ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ – TECHNIKI, USPRAWNIENIA I DOBRE PRAKTYKI 

ORGANIZACJA CZASU PRACY W OPARCIU O NAJNOWSZE KONCEPCJE I TEORIE

Cel ogólny: poprawa jakości pracy. Zapoznanie uczestników warsztatu z nowoczesnymi technikami organizacji czasu pracy w oparciu o najnowsze koncepcje i teorie.

Cele szczegółowe:

  • poznanie zasad prawidłowej i skutecznej organizacji zadań;
  • poznanie przyczyn niepotrzebnej utraty czasu, marnowania czasu, powstawania nawyków utrudniających realizację zadań;
  • poznanie pracy naszego mózgu oraz roli emocji w marnowaniu czasu pracy;
  • rozwój umiejętności organizacji pracy;
  • poznanie zasad przygotowania funkcjonalnego miejsca pracy.

W PLANOWANIU

Szkolenie ONLINE

485,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 485,00 zł + 23% VAT / osoba

W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 4h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:45 – 13:00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:30 – 8:45

Program i metody szkolenia

1. Zasady skutecznego realizowania zadań, czyli jak wyćwiczyć pozytywne nawyki i pozbyć się negatywnych?
– źródła efektywnych nawyków: wiedza, pragnienia, umiejętności
– wpływ przyzwyczajeń i nawyków na wykonywanie zadań
– efektywne zarządzanie wewnętrznymi zobowiązaniami
– zasady zmiany osobistych nawyków
– zarządzanie działaniem – umiejętność rozumienia swoich oczekiwań i potrzeb

2. Planowanie zadań i spraw do realizacji, czyli jak o niczym nie zapominać?
– definiowanie celów i zasad
– identyfikacja zadań: pilność i ważność
– budowanie wizji końcowych rezultatów
– generowanie rozwiązań
– porządkowanie zadań
– wykorzystywanie narzędzi do planowania zadań i organizowania czasu

3. Implementacja opracowanych planów, czyli jak pokonywać przeszkody w realizowaniu planów?
– urządzanie i organizacja miejsca pracy
– gromadzenie niezbędnych narzędzi
– gospodarowanie czasem – ocena wartości posiadanego czasu
– przewidywanie trudności oraz metod ich przełamywania
– zapobieganie kryzysom

4. Techniki organizacji pracy, czyli jak korzystać z dobrych praktyk innych?
– racjonalne czytanie dokumentów
– racjonalne prowadzenie rozmów
– racjonalne korzystanie z telefonu i Internetu
– technika kończenia zadań
– technika „time-boxing”
– technika „pomidora”
– technika 80/20
– technika zadań ABC
– metoda Generała Eisenhowera
– metoda POSEC ( priorytety, organizacja, siła wyższa, ekonomika, cierpliwość)
– metoda Xbox zer, czyli opróżnianie skrzynki

5. Monitorowanie i kontrola realizowanych projektów, czyli jak kontrolować siebie samego?
– zasady oceny skuteczności i efektywności działania
– współpraca z innymi osobami a monitoring realizowanych działań
– rozpoznawanie koniecznych zmian
– zachęcanie współpracowników do wprowadzania zmian
– zasady wprowadzania zmian we własnych planach i planach współpracowników

Referencje i opinie uczestników

Opinie_ Referencje_ Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_Ejot Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Grupa Ożarów Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Amcor Opinie_ Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_OSI Referencje_Opinie_ Anna Adamus Matuszyńska CSK Partner - EDF CSK partner_Referencje_opinie_Anna Adamus Matuszyńska_Nomax Referencje_opinie_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Oasis Referencje_Opinie_CSK Partner_Anna Adamus Matuszyńska_Magneti Anna Adamus Matuszyńska_CSK_Referencje_Opinie Referencje_Opinie_Anna Adamus Matuszyńska_HL Opinie_Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_PKP

Chcemy podziękować  za bardzo dobrze przeprowadzone merytorycznie i organizacyjnie e szkolenie. Grupa wróciła zadowolona 🙂 Dziękuję za Państwa elastyczność i zaangażowanie podczas naszej współpracy. Profesjonalizm Trenera pani Anny Adamus-Matuszyńskiej, właściwa organizacja pracy i umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i z humorem zagwarantowały wysoki poziom nauczania. Przygotowane materiały i prezentacje, a także stałe włączanie grupy
w dyskusje i warsztaty sprawiły, że było to dynamiczne szkolenie. Pani Ania posiada ogromną wiedzę merytoryczną. Sumiennie i z pełnym zaangażowaniem prowadziła zajęcia, niejednokrotnie odpowiadając na trudne pytania uczestników. Dodatkowym atutem było bogate doświadczenie zawodowe, którym się chętnie dzieliła

Małgorzata

HR, Apply Poland

Bardzo dobrze oceniam przygotowanie Anny Adamus Matuszyńskiej do prowadzonego szkolenia, jej elastyczność oraz profesjonalizm w zakresie tak wiedzy merytorycznej, jak i podejścia do osób szkolonych. mimo wieloletniego doświadczenia i wiedzy związanej z zarządzaniem zespołem, byłem wielokrotnie pozytywnie zaskakiwany, a zdobyta oraz poszerzona wiedza dzięki Trenerce oraz Uczestników grupy na pewno przyniesie mi korzyści w przyszłości.
Marcin

Dział produkcji, PXF Lighting

TRENER: DR ANNA ADAMUS - MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, socjolog, specjalista public relations, profesor w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Menedżerska”. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. 

