CSK Partner

Twój partner w rozwoju umiejętności na drodze do sukcesu

Skorzystaj z naszej oferty przy organizacji szkoleń.

  • wysoki poziom merytoryczny
  • rzetelna wiedza ekspercka
  • aktualność treści
  • atrakcyjna forma

CSK Partner

Twój partner w rozwoju na drodze do sukcesu.

Skorzystaj z naszej oferty przy organizacji szkoleń.

  • wysoki poziom merytoryczny
  • rzetelna wiedza ekspercka
  • aktualność treści
  • atrakcyjna forma

Szkolenia dla firm

Czy każdy może być managerem?

Czy każdy ma predyspozycje do tego aby przewodzić, kontrolować i motywować ludzi?

Czy negocjacje są dla każdego?

Negocjacje to nie targowanie się. Sukces w negocjacjach nie polega  na zawarciu kompromisu ale polega na wypracowaniu najlepszego możliwego interesu.

<style style="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.example1 {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height: 55px; <!-- [et_pb_line_break_holder] --> overflow: hidden;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: relative;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.example1 h3 {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> font-size: 3em;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #999;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> position: absolute;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width: 100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> height: 100%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> line-height: 50px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* Starting position */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transform:translateX(1%);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform:translateX(1%); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform:translateX(1%);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* Apply animation to this element */ <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-animation: example1 30s linear infinite;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-animation: example1 30s linear infinite;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> animation: example1 30s linear infinite;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->/* Move it (define the animation) */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->@-moz-keyframes example1 {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 0% { -moz-transform: translateX(100%); }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 100% { -moz-transform: translateX(-100%); }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->@-webkit-keyframes example1 {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 0% { -webkit-transform: translateX(100%); }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 100% { -webkit-transform: translateX(-100%); }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->@keyframes example1 {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 0% { <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transform: translateX(100%); /* Firefox bug fix */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform: translateX(100%); /* Firefox bug fix */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform: translateX(100%); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> 100% { <!-- [et_pb_line_break_holder] --> -moz-transform: translateX(-100%); /* Firefox bug fix */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> -webkit-transform: translateX(-100%); /* Firefox bug fix */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> transform: translateX(-100%); <!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="example1"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><h3>Scrolling text... Scrolling text... Scrolling text... Scrolling text... Scrolling text... Scrolling text... Scrolling text...</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>