OPERACYJNE I PROCESOWE KIEROWANIE ZESPOŁEM / DZIAŁEM W FIRMACH PRZEMYSŁOWO – PRODUKCYJNYCH

TECHNIKI, NARZĘDZIA I METODY (ZORIENTOWANE NA PROCES)
USPRAWNIAJĄCE PRACĘ LIDERÓW / MANAGERÓW DZIAŁÓW TECHNICZNYCH

Opis szkolenia:

Na przestrzeni ostatnich lat widać ogromny rozwój firm i konieczność ciągłego dostosowywania się do otaczającego świata. W organizacjach ciężar ten przekładny jest bezpośrednio na liderów i managerów działów, którzy coraz częściej muszą działać pod presją czasu i rosnących oczekiwań. Powoduje to realne potrzeby zmiany codziennych zachowań, nawyków i metod pracy. Podczas szkolenia wyposażamy managerów w praktyczne narzędzia i techniki, które są gotowe do wdrożenia w realnych warunkach pracy. Uczestnictwo w szkoleniu i adaptacja omawianych zagadnień to gwarancja na osiąganie coraz lepszych efektów każdego dnia oraz złapanie oddechu w codziennej gonitwie.

22 - 23 października 2024r.

Uniejów

2 235,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

22 – 23 października 2024r. – Uniejów (Hotel Uniejów eco active&SPA)

Cena szkolenia wynosi: 2 235,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– 15h dydaktycznych zajęć (1h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch, kolacja (dla chętnych)
Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
Pokój do pojedynczego wykorzystania ze śniadaniem: 299,00 zł.
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 359,00 zł.

Godziny trwania zajęć:  I dzień 09:00 – 16:30, II dzień 09:00 – 14:30.

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wstęp i przywitanie
– Prezentacja trenerów
– Zapoznanie się uczestników
Omówienie agendy szkolenia
Zasady obowiązujące na szkoleniu

2. Zarządzanie ograniczeniami w procesach
– Kalkulacja mocy przerobowych i identyfikacja ograniczeń (ćwiczenie praktyczne)
– Podstawy wiedzy z teorii ograniczeń
– Definicja wąskiego gardła – gdzie jest prawdziwy „bottleneck”
– Eksploatowanie ograniczeń – praktyczne wskazówki

3. Praktyczne rozwiązywanie problemów
– Cykl Deminga – geneza i stosowanie cyklu PDCA
– Obserwacje migawkowe – narzędzie do identyfikacji potencjału do poprawy
– Diagram spaghetti – analiza ruchów ludzi, materiału i sprzętu
– Toyota Kata – zarządzanie zespołami poprzez doskonalenie i coaching
– Generowanie pomysłów do rozwiązania problemu
Metoda 635 – uporządkowana burza mózgów
SCAMPER – rozwijanie i przekształcanie pomysłów

4. Lean Management i Kaizen
– Klientocentryczność i główne założenia
– Kaizen czyli ciągłe doskonalenie
– Marnotrawstwo w procesach – rodzaje i typy start

5. Optymalizacja procesów
– Analiza marnotrawstw (ćwiczenie praktyczne)
Doskonalenie Metod Pracy na podstawie amerykańskiego TWI

6. Redukcja czasów przezbrojenia – SMED
– Obserwacje procesu przezbrojenia
– Podział procesu przezbrojenia na czynności zewnętrzne i wewnętrzne

 

Dzień 2

7. Zarządzanie procesowe
– Definiowanie procesów i ustalanie mierników
– ZPC –zarządzanie przez cele poprzez kaskadowanie w dół organizacji

8. Shop Floor Management – SFM
– Miejsce, informacje, fakty – skupienie na realnych tematach
– Raportowanie i ocena wyników z wykorzystaniem raportów jednostronicowych
– Reakcja na odchylenia w procesach i skuteczne działania

9. Mapowanie procesów
– Mapowanie – sposób na opisanie działania procesów
– Klient i dostawca wewnętrzny – relacje wewnątrz organizacji
– SIPOC – sposób na szybkie poznanie szczegółów procesu (ćwiczenie praktyczne)
– RACI – jasne odpowiedzialności za procesy, koniec „szarych stref”

10. Organizacja stanowiska pracy lidera / managera
– CANDO czy 5S – co jest naprawdę niezbędne?
– 5S office – metoda szybkiego ognia

11. Zarządzanie zadaniami
– Zarządzanie sobą w czasie – efektywne wykorzystanie dostępnego czasu
– Planowanie zadań i budowanie nawyków
– Jourfix – planowanie spotkań
– Narzędzia planistyczne jako wsparcie dla menedżera
– Współpraca w organizacji – skuteczne i efektywne przekazywanie zmiany

12. Priorytetyzacja i delegowanie zadań
– Reguła Pareto – wpływ czynników na wyniki (ćwiczenie praktyczne)
– Macierz Eisenhowera – skupienie na odpowiednich zadaniach do realizacji
– Określanie istotności zadań – ciąg Fibonacciego
– Szybsze rezultaty dzięki zasadzie Parkinsona
– Tablica Kanban – narzędzie do kontroli postępu realizacji zadań i optymalizacji

13. Panel dyskusyjny

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącej szkolenie.

Eksperci: szkolenie prowadzone jest dwóch Trenerów

Ekspert i doświadczony praktyk wsparcia rozwoju organizacji. Dyrektor projektów, konsultant z doświadczeniem w realizacji i koordynowaniu projektów z obszaru optymalizacji produkcji i doskonalenia jakości procesów produkcyjnych. Specjalizuje się w szkoleniach warsztatowych i grach symulacyjnych, rozpowszechnia podejście Lean w firmach.
Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, gdzie uzyskał dyplom inżyniera w ramach specjalizacji Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi.Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w obszarach produkcji na różnych szczeblach kierowniczych. Zdobył je przez 10 lat pracy w branży górniczej, a następnie ponad 20 lat spędzonych w branży motoryzacyjnej. Pracował na stanowiskach kierowniczych w obszarach produkcyjnych oraz w działach inżynierskich i BHP. Pełnił funkcję trenera wewnętrznego kluczowych zagadnień systemu produkcji opartego na filozofii Lean Manufacturing. Uczestniczył w projektach wdrożeniowych międzynarodowej korporacji motoryzacyjnej w zakładach w Polsce, Europie i na świecie.
Jako konsultant od 2018 zajmuje się optymalizacją procesów produkcyjnych oraz wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania produkcją, działalnością audytową i szkoleniową w z zakresie procesów produkcyjnych, pracy standaryzowanej, eliminacji strat, systemów ciągłego doskonalenia i zarządzania jakