EFEKTYWNA KOMUNIKACJA POMIĘDZY PRACOWNIKAMI/ WYDZIAŁAMI/ ODDZIAŁAMI 

Cele:
Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie wiarygodnego komunikowania się w zespole pracowników, skutecznego przekazywania informacji oraz efektywnych narzędzi w komunikowaniu się z klientami. Słuchacze będą również mieli możliwość poznania własnego stylu komunikowania, barier utrudniających komunikowanie się w zespole oraz przyczyn popełnianych błędów.

Korzyści dla uczestnika:
a. poznanie skutecznych technik komunikowania się w organizacji;
b. autodiagnoza indywidualnego stylu komunikowania się;
c. zapoznanie się z barierami komunikowania w otoczeniu oraz barierami tkwiącymi w nas samych;
d. rozwój umiejętności asertywnego reagowania na trudne sytuacji w zespole.

Program szkolenia

1. Proces komunikacji interpersonalnej jako podstawa współpracy w zespole
a. czynniki determinujące komunikowanie się
b. budowanie wiarygodności w relacjach interpersonalnych
c. korzyści z umiejętności prawidłowego komunikowania się z innymi ludźmi

2. Proces komunikacji wewnętrznej w firmie – zasady, dobre praktyki
a. komunikowanie oficjalne
b. komunikowanie półprywatne
c. komunikowanie prywatne
d. kierunki komunikowania: „w górę” i „w dół”, poziome, poprzeczne

3. Style i reguły porozumiewania się
a. cztery podstawowe style komunikowania: dyrektywne, analityczne, afektywne i uważające;
b. wady i zalety poszczególnych stylów komunikowania
c. praktyka stosowania stylów komunikowania: kiedy, gdzie i w stosunku do kogo stosować poszczególne style?

4. Zakłócenia w komunikacji interpersonalnej
a. bariery komunikowania interpersonalnego
b. jak można się konstruktywnie kłócić w miejscu pracy?
c. postawy, stereotypy, uprzedzenia a zakłócenia w komunikowaniu
d. przyczyny zakłóceń w komunikacji w organizacji

5. Niewerbalne środki porozumiewania się
a. postawa, odległość w przestrzeni
b. głos i jego skuteczne wykorzystanie
c. mimika twarzy
d. kontakt wzrokowy
e. ubiór i jego funkcje w komunikowaniu
f. interpretacja komunikatów niewerbalnych
g. wpływ mowy ciała na porozumienie między ludźmi

6. Werbalne środki porozumiewania się
a. reaktywne a proaktywne porozumiewanie się
b. magia i siła słów (słowa parzące i słowa magiczne)
c. jak sprawić, aby pracownicy słuchali, co się do nich mówi?
d. retoryka – sztuka prawidłowego korzystania ze słów

7. Asertywne zasady komunikowania
a. podstawy asertywności
b. zasady asertywności
c. reguły asertywnej informacji zwrotnej
d. jak krytykować nie naruszając godności drugiej osoby?

Metody prowadzenia szkolenia:
1. Mini wykłady – wprowadzenie do tematu, zagadnienia. Podsumowanie.
2. Analiza przypadków ilustrujących poszczególne zagadnienia – dyskusja grupowa na nimi.
3. Warsztaty umiejętności – opracowywanie przykładowych rozwiązań dla potrzeb konkretnego przypadku.
4. Odgrywanie ról przez uczestników w przygotowanych symulacjach, analiza zaproponowanych rozwiązań.

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”