Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

SZKOLENIE OKRESOWE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Program szkolenia

I. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
– obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
1. Kierowanie, nadzór, kontrola i koordynacja – szczegółowe wyjaśnienie definicji w odniesieniu do spraw bhp
2. Rola i obowiązki pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy – w tym praktyczne zastosowanie przepisów prawa tym zakresie. Aktualne interpretacje przepisów oraz orzeczeń sądów
3. Prace szczególnie niebezpieczne – zasady sprawowania nadzoru
4. Odpowiedzialność pracodawców oraz osób kierujących pracownikami: karna, wykroczeniowa, służbowa oraz cywilna za naruszenia przepisów bhp. Szczegółowe omówienie zasad określania odpowiedzialności od karnej do służbowej łącznie z przyczynami rozwiązań umowy o pracę z osobami kierującymi pracownikami
5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo kierowników budów i robót
6. Odpowiedzialność osób prowadzących eksploatacje w elektroenergetyce
7. Case study – przykłady wypadków przy pracy w aspekcie ponoszenia odpowiedzialności za ich powstanie
8. Ekonomiczne podejście do bezpieczeństwa w zakładzie pracy w ujęciu odpowiedzialności za stan bhp.
b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
II. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
III. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
IV. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
V. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
VI. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
VII. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
VIII. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Ekspert - STARSZY INSPEKTOR PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole nad warunkami pracy na placach budów oraz wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”