Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA

SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH NIŻSZEGO SZCZEBLA I SPECJALISTÓW DS. SPRZEDAŻY

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Rola i obowiązki osób kierujących pracownikami w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady dopuszczania do pracy podległych pracowników
3. Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami
4. Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie bhp
5. Rola i zadania inwestora w świetle aktualnych przepisów prawa
6. Zasady poruszania się po budowie, współpraca z kierownikiem budowy

Ekspert - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”