ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA BHP

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI BEZPIECZEŃSTWA

SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH NIŻSZEGO SZCZEBLA I SPECJALISTÓW DS. SPRZEDAŻY

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Rola i obowiązki osób kierujących pracownikami w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady dopuszczania do pracy podległych pracowników
3. Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami
4. Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie bhp
5. Rola i zadania inwestora w świetle aktualnych przepisów prawa
6. Zasady poruszania się po budowie, współpraca z kierownikiem budowy

Ekspert - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracy.
Autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach.
Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”