Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

RÓŻNICE KULTUROWE W BIZNESIE

JAK BUDOWAĆ RELACJE Z KLIENTEM Z INNEJ KULTURY?

Korzyści dla Uczestników to zapoznanie się z:
– AKTUALNYMI przepisami i procedurami reklamacyjnymi, – Rękojmią, gwarancją, ogólnymi zasadami odpowiedzialności, – zasadami w procedurach reklamacyjnych pomiędzy Przedsiębiorcą i Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą i Konsumentem, – Korzyściami i stratami dla Konsumentów i Przedsiębiorców wynikającymi z NOWEJ sytuacji prawnej Konsumentów i Przedsiębiorców, Błędami w trakcie rozpatrywania reklamacji, – Dokumentacją reklamacyjną (możliwość skonsultowania własnych dokumentów).

Program szkolenia

1. Świadomość kulturowa i relatywizm kulturowy
a. co to jest kultura? jaka jest rola kultury w społeczeństwie? źródła kultur?
b. co to jest kultura organizacyjna”? skąd to pochodzi?
c. czym jest świadomość kulturowa?
d. czym jest wrażliwość na kulturę?
e. wymiary kulturowej różnorodności Geerta Hofstede i ich znaczenie w środowisku biznesowym:
– dystans władzy
– indywidualizm i kolektywizm
– męskość o kobiecość
– unikanie niepewności i gotowość do ryzyka
– orientacja długoterminowa i krótkoterminowa
– wyrozumiałość w relacjach międzynarodowych

Metoda: wstęp – mini wykład, studia przypadków: kultury skandynawskie, amerykańska, chińska

2. Podstawowe reguły zachowań w biznesie międzynarodowym
a. gospodarz czy gość, czyje reguły są ważniejsze?
b. zachowania w kulturach protransakcyjnych
c. zachowania w kulturach propartnerskich
d. zachowania w kulturach monochromicznych
e. zachowania w kulturach polichromicznych
f. zachowania w kulturach ceremonialnych
g. zachowania w kulturach nieceremonialnych
h. zachowania w kulturach powściągliwych
i. zachowania w kulturach ekspresyjnych
j. zachowania indywidualistyczne a kolektywistyczne w różnych kulturach

Metoda: Mini wykład; quiz pozwalający rozpoznać reguły, studium przypadku – kultura niemiecka i polska

3. Analiza determinantów relacji w biznesie międzynarodowym (analiza SLEPT)
a. czynniki społeczne (kultura kraju, narodu, styl życia, demografia, ludzie)
b. czynniki prawne (regulacje prawne, jak i etyczne w różnych kulturach)
c. czynniki ekonomiczne (system ekonomiczny, tradycje gospodarcze, sytuacja ekonomiczna)
d. czynniki polityczne (system polityczny, kultura polityczna, historia)
e. czynniki technologiczne (zaawansowanie techniczno-technologiczne, otwartość na rozwój, potencjał technologiczny)

Metoda: mini wykład, ćwiczenie – opracowanie projektu współpracy z wybraną firmą na rynku międzynarodowym

4. Autoprezentacja i komunikacja w kontaktach międzynarodowych
a. mowa niewerbalna wykorzystywana w kulturze skandynawskiej
b. znaczenie i wartość słów w kulturze skandynawskiej
c. podstawowe błędy językowe wynikające z braku zrozumienia znaczenia oraz odmiennego interpretowania słów
d. jak nie robić błędów w tłumaczeniu podczas rozmowy w obcym języku
e. techniki wywierania wpływu w kulturze skandynawskiej
f. obsługa klienta a różnice kulturowe
g. specyfika komunikowania pozawerbalnego w krajach skandynawskich, azjatyckich i USA

Metoda: mini wykład, ogrywanie ról

5. Osobowość a różnice kulturowe
a. co wpływa na osobowość jednostki?
b. jak rozwija się i zmienia osobowość jednostki?
c. różnice kulturowe a osobowość jednostki
d. kultura a zachowania jednostki w relacji z przedstawicielem innej kultury

Metoda: test, praca grupowa

6. Różnice kulturowe w biznesie
a. systemy wartości: od kultur partnerskich do kultur opartych na zasadach
b. absolutna i relatywna prawda w kulturze skandynawskiej, azjatyckiej (chińskiej, hinduskiej) i amerykańskiej
c. tradycja, normy, zwyczaje i obyczaje a biznes międzynarodowy
d. relacje nadrzędności i podrzędności w relacjach biznesu międzynarodowego
e. co różni Polaków od Skandynawów, Chińczyków czy Amerykanów?

Metoda: ćwiczenie zespołowe – negocjacje handlowe – koleżeńska ocena zachowań i reakcji podczas negocjacji.

7. Bariery w biznesie międzynarodowym
a. czas – stosunek do czasu i okres trwania negocjacji
b. język negocjacji
c. miejsce rozmów
d. system prawny i polityczny
e. stosunek do zasad biurokracji
f. system ideologiczny
g. wartości i normy kulturowe
h. dowcip w różnych kulturach

Metoda: mini wykład, przykłady z doświadczeń uczestników warsztatu

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Uczestnik projektu badawczego: Sectarian and Ethnic Conflicts in the Central-Eastern Europe, Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania;
Team Leader projektu badawczego w ramach programu „Global Security Fellows Initiative” przy Uniwersytecie w Cambridge, Wielka Brytania.

Uczestnik szkoleń z zakresu negocjacji i mediacji w Wielkiej Brytanii;
Stypendystka zagranicznych staży i uczestnik międzynarodowych badań;
Wykładowca kształcący międzynarodowych studentów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w zakresie międzynarodowych negocjacji.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”