REKLAMACJE W TRANSPORCIE, KONWENCJA CMR, PRAWO PRZEWOZOWE
(ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROSZCZENIA W SPEDYCJI I PRZEWOZIE)

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA W SPEDYCJI ORAZ PRZEWOZIE DROGOWYM KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM Z UWGL. KONWENCJI CMR

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy ustalaniu odpowiedzialności i dochodzeniu roszczeń. Szkolenie będzie pomocne przy działaniach związanych z postępowaniem w przypadku gdy jedna ze stron nie spełnia swoich obowiązków lub dochodzi do ubytku, utraty, czy uszkodzenia towaru w czasie dostawy.

W PLANOWANIU

Szkolenie ONLINE

615,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 615,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 5h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00 – 14.00; +/- 30 min
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:40 – 9:00

Program szkolenia

1. Zakres odpowiedzialności przewoźnika i spedytora; oddanie przesyłki do przewozu innemu przewoźnikowi a odpowiedzialność przewoźnika; umowa jak podstawa reklamacji.
2. Ustalenie stanu przesyłki z momentu przekazania jej przewoźnikowi, domniemanie prawne.
3. Odbiór przesyłki od przewoźnika:
a) Skutki podpisania listu przewozowego bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.
b) Badanie przesyłki:
• badanie przesyłki przy odbiorze od przewoźnika,
• badanie przesyłki w terminie późniejszym.
c) Stwierdzenie uszkodzenia lub braków w przesyłce:
• protokół ustalenia stanu przesyłki, co wpisać do protokołu, na co zwrócić szczególną uwagę, podpisy pod protokołem,
• jakie dokumenty zabezpieczyć na potrzeby reklamacji,
• zdjęcia / video potwierdzające stan przesyłki.
4. Zaginięcie przesyłki, domniemanie prawne.
5. Reklamacja:
a) zgłoszenie reklamacyjne:
• forma złożenia reklamacji (pisemna, ustna, dokumentowa, elektroniczna),
• informacje jakie należy zawrzeć w zgłoszeniu,
• załączniki do zgłoszenia – dokumentacja potwierdzająca m.in. uszkodzenie przesyłki, wysokość szkody.
b) termin na złożenie reklamacji,
c) potwierdzenie wpływu reklamacji,
d) wezwanie do uzupełniania braków w zgłoszeniu,
e) skutki uzupełnienia braków w zgłoszeniu.
6. Odpowiedź na reklamację – stanowisko przewoźnika lub spedytora:
• termin na ustosunkowanie się do reklamacji – „automatyczne uznanie reklamacji”,
• warunki uznania reklamacji przez przewoźnika lub spedytora,
• przesłanki wyłączające odpowiedzialność przewoźnika lub spedytora.
7. Odwołanie – terminy, procedura.
8. Odszkodowanie:
• maksymalna wysokość odszkodowania, wpływ winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa na wysokość odszkodowania,
• szkody wyrządzone osobie trzeciej,
• termin wypłaty odszkodowania.
9. Wezwanie do zapłaty, przedawnienie roszczeń.
10. Konwencja CMR:
• zakres zastosowania
• osoby, za które odpowiada przewoźnik
• zawarcie i wykonanie umowy
• odpowiedzialność przewoźnika – zakres odpowiedzialności, maksymalna wysokość odszkodowania
• reklamacje i roszczenia (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, warunki, terminy)
• odpowiedzialność za kolejnych przewoźników, regres między przewoźnikami

Referencje i opinie uczestników

Mecenas nie unikał odpowiedzi na zadawane pytania, skonsultował z nami wszelkie wątpliwości,  którymi borykamy się na co dzień. Adwokat Łukasz Świderek posługiwał się łatwym językiem i w bardzo przystępny sposób prowadził szkolenie.

Weronika

Dział obsługi klienta, Timex Group Polska Sp. z o.o.

Szkolenie bez wątpienia na 5+. Adwokata Łukasza Świderka charakteryzuje dowcip, charyzma i niesamowita wiedza. Niezmiernie wciągający sposób przekazywania informacji. Odnoszenie przepisów umów do konkretnych przykładów biznesowych. Możliwość zadawania pytań przy przerabianiu bieżącego materiału. Uzyskiwanie bardzo ciekawych odpowiedzi. Omówienie sytuacji i rozwiązań wziętych z życia i doświadczenia Trenera. Trzymać tak dalej! Szkolenia tak właśnie powinny wyglądać.

Pracownicy GE POWER Sp. z o.o.

Adwokat Łukasz Świderek wykazuje się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest to, że Ekspert umożliwia nawiązanie kontaktu poszkoleniowego.

Mirosław

Prokurent, PWPU Inter - Sano Sp. z o.o.

Uczestniczyłem w różnych szkoleniach z zakresu prawa handlowego, jednakże szkolenie prowadzone przez adwokata Łukasza Świderka było jednym z ciekawszych i bogatszych merytorycznie. Niesamowicie ogromna wiedza jaką posiada Ekspert CSK PARTNER i umiejętność jej przekazania jest niewątpliwym atutem szkolenia.

Bartłomiej

Zaopatrzenie, Knorr - Bremse Group

Niesamowita umiejętność Mecenasa przekazywania ważnych kwestii (kruczków) w tworzeniu umów. Trafne przykłady, które będą wykorzystywane w pracy. Mega pomocne. 

Iwona

Dyrektor Handlowy

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Ekspert

Właściciel kancelarii adwokackiej, Wykładowca akademicki, partner biznesowy z ogromnym doświadczeniem w obsłudze klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego. Przewód doktorski na Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert z 15 letnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów biznesowych. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa).
Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”