ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROSZCZENIA W SPEDYCJI I PRZEWOZIE

PROCEDURA REKLAMACYJNA W SPEDYCJI ORAZ PRZEWOZIE DROGOWYM KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM Z UWGL. KONWENCJI CMR

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy ustalaniu odpowiedzialności i dochodzeniu roszczeń. Szkolenie będzie pomocne przy działaniach związanych z postępowaniem w przypadku gdy jedna ze stron nie spełnia swoich obowiązków lub dochodzi do ubytku, utraty, czy uszkodzenia towaru w czasie dostawy.

Program szkolenia

1. Zakres odpowiedzialności przewoźnika i spedytora; oddanie przesyłki do przewozu innemu przewoźnikowi a odpowiedzialność przewoźnika; umowa jak podstawa reklamacji.
2. Ustalenie stanu przesyłki z momentu przekazania jej przewoźnikowi, domniemanie prawne.
3. Odbiór przesyłki od przewoźnika:
a) Skutki podpisania listu przewozowego bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.
b) Badanie przesyłki:
• badanie przesyłki przy odbiorze od przewoźnika,
• badanie przesyłki w terminie późniejszym.
c) Stwierdzenie uszkodzenia lub braków w przesyłce:
• protokół ustalenia stanu przesyłki, co wpisać do protokołu, na co zwrócić szczególną uwagę, podpisy pod protokołem,
• jakie dokumenty zabezpieczyć na potrzeby reklamacji,
• zdjęcia / video potwierdzające stan przesyłki.
4. Zaginięcie przesyłki, domniemanie prawne.
5. Reklamacja:
a) zgłoszenie reklamacyjne:
• forma złożenia reklamacji (pisemna, ustna, dokumentowa, elektroniczna),
• informacje jakie należy zawrzeć w zgłoszeniu,
• załączniki do zgłoszenia – dokumentacja potwierdzająca m.in. uszkodzenie przesyłki, wysokość szkody.
b) termin na złożenie reklamacji,
c) potwierdzenie wpływu reklamacji,
d) wezwanie do uzupełniania braków w zgłoszeniu,
e) skutki uzupełnienia braków w zgłoszeniu.
6. Odpowiedź na reklamację – stanowisko przewoźnika lub spedytora:
• termin na ustosunkowanie się do reklamacji – „automatyczne uznanie reklamacji”,
• warunki uznania reklamacji przez przewoźnika lub spedytora,
• przesłanki wyłączające odpowiedzialność przewoźnika lub spedytora.
7. Odwołanie – terminy, procedura.
8. Odszkodowanie:
• maksymalna wysokość odszkodowania, wpływ winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa na wysokość odszkodowania,
• szkody wyrządzone osobie trzeciej,
• termin wypłaty odszkodowania.
9. Wezwanie do zapłaty, przedawnienie roszczeń.
10. Konwencja CMR:
• zakres zastosowania
• osoby, za które odpowiada przewoźnik
• zawarcie i wykonanie umowy
• odpowiedzialność przewoźnika – zakres odpowiedzialności, maksymalna wysokość odszkodowania
• reklamacje i roszczenia (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, warunki, terminy)
• odpowiedzialność za kolejnych przewoźników, regres między przewoźnikami

Referencje i opinie uczestników

Mecenas nie unikał odpowiedzi na zadawane pytania, skonsultował z nami wszelkie wątpliwości,  którymi borykamy się na co dzień. Adwokat Łukasz Świderek posługiwał się łatwym językiem i w bardzo przystępny sposób prowadził szkolenie.

Weronika

Dział obsługi klienta, Timex Group Polska Sp. z o.o.

Szkolenie bez wątpienia na 5+. Adwokata Łukasza Świderka charakteryzuje dowcip, charyzma i niesamowita wiedza. Niezmiernie wciągający sposób przekazywania informacji. Odnoszenie przepisów umów do konkretnych przykładów biznesowych. Możliwość zadawania pytań przy przerabianiu bieżącego materiału. Uzyskiwanie bardzo ciekawych odpowiedzi. Omówienie sytuacji i rozwiązań wziętych z życia i doświadczenia Trenera. Trzymać tak dalej! Szkolenia tak właśnie powinny wyglądać.

Pracownicy GE POWER Sp. z o.o.

Adwokat Łukasz Świderek wykazuje się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest to, że Ekspert umożliwia nawiązanie kontaktu poszkoleniowego.

Mirosław

Prokurent, PWPU Inter - Sano Sp. z o.o.

Uczestniczyłem w różnych szkoleniach z zakresu prawa handlowego, jednakże szkolenie prowadzone przez adwokata Łukasza Świderka było jednym z ciekawszych i bogatszych merytorycznie. Niesamowicie ogromna wiedza jaką posiada Ekspert CSK PARTNER i umiejętność jej przekazania jest niewątpliwym atutem szkolenia.

Bartłomiej

Zaopatrzenie, Knorr - Bremse Group

Niesamowita umiejętność Mecenasa przekazywania ważnych kwestii (kruczków) w tworzeniu umów. Trafne przykłady, które będą wykorzystywane w pracy. Mega pomocne. 

Iwona

Dyrektor Handlowy

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Ekspert - adwokat Łukasz Świderek

Adwokat Łukasz Świderek

Adwokat, przewód doktorski na Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert w z 10 letnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego.
Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa).
Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobył w Sądzie Okręgowym X Wydziale Gospodarczym we Wrocławiu i Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”