ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA

KOMUNIKACJA I ROZMOWY Z PODWŁADNYMI W PIGUŁCE

Cele szkolenia

• Doskonalenie procesu skutecznego komunikowania się z pracownikami;
• Rozwój i doskonalenie umiejętności przekazywania trudnych i ważnych informacji;
• Wypracowanie skutecznych w konkretnej sytuacji technik komunikowania się z pracownikami;
• Poznanie nowych trendów w komunikowaniu się z pracownikami.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak rozmawiać z pracownikami w kwestiach dyscyplinujących, oceniających, motywujących, korygujących, poprawiających efektywność?
2. Jak należy prowadzić rozmowy dyscyplinujące, motywujące, oceniające, krytykujące?
3. Jak zwalniać pracownika w dobie rynku pracownika?
4. Jak rozmawiać w czasach dominacji komunikacji cyfrowej?

Program szkolenia

1. Jak rozmawiać z pracownikami? – ogólne zasady
a. poznanie własnego, indywidualnego stylu porozumiewania się;
b. ogólne zasady skutecznego komunikowania się;
c. czynniki ograniczające skuteczne porozumiewanie się menedżera z pracownikami;

2. Jak poprawnie oceniać osiągnięcia pracowników? – rozmowa oceniająca i dyscyplinująca pracownika
a. cele oceniania pracowników a efektywność wykonywania zadań;
b. trudności w zastosowaniu procedury oceniania;
c. opracowanie kryteriów ocen;
d. ocenianie a motywowanie pracowników;
e. scenariusz rozmowy oceniającej;
f. jak oceniać i nie być posądzony o mobbing?

3. Jak zwalniać pracowników? – rozstanie pracownika z organizacją
a. przygotowanie do rozmowy zwalniającej pracownika z wykonywania obowiązków;
b. co wpływa na rozmowę zwalniającą pracownika?
c. czego osoba zwalniająca się obawia?
d. jak radzić sobie ze stresem w trakcie zwalniania pracownika?
e. jak zwolnienie jednego pracownika wpływa na zespół w firmie?

4. Trening asertywności, czyli jak rozmawiać nie naruszając swojej i innych godności
a. asertywne wyjaśnianie
b. asertywne odmawianie
c. asertywne rozwiązywanie problemów

5. Informacja zwrotna, czyli feedback – modele, zasady, dobre praktyki
a. Kiedy, jak i w jakich sytuacjach feedback spełnia swoją rolę?
b. Zagadnienia, które poruszamy w feedbacku. Jak informować, motywować i rozwijać pracowników poprzez informację zwrotną?
c. Informacja zwrotna – zastosowanie „Komunikatu JA”;
d. Jak konstruować informację zwrotną? Struktura feedbacku;
e. Feedback konstruktywny – pozytywny i negatywny, czy neutralny?
f. Feedback kanapkowy. Kiedy stosować i kiedy jest nieskuteczny?

6. Nowe trendy w komunikowaniu się menedżerów z pracownikami
a. słuchanie pracowników – employee voice
b. konsultowanie się z pracownikami – employee listening
c. upodmiotowienie pracowników – employee empowerment
d. komunikowanie analogowe czy cyfrowe – employee engagement

Metody prowadzenia szkolenia

1. Mini wykłady (ok. 10 minut) – wprowadzenie do tematu, lub podsumowanie ćwiczeń.
2. Analiza przypadków ilustrujących poszczególne zagadnienia – dyskusja grupowa.
3. Warsztaty umiejętności – opracowywanie przykładowych rozwiązań/scenariuszy dla potrzeb konkretnego przypadku.
4. Odgrywanie ról przez uczestników w przygotowanych symulacjach rozmów z pracownikami.
5. Rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników praktycznych problemów

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”