KOMUNIKACJA W ZESPOLE W SYTUACJACH TRUDNYCH 

KONFLIKTY, TRUDNY PRACOWNIK, TRUDNE SYTUACJE  

Cele:
W różnych etapach warsztatu uczestnicy będą rozwijać następujące umiejętności:
a. efektywnej komunikacji
b. komunikowania się w procesie kierowania zespołem
c. przekonywania pracowników i kolegów do własnego zdania i poglądów
d. asertywnych zachowań
e. radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i trudnymi pracownikami i kolegami

Program szkolenia

1. Podstawy komunikacji biznesowej
a. Osiąganie sukcesów poprzez skuteczną komunikację interpersonalną
b. Podstawy komunikowania i przekazywania informacji
c. Kształcenie umiejętności słuchania i komunikacji pozawerbalnej
d. Komunikowanie międzykulturowe
e. Kierowanie procesem komunikowania

2. Komunikowanie się w zespole
a. Wykorzystywanie potencjału: umiejętności oceniania, krytykowania, określania celów, coachingu oraz braku debat i dyskusji oraz konfliktów
b. Narzędzia argumentowania i efektywnych dialogów z pracownikami
c. Jak prowadzić dialog w celu zdefiniowania celu i rozwiązania trudnej sytuacji?
d. Zrozumienie procesów grupowych – jak kierować rozwojem zespołu?
e. Poznanie ról grupowych członków zespołu oraz grupowej dynamiki w celu ich wykorzystywania dla poprawy efektywności i skuteczności

3. Skuteczne porozumiewanie się w zespole
a. zasady skutecznego komunikowania się z pracownikami w zespole
b. umiejętność jasnego formułowania własnych myśli, przekazywania poleceń i zadań
c. umiejętność słuchania i udzielania konstruktywnej odpowiedzi na uwagi pracowników
d. umiejętność przekonywania i argumentacji w dyskusji z pracownikami
e. zasady rozmawiania z tak zwanym ‘trudnym pracownikiem’
f. formalne i nieformalne kanały komunikowania się w zespole

4. Wyzwania w zakresie komunikowania
a. Świadomość konfliktów i oporu pracowników – jak radzić sobie z nimi w konstruktywny sposób?
b. Lider jako osoba zarządzająca konfliktem
c. Jak budować zaufanie i w ten sposób poprawić poziom wykonywania zadań
d. Jak radzić sobie z porażkami pomimo pozytywnych intencji?
e. Jak sprawić, aby każdy pracownik mógł realizować swoje cele?

5. Radzenie sobie z trudnymi pracownikami i trudnymi sytuacjami w sposób asertywny:
a. pracownik „pieniacz”
b. pracownik malkontent
c. pracownik niezadowolony
d. pracownik „krytyk”
e. pracownik niesolidny
f. pracownik cynik i złośliwiec
g. pracownik lękliwy, zagubiony
h. inne, trudne sytuacje zawodowe

6. Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia – asertywne komunikowanie werbalne
a. Jak zadawać precyzyjne i właściwe pytania?
b. Jak udzielać właściwych odpowiedzi na pytania?
c. Jak parafrazować wypowiedzi?
d. Asertywne i nieasertywne słowa
e. Rola gramatyki w asertywnym zachowaniu
f. Rola kolokwializmów i terminów wieloznacznych

7. Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia – asertywne komunikowanie pozawerbalne
a. Nastawienie emocjonalne, wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych
b. Komunikowanie niewerbalne – znaczenie symboli wizualnych
c. Aktywne słuchanie
d. Rola głosu w komunikowaniu z pracownikami

8. Etyczne wywieranie wpływu na pracowników i cały zespół
a. Socjotechnika, manipulacja a wywieranie wpływu – różnice
b. Sztuka przekonywania do własnego stanowiska
c. Budowanie autorytetu szefa
d. Sztuka argumentacji w kierowaniu zespołem pracowników
e. Inne techniki wywierania wpływu

Metody realizacji celów szkolenia:
– symulacje rozmów z pracownikami – omówienie każdej sytuacji
– ćwiczenie aktywnego słuchania
– ćwiczenie ujawniania emocji poprzez komunikowanie niewerbalne
– ćwiczenia dawania i odbierania informacji zwrotnej (feedbacku)
– ćwiczenia rozwiązywania problemów związanych z asertywnym zachowaniem się
– test umiejętności komunikowania się

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”