CZAS PRACY KIEROWCÓW

VADEMECUM WIEDZY

Większość pracodawców nie wie jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowców, oraz sporządzać ewidencję czasu pracy kierowców. Firma CSK Partner zaprasza na szkolenie, na którym zapoznają się Państwo z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. Szkolenie pomoże Państwu zminimalizować ryzyko związane z odpowiedzialnością karną i administracyjną przedsiębiorców i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie. Szkolenie Czas Pracy Kierowców prowadzone jest przez Eksperta zatrudnionego w szeregach służb kontrolnych z wieloletnim doświadczeniem.

Program szkolenia

1. CZAS PRACY KIEROWCY.
– pojęcie czasu pracy;
– czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;
– czas pracy kierowców niebędących pracownikami;
– czas pracy a efektywne świadczenie pracy;
– wymagana dokumentacja.

2. PODSTAWOWE POJĘCIA.
– odpoczynek dobowy i tygodniowy;
– doba pracownicza;
– przerwy w pracy;
– dyżur.

3. SYSTEMY CZASU PRACY.
– omówienie podstawowych systemów czasu pracy;
– równoważny system czasu pracy do 12 godzin;
– indywidualny rozkład czasu pracy.

4. HARMONOGRAM CZASU PRACY
– tworzenie harmonogramów czasu pracy;
– omówienie zasad dotyczących zmian w harmonogramie pierwotnym -z uwzględnieniem sytuacji nieprzewidzianych tj. urlop na żądanie czy zwolnienie lekarskie.

5. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH.
– rodzaje godzin nadliczbowych;
– rozliczanie godzin nadliczbowych.

6. PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

7. PRACA W PORZE NOCNEJ

8. URLOP
– pojęcie urlopu;
– wymiar urlopu;
– planowanie urlopu.

9. EWIDENCJA CZASU PRACY

10. DYSKUSJA

Ekspert

Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego z wieloletnim doświadczeniem. Ekspert w zakresie prawa pracy w szczególności czasu pracy kierowcy, prawa przewozowego i przepisów związanych prawem transportowym, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, doradca do spraw przewozów towarów niebezpiecznych.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”