ASERTYWNE ZARZĄDZANIE – ASERTYWNA KOMUNIKACJA SZEFA

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PODWŁADNYMI PRACOWNIKAMI

Warsztat obejmuje:
Praktykę asertywnych zachowań w konkretnych sytuacjach zawodowych;
Ćwiczenia dawania informacji zwrotnej (feedbacku) i odbierania informacji zwrotnej;
Ćwiczenia rozwiązywania problemów związanych z asertywnym zachowaniem się;
Test autodiagnozy zachowań asertywnych.

Cele szczegółowe warsztatu:
– kształcenie umiejętności asertywnych zachowań w pracy: kiedy warto, a kiedy nie warto być asertywnym,
– poznanie technik skutecznego argumentowania w sytuacjach kontrowersyjnych,
– rozwój umiejętności odpierania zarzutów w sposób asertywny, czyli nie zrażający innych.

 

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję na:
• Doskonalenie procesu skutecznego komunikowania się z pracownikami
• Poznanie granic etycznych w procesie komunikowania
• Rozwój i doskonalenie umiejętności przekazywania trudnych i ważnych informacji
• Poznanie nowych trendów w komunikowaniu się z pracownikami
• Wypracowanie skutecznych, w konkretnej sytuacji, technik komunikowania się z pracownikami tak aby móc wypełniać podstawowe kompetencje menedżerskie

1 580,00 zł + 23% VAT / osoba

W PLANOWANIU

W PLANOWANIU

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU

Program szkolenia

1.  JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ W ZESPOLE? OGÓLNE ZASADY, DOBRE PRAKTYKI, NORMY ZACHOWANIA
a. poznanie własnego, indywidualnego stylu porozumiewania się 
b. podstawowe reguły skutecznego komunikowania się w zespole 
c. czynniki ograniczające efektywne porozumiewanie się menedżera z pracownikami
d. etyczne granice procesu komunikowania w zespole
e. osobowość, temperament a sposób komunikowania się
f. kontrowersyjne przekazy: jak nie mobbować, molestować, deprecjonować, dyskryminować kolegów i pracowników poprzez komunikowanie

2. JAK WYKORZYSTAĆ ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI W PROCESIE MOTYWOWANIA?  
a. wartości i potrzeby pracowników
b. umiejętność nagradzania
c. umiejętność karania
d. docenianie i dowartościowanie pracownika – kogo, kiedy i jak
e. tworzenie warunków do rozwoju kreatywności pracowników

3. JAK POPRAWNIE OCENIAĆ OSIĄGNIĘCIA PRACOWNIKÓW? ROZMOWA OCENIAJĄCA I DYSCYPLINUJĄCA PRACOWNIKA 
a. cele oceniania pracowników a efektywność wykonywania zadań
b. trudności w zastosowaniu procedury oceniania
c. ocenianie a motywowanie pracowników
d. scenariusz rozmowy oceniającej
e. jak oceniać i nie być posądzony o mobbing?

4. RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI PRACOWNIKAMI I TRUDNYMI SYTUACJAMI W SPOSÓB ASERTYWNY:  
a. pracownik „pieniacz”
b. pracownik malkontent
c. pracownik niezadowolony
d. pracownik „krytyk”
e. pracownik niesolidny
f. pracownik cynik i złośliwiec
g. pracownik lękliwy, zagubiony
h. inne, trudne sytuacje zawodowe

5. TRENING ASERTYWNOŚCI, CZYLI JAK ROZMAWIAĆ NIE NARUSZAJĄC SWOJEJ I INNYCH GODNOŚCI 
a. asertywne wyjaśnianie
b. asertywne odmawianie
c. asertywne rozwiązywanie problemów
d. asertywne przekazywanie zadań i poleceń
e. asertywność jako alternatywa dla uległości, agresji i manipulacji

6. INFORMACJA ZWROTNA, CZYLI FEEDBACK – MODELE, ZASADY, DOBRE PRAKTYKI 
a. kiedy, jak i w jakich sytuacjach feedback spełnia swoją rolę?
b. jak informować, motywować i rozwijać pracowników poprzez informację zwrotną?
c. informacja zwrotna – zastosowanie „Komunikatu JA”;
d. jak konstruować informację zwrotną? Struktura feedbacku;
e. feedback konstruktywny – pozytywny i negatywny, czy neutralny?
f. feedback kanapkowy. Kiedy stosować, a kiedy jest nieskuteczny?