W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 – 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge realizujący projekt „Global Security Fellowship Initiative” koncentrujący się na zmianach społeczno-politycznych zachodzących w latach 90 w Europie Środkowej, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w roku akademickim 2000/2001. Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001. W latach od 2004 – 2018 współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich.

Zrealizowała niezliczone projekty doradcze i szkoleniowe, szczególnie z zakresu komunikowania, zarządzania, obsługi klienta i różnorodności pokoleniowej.

Autorka ponad 160 publikacji naukowych i podręczników z zakresu konfliktu społecznego, komunikowania, public relations oraz społecznej odpowiedzialności. Publikuje także artykuły publicystyczne dotyczące komunikowania. Od 10 lat nagrywa wykłady dotyczące twórczości artystów i artystek plastyków w Radio Katowice. W latach 1995 – 2006 aktywnie współuczestniczyła w budowaniu środowiska specjalistów PR w województwie śląskim działając w PSPR.

Prywatnie Matka dwóch synów: reżysera – Jana P. Matuszyńskiego oraz specjalisty ds. mediów społecznościowych – Szymona Matuszyńskiego. W życiu osobistym kieruje się zasadą Artura Rubinsteina: Jeśli chcesz kogoś lub coś oceniać, to musisz najpierw mieć głęboką wiedzę na jego lub dany temat.

Polecane szkolenia

Szkolenie z planowania i organizacji pracy własnej – sylwetka absolwenta

Absolwent szkolenia z organizacji pracy własnej zna zasady skutecznego planowania zadań, a także ma świadomość przyczyn powstawania nawyków, które je utrudniają. Wie, w jaki sposób przygotować miejsce pracy, aby sprzyjało terminowemu wypełnianiu obowiązków oraz rozumie swoje własne potrzeby i oczekiwania

Czytaj więcej

Co ważne, każdy uczestnik kursu z planowania i organizacji pracy własnej potrafi zdefiniować swoje cele, identyfikować zadania do wykonania oraz wizualizować ich rezultaty. Posiada ponadto rozwiniętą umiejętność generowania rozwiązań czy porządkowania zadań. Natomiast w celu organizacji pracy własnej, a także jej planowania potrafi wykorzystać sprzyjające temu narzędzia.

Absolwent potrafi rozsądnie gospodarować czasem, a także przewidzieć trudności mogące wynikać z planowanych zadań – dzięki wiedzy ze szkolenia wie, w jaki sposób może je rozwiązać lub im zaradzić, aby nie wpłynęły na efektywność pracy. Jednocześnie w sposób rzetelny i realistyczny ocenia skuteczność swojego działania oraz zauważa konieczność wprowadzenia zmian, gdy sytuacja tego wymaga.

Wszystkie zdobyte w trakcie szkolenia umiejętności przyczyniają się do lepszego zarządzania czasem pracy. To z kolei przekłada się nie tylko na odpowiednie wywiązywanie się z otrzymanych obowiązków, ale również na dobrostan psychiczny towarzyszący ich wykonywaniu.

Skuteczne, nowoczesne techniki organizacji pracy

Na kursie poruszane są przede wszystkim zagadnienia dotyczące zarządzania sobą w czasie. Szkolenie zaplanowane jest tak, aby przekazać uczestnikom wiedzę na temat nowoczesnych technik organizacji pracy, które wykazują potwierdzoną skuteczność niezależnie od charakteru obowiązków.

Osoba prowadząca przedstawi aż 8 metod zarządzania czasem i zadaniami, spośród których każdy uczestnik może wybrać najlepiej dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Przedstawiane techniki organizacji pracy są skuteczne w przypadku różnych stanowisk oraz zakresów obowiązków. Natomiast zdobyta podczas szkolenia wiedza może być z powodzeniem wykorzystywana również w życiu prywatnym.

Bezproblemowemu przyswojeniu metod sprzyja sposób prowadzenia szkolenia z organizacji pracy własnej, który umożliwia zadawanie pytań i dzielenie się osobistymi doświadczeniami dotyczącymi zarządzania sobą w czasie. Zajęcia nastawione są na zdobycie wiedzy o praktycznych umiejętnościach i ich wykorzystaniu w sytuacjach codziennych oraz problemowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących oferty zapraszamy do kontaktu!

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”