ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM WYPADKÓW PRZY PRACY, OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH

SZKOLENIE UŚWIADAMIAJĄCE DLA KIEROWNIKÓW

Program szkolenia

1. KIEROWANIE, NADZÓR, KONTROLA I KOORDYNACJA – szczegółowe wyjaśnienie obowiązków oraz ich wpływu na ustalenie odpowiedzialności za naruszenia bhp i wypadki

2. ROLA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW ORAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Szczegółowe wyjaśnienie zmian przepisów Kodeksu pracy po wdrożeniu dyrektyw Unii Europejskiej
Szczegółowe omówienie charakteru odpowiedzialności pracodawcy i osób kierujących pracownikami
Aktualne interpretacje przepisów oraz orzeczeń sądów
Wyłączenia w zakresie odpowiedzialności za naruszenia bhp

3. OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI WYNIKAJĄCE Z ART.212 KODEKSU PRACY
Zasady powoływania osób kierujących pracownikami, formy powierzenia funkcji osoby kierującej, czasowe powierzanie uprawnień nadzoru, sposób realizacji obowiązków, możliwości wpływania na pracowników, zakres obowiązków, wykluczenia w zakresie odpowiedzialności
Wyjaśnienie egzekwowania przepisów i zasad bhp
Kluczowe prawa i obowiązki w zakresie bhp podległych pracowników
Zasady wydawania poleceń przez osoby kierujące oraz dopuszczania pracowników do pracy

3. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE – zasady sprawowania nadzoru
Wyjaśnienie nadzoru bezpośredniego i stałego
W jaki sposób realizować nadzór bezpośredni
Dlaczego brak nadzoru lub nieskuteczny nadzór podaje się jako najczęstsze zaniedbania po stronie pracodawców?

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCÓW ORAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI: karna, wykroczeniowa, służbowa oraz cywilna za naruszenia przepisów bhp
Podstawy wszczęcia procesu cywilnego o zadośćuczynienie po wypadku
Szczegółowe omówienie zasad określania odpowiedzialności od karnej do służbowej łącznie z przyczynami rozwiązań umowy o pracę z osobami kierującymi pracownikami

5. CASE STUDY – PRZYKŁADY WYPADKÓW PRZY PRACY w aspekcie ponoszenia odpowiedzialności za ich powstanie
Analityczne przykłady ustalania odpowiedzialność za powstanie wypadku

6. EKONOMICZNE PODEJŚCIE DO BEZPIECZEŃSTWA W ZAKŁADZIE PRACY w ujęciu odpowiedzialności za stan bhp
Dlaczego warto inwestować w poprawę warunków bhp
Koszty społeczne i koszty pracodawców wypadków przy pracy

Ekspert - STARSZY INSPEKTOR PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole nad warunkami pracy na placach budów oraz wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”