szef zespołu specjalistów musi się znać na wszystkim?
49. Kiedy szef może zachowywać się autorytarnie, a kiedy takie zachowanie nie jest pożądane?
50. W co grają pracownicy? Gdy komunikacyjne a rola szefa zespołu?
Metoda: mini wykład, ćwiczenia praktyczne – odpowiedzi na zachowania pracowników w konkretnych sytuacjach zawodowych, analiza konkretnych przypadków
Czas: 90 minut

VIII. Pytania uczestników wcześniejszych edycji szkolenia

51. Jak zmotywować zespół do wykonywania rutynowego zadania, które jest poniżej ich kompetencji, ale z punktu widzenia firmy bardzo ważne?
52. Jak ukarać pracownika za popełnienie przez niego błędu?
53. Jak zmotywować młodego pracownika do dokładnej analizy problemu i szybkiej realizacji trudnego zadania?
54. Jak przekazać specjalistom, ekspertom, znakomitym mistrzom, że ich negatywne wypowiedzi dotyczące kierownictwa firmy wprowadzają napięcie w zespole?
55. Jak przeprowadzić rozmowę z pracownikiem, który „donosi” na swojego szefa nie zachowując hierarchii organizacyjnej?
56. Co robić, gdy w zespole występują elementy wypalenia zawodowego?
57. Jak egzekwować terminowe, dokładne, solidne wykonywanie zadań od specjalistów, ekspertów, osób z dużą wiedzą i doświadczeniem?
58. Jak komunikować zespołowi zmianę decyzji kierownictwa lub klienta wymagającą szybkiego działania, na które zespół nie był przygotowany?
59. Jak wyjaśnić klientowi, że pracownik firmy podjął właściwą decyzję i zrealizował poprawnie zadanie, gdy klient się z takim działaniem nie zgadza?
60. Jak przekazać zespołowi krytyczne opinie o jego pracy?
Metoda:
– analiza konkretnych przypadków
– porady praktyczne, dobre praktyki
Czas: 60 minut

Podsumowanie szkolenia – 30 minut
– odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące konkretnych sytuacji zawodowych

Słuchacze otrzymają:
a. slajdy prezentujące materiał szkolenia
b. porady praktyczne zamieszczone na slajdach do przestudiowania po zakończeniu szkolenia
c. testy pozwalające rozpoznać uczestnikowi jego umiejętności menedżerskie
d. ćwiczenia pozwalające rozwijać umiejętności menedżerskie

Przed szkoleniem każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie kwestionariusza celem poznania specyfiki zespołu, który, kieruje lub będzie kierował uczestnik szkolenia.

Referencje i opinie uczestników

Opinie_ Referencje_ Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_Ejot Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Grupa Ożarów Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Amcor Opinie_ Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_OSI Referencje_Opinie_ Anna Adamus Matuszyńska CSK Partner - EDF CSK partner_Referencje_opinie_Anna Adamus Matuszyńska_Nomax Referencje_opinie_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Oasis Referencje_Opinie_CSK Partner_Anna Adamus Matuszyńska_Magneti Anna Adamus Matuszyńska_CSK_Referencje_Opinie Referencje_Opinie_Anna Adamus Matuszyńska_HL Opinie_Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_PKP

Chcemy podziękować  za bardzo dobrze przeprowadzone merytorycznie i organizacyjnie e szkolenie. Grupa wróciła zadowolona ? Dziękuję za Państwa elastyczność i zaangażowanie podczas naszej współpracy. Profesjonalizm Trenera pani Anny Adamus-Matuszyńskiej, właściwa organizacja pracy i umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i z humorem zagwarantowały wysoki poziom nauczania. Przygotowane materiały i prezentacje, a także stałe włączanie grupy
w dyskusje i warsztaty sprawiły, że było to dynamiczne szkolenie. Pani Ania posiada ogromną wiedzę merytoryczną. Sumiennie i z pełnym zaangażowaniem prowadziła zajęcia, niejednokrotnie odpowiadając na trudne pytania uczestników. Dodatkowym atutem było bogate doświadczenie zawodowe, którym się chętnie dzieliła

Małgorzata HR

Apply Poland

Bardzo dobrze oceniam przygotowanie Anny Adamus Matuszyńskiej do prowadzonego szkolenia, jej elastyczność oraz profesjonalizm w zakresie tak wiedzy merytorycznej, jak i podejścia do osób szkolonych. mimo wieloletniego doświadczenia i wiedzy związanej z zarządzaniem zespołem, byłem wielokrotnie pozytywnie zaskakiwany, a zdobyta oraz poszerzona wiedza dzięki Trenerce oraz Uczestników grupy na pewno przyniesie mi korzyści w przyszłości.

Marcin

Dział produkcji, PXF Lighting

Metody prowadzenia szkolenia

Metody wyszczególnione:
– mini wykład
– sesja pytań i odpowiedzi – wymiana doświadczeń między uczestnikami – dyskusja 
– testy umiejętności
– ćwiczenia praktyczne – wypowiedzi liderów w konkretnych sytuacjach
– ćwiczenia praktyczne – odpowiedzi na zachowania pracowników w konkretnych sytuacjach zawodowych
– analiza studiów przypadku
– porady praktyczne

Słuchacze otrzymają:
a. slajdy prezentujące materiał szkolenia
b. porady praktyczne zamieszczone na slajdach do przestudiowania po zakończeniu szkolenia
c. testy pozwalające rozpoznać uczestnikowi jego umiejętności menedżerskie
d. ćwiczenia pozwalające rozwijać umiejętności menedżerskie

Przed szkoleniem każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie kwestionariusza celem poznania specyfiki zespołu, który, kieruje lub będzie kierował uczestnik szkolenia.

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Katedrze Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik studiów podyplomowych Psychologia Menedżerska.
Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. Doradca w zakresie społecznej odpowiedzialności (CSR), mediator. Zrealizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe. Autorka publikacji z zakresu konfliktu społecznego, CSR, public relations.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”