ASERTYWNE ROZMOWY SZEFA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z PODWŁADNYMI

MOTYWOWANIE, OCENIANIE, ZWALNIANIE, ASERTYWNOŚĆ, INFORMACJA ZWROTNA, KOMUNIKACJA Z POKOLENIEM X, Y i Z

 

Zarządzasz zespołem pracowników? Chcesz polepszyć komunikację ze swoim zespołem oraz zwiększyć jego efektywność i skuteczność? Zapraszamy na szkolenie dot. komunikacji z podwładnymi do Łodzi.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:
• Jak być asertywnym aby nie naruszyć godności własnej i Pracownika w pracy zespołowej?
• Jak rozmawiać w czasach dominacji komunikacji cyfrowej?
• Jak zwalniać pracownika w dobie rynku pracownika?
• Jak należy prowadzić rozmowy dyscyplinujące, motywujące, oceniające, krytykujące  i korygujące, aby poprawić efektywność zespołu?
• Jak prowadzić informację zwrotną?
• Jak rozmawiać z pracownikami pokolenia X, Y i Z?

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
• Doskonalenie procesu skutecznego komunikowania się z pracownikami
• Poznanie granic etycznych w procesie komunikowania
• Rozwój i doskonalenie umiejętności przekazywania trudnych i ważnych informacji
• Poznanie nowych trendów w komunikowaniu się z pracownikami
• Wypracowanie skutecznych, w konkretnej sytuacji, technik komunikowania się z pracownikami

Program szkolenia

1.  JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ W ZESPOLE? OGÓLNE ZASADY, DOBRE PRAKTYKI, NORMY ZACHOWANIA
a. poznanie własnego, indywidualnego stylu porozumiewania się 
b. podstawowe reguły skutecznego komunikowania się w zespole 
c. czynniki ograniczające efektywne porozumiewanie się menedżera z pracownikami
d. etyczne granice procesu komunikowania w zespole
e. osobowość, temperament a sposób komunikowania się
f. kontrowersyjne przekazy: jak nie mobbować, molestować, deprecjonować, dyskryminować kolegów i pracowników poprzez komunikowanie

2. JAK WYKORZYSTAĆ ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI W PROCESIE MOTYWOWANIA?  
a. wartości i potrzeby pracowników
b. umiejętność nagradzania
c. umiejętność karania
d. docenianie i dowartościowanie pracownika – kogo, kiedy i jak
e. tworzenie warunków do rozwoju kreatywności pracowników

3. JAK POPRAWNIE OCENIAĆ OSIĄGNIĘCIA PRACOWNIKÓW? ROZMOWA OCENIAJĄCA I DYSCYPLINUJĄCA PRACOWNIKA 
• a. cele oceniania pracowników a efektywność wykonywania zadań
b. trudności w zastosowaniu procedury oceniania
c. ocenianie a motywowanie pracowników
d. scenariusz rozmowy oceniającej
e. jak oceniać i nie być posądzony o mobbing?

4. JAK ZWALNIAĆ PRACOWNIKÓW? – ROZSTANIE PRACOWNIKA Z ORGANIZACJĄ 
a. przygotowanie do rozmowy zwalniającej pracownika z wykonywania obowiązków;
b. co wpływa na rozmowę zwalniającą pracownika?
c. czego osoba zwalniająca się obawia?
d. jak radzić sobie ze stresem w trakcie zwalniania pracownika?
e. jak zwolnienie jednego pracownika wpływa na zespół w firmie?

5. TRENING ASERTYWNOŚCI, CZYLI JAK ROZMAWIAĆ NIE NARUSZAJĄC SWOJEJ I INNYCH GODNOŚCI 
a. asertywne wyjaśnianie
b. asertywne odmawianie
c. asertywne rozwiązywanie problemów
d. asertywne przekazywanie zadań i poleceń
e. asertywność jako alternatywa dla uległości, agresji i manipulacji

6. INFORMACJA ZWROTNA, CZYLI FEEDBACK – MODELE, ZASADY, DOBRE PRAKTYKI 
a. kiedy, jak i w jakich sytuacjach feedback spełnia swoją rolę?
b. jak informować, motywować i rozwijać pracowników poprzez informację zwrotną?
c. informacja zwrotna – zastosowanie „Komunikatu JA”;
d. jak konstruować informację zwrotną? Struktura feedbacku;
e. feedback konstruktywny – pozytywny i negatywny, czy neutralny?
f. feedback kanapkowy. Kiedy stosować, a kiedy jest nieskuteczny?

7. KOMUNIKOWANIE SIĘ Z POKOLENIEM Y I Z 
a. budowanie nieformalnych relacji
b. koncentracja na osiągnięciach
c. nieformalność, nieoficjalność, swoboda komunikowania
d. indywidualizm i niezależność
e. pytania adresowane do młodego pokolenia

8. KOMUNIKOWANIE SIĘ Z POKOLENIEM X 
a. tworzenie zasad i reguł
b. słuchanie pokolenia X
c. docenianie doświadczenia
d. wykorzystywanie wiedzy mentorskiej
e. jak wykorzystać wartości pokolenia X

9. NOWE TRENDY W KOMUNIKOWANIU SIĘ MENEDŻERÓW Z PRACOWNIKAMINOWE
a. słuchanie pracowników – employee voice
b. konsultowanie się z pracownikami – employee listening
c. upodmiotowienie pracowników – employee empowerment
d. komunikowanie analogowe czy cyfrowe – employee engagement

Trener - dr Anna Adamus - Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”