7. KOMUNIKOWANIE SIĘ Z POKOLENIEM Y I Z 
a. budowanie nieformalnych relacji
b. koncentracja na osiągnięciach
c. nieformalność, nieoficjalność, swoboda komunikowania
d. indywidualizm i niezależność
e. pytania adresowane do młodego pokolenia

8. KOMUNIKOWANIE SIĘ Z POKOLENIEM X 
a. tworzenie zasad i reguł
b. słuchanie pokolenia X
c. docenianie doświadczenia
d. wykorzystywanie wiedzy mentorskiej
e. jak wykorzystać wartości pokolenia X

9. NOWE TRENDY W KOMUNIKOWANIU SIĘ MENEDŻERÓW Z PRACOWNIKAMINOWE
a. słuchanie pracowników – employee voice
b. konsultowanie się z pracownikami – employee listening
c. upodmiotowienie pracowników – employee empowerment
d. komunikowanie analogowe czy cyfrowe – employee engagement

Referencje i opinie uczestników

Opinie_ Referencje_ Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_Ejot Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Grupa Ożarów Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Amcor Opinie_ Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_OSI Referencje_Opinie_ Anna Adamus Matuszyńska CSK Partner - EDF CSK partner_Referencje_opinie_Anna Adamus Matuszyńska_Nomax Referencje_opinie_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Oasis Referencje_Opinie_CSK Partner_Anna Adamus Matuszyńska_Magneti Anna Adamus Matuszyńska_CSK_Referencje_Opinie Referencje_Opinie_Anna Adamus Matuszyńska_HL Opinie_Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_PKP

Chcemy podziękować  za bardzo dobrze przeprowadzone merytorycznie i organizacyjnie e szkolenie. Grupa wróciła zadowolona 🙂 Dziękuję za Państwa elastyczność i zaangażowanie podczas naszej współpracy. Profesjonalizm Trenera pani Anny Adamus-Matuszyńskiej, właściwa organizacja pracy i umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i z humorem zagwarantowały wysoki poziom nauczania. Przygotowane materiały i prezentacje, a także stałe włączanie grupy
w dyskusje i warsztaty sprawiły, że było to dynamiczne szkolenie. Pani Ania posiada ogromną wiedzę merytoryczną. Sumiennie i z pełnym zaangażowaniem prowadziła zajęcia, niejednokrotnie odpowiadając na trudne pytania uczestników. Dodatkowym atutem było bogate doświadczenie zawodowe, którym się chętnie dzieliła

Małgorzata

HR, Apply Poland

Bardzo dobrze oceniam przygotowanie Anny Adamus Matuszyńskiej do prowadzonego szkolenia, jej elastyczność oraz profesjonalizm w zakresie tak wiedzy merytorycznej, jak i podejścia do osób szkolonych. mimo wieloletniego doświadczenia i wiedzy związanej z zarządzaniem zespołem, byłem wielokrotnie pozytywnie zaskakiwany, a zdobyta oraz poszerzona wiedza dzięki Trenerce oraz Uczestników grupy na pewno przyniesie mi korzyści w przyszłości.

Marcin

Dział produkcji, PXF Lighting

Metody prowadzenia szkolenia

1. Krótkie wykłady wprowadzające (10 minut)
2. Analiza konkretnych sytuacji i przypadków
3. Odgrywanie ról
4. Gry – rozwiązywanie zadań praktycznych

TRENER: DR ANNA ADAMUS - MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”