GWARANCJA, RĘKOJMIA, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu 
– gwarancji
– rękojmi
– odpowiedzialności odszkodowawczej

 

26 czerwca 2024r.

Szkolenie ONLINE

465,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

26 czerwca 2024r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać komputer z głośnikami z dostępem do Internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia mikrofonu (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 465,00 zł + 23% VAT / os
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu; szacowany czas trwania zajęć 9.00-13.00; z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00 – 13.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:45 – 9:00

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Rękojmia (B2B)
2.1. Podstawowe funkcje rękojmi.
2.2. W jakich przypadkach można modyfikować rękojmię, a nawet ją wyłączyć. W jakim zakresie zdanie: „Sprzedawca/Wykonawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za ….” jest skuteczne?
2.3. Ciężar dowodu w postępowaniu reklamacyjnym; Domniemanie istnienia wady w procesie reklamacyjnym – kogo dotyczy, obowiązki Sprzedawcy/Wykonawcy.
2.4. Uprawnienia Klienta, czy zawsze Klient decyduje, które uprawnienie będzie realizowane, jak skutecznie blokować wybór Klienta:
a) Usunięcie wady (m.in. termin na usunięcie wady, ilość dopuszczalnych napraw, nieskuteczność naprawy, nieprzyjęcie naprawy),
b) Wymiana (m.in. towaru wolny od wad, inny),
c) Obniżenie ceny (m.in. szacowanie wysokości obniżenia ceny),
d) Odstąpienie od umowy / „Zwrot” (m.in. istotność wady, odpowiedzialność za bezumowne korzystanie z towaru).
2.5. W jakim przypadku Sprzedawca/Wykonawca ma prawo odmówić usunięcia wady lub wymiany towaru?
2.6. Czy Sprzedawca/Wykonawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania towaru wadliwego?
2.7. Terminy w rękojmi (2 lata, 1 rok, 12 miesięcy, 14 dni, niezwłocznie), bieg terminu, przedawnienie roszczeń; Jak długo może trwać proces reklamacyjny? Termin przydatności towaru – a okres odpowiedzialność Sprzedawcy/Wykonawcy.

3. Gwarancja przy sprzedaży
3.1. Czy gwarancja zabezpiecza interesy gwaranta? Czy warto ją stosować?
3.2. Karta gwarancyjna – co należy w niej zamieścić, jakich błędów unikać.
3.3. Reklamacja na podstawie gwarancji – jak ją procedować, prawa oraz obowiązki gwaranta i uprawnionego z tytułu gwarancji.
3.4. Terminy w gwarancji (2 lata, 14 dni), zawieszenie uprawnień z tytułu rękojmi. Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, sposób liczenia terminów.
3.5. Skuteczność zdania „Gwarant nie odpowiada z tytułu gwarancji za ….”. Jak ukształtować gwarancję aby była korzystna dla Gwaranta.
3.6. Przeglądy gwarancyjne a serwisowe;
3.7. Gwarancja trwałości – nie może przewidywać warunków naprawy lub wymiany mniej korzystnych dla Konsumenta, niż wynikające z przepisów o nienależytym wykonaniu umowy.

4. Niezgodność towaru z umową (B2C)
4.1. Zmiana (od 01.01.2023r.) podstawy prawnej procedowania reklamacji zgłaszanych przez Konsumentów (już nie Kodeks cywilny a ustawa o Prawach konsumenta); wpływ zmiany przepisów na umowy/OWS/regulaminy/karty gwarancyjne/ formularze/ wzory odpowiedzi na reklamacje oraz procedurę reklamacyjną;
4.2. W jakich przypadkach towar będzie uznawany za zgodny z umową:
a) jak niezgodność w zakresie opisu, ilości, jakości, kompatybilności, funkcjonalności towaru wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy,
b) wpływ przepisów prawa, norm technicznych, dobrych praktyk na ocenę towaru,
c) co gdy towar nie ma cech typowych, które konsument może zasadnie, oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienia (np. zawarte w reklamie),
d) brak akcesoriów i instrukcji, których dostarczenia razem z towarem konsument może rozsądnie oczekiwać,
e) zgodność towaru z wzornikami, próbnikami.
4.3. kiedy Sprzedawca nie odpowiada za brak zgodności towaru z umową,
4.4. kto odpowiada za niewłaściwe zamontowanie towaru, znaczenie instrukcji montażu,
4.5. okres odpowiedzialności Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową (2 lata), 2 lata domniemania braku zgodności towaru z umową;
4.6. Uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową:
a) Naprawa,
b) Wymiana,
– w jaki sposób można zablokować żądanie Konsumenta w zakresie naprawy albo wymiany,
– czy zawsze Sprzedawca ponosi koszty naprawy lub wymiany,
– kto odpowiada za odebranie towaru od Konsumenta, kto ponosi związane z tym koszty,
– kto demontuje towar oraz montuje go po dokonaniu naprawy lub wymiany.
c) Obniżenie ceny,
d) Odstąpienie od umowy,
– w jakich sytuacjach Konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy,
– o ile obniża się cenę towaru,
– w jakim terminie należy zwrócić środki Konsumentowi,
– istotność wady jako warunek odstąpienia od umowy. Domniemanie istotności wady,
– prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu) w zakresie towarów nabytych wraz z towarami niezgodnymi z umową („rozsądne oczekiwanie klienta”).
4.7. Prawo klienta do powstrzymania się z zapłatą za towar do chwili naprawy, wymiany, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza
5.1. Żądanie naprawienia szkody przez Klienta.
5.2. Wysokość możliwego odszkodowania.
5.3. Czy zdanie: „Sprzedawca/ Wykonawca nie odpowiada za …” jest skuteczne?
5.4. Procedura dochodzenia odszkodowania.
5.5. Przedawnienie roszczeń.
6. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Referencje i opinie uczestników

Mecenas nie unikał odpowiedzi na zadawane pytania, skonsultował z nami wszelkie wątpliwości,  którymi borykamy się na co dzień. Adwokat Łukasz Świderek posługiwał się łatwym językiem i w bardzo przystępny sposób prowadził szkolenie.
Weronika

Dział obsługi klienta, Timex Group Polska Sp. z o.o.

Szkolenie bez wątpienia na 5+. Adwokata Łukasza Świderka charakteryzuje dowcip, charyzma i niesamowita wiedza. Niezmiernie wciągający sposób przekazywania informacji. Odnoszenie przepisów umów do konkretnych przykładów biznesowych. Możliwość zadawania pytań przy przerabianiu bieżącego materiału. Uzyskiwanie bardzo ciekawych odpowiedzi. Omówienie sytuacji i rozwiązań wziętych z życia i doświadczenia Trenera. Trzymać tak dalej! Szkolenia tak właśnie powinny wyglądać.
Pracownicy GE POWER Sp. z o.o.

Adwokat Łukasz Świderek wykazuje się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest to, że Ekspert umożliwia nawiązanie kontaktu poszkoleniowego.
Mirosław

Prokurent, PWPU Inter - Sano Sp. z o.o.

Uczestniczyłem w różnych szkoleniach z zakresu prawa handlowego, jednakże szkolenie prowadzone przez adwokata Łukasza Świderka było jednym z ciekawszych i bogatszych merytorycznie. Niesamowicie ogromna wiedza jaką posiada Ekspert CSK PARTNER i umiejętność jej przekazania jest niewątpliwym atutem szkolenia.
Bartłomiej

Zaopatrzenie, Knorr - Bremse Group

Niesamowita umiejętność Mecenasa przekazywania ważnych kwestii (kruczków) w tworzeniu umów. Trafne przykłady, które będą wykorzystywane w pracy. Mega pomocne.
Iwona

Dyrektor Handlowy

Bardzo dobre szkolenie. Analiza przykładów Uczestników. Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy prowadzącego. Dziękuję.

Łukasz

Saint Gobain

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Ekspert - adwokat

Adwokat, Ekspert z zakresu prawa umów i procedur reklamacyjnych. Posiada kilkunastoletnią praktykę w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Warszawie, wyspecjalizowana w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Kancelaria specjalizuje się w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów prawnych swoich Klientów oraz zapewnienie podmiotom współpracującym z kancelarią bieżącej i specjalistycznej obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Współpraca podmiotów gospodarczych z Mecenasem oparta jest na dążeniu do poczucia bezpieczeństwa prawnego, bez względu na nieustannie zmieniające się przepisy prawne i sytuację gospodarcza.

Wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców (przeszkolonych kilkanaście tysięcy uczestników, zrealizowanych tysiące godzin dydaktycznych). Przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Mediator, wykładowca na uczelniach wyższych, prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych.

Autor licznych publikacji naukowych (książki i artykuły).

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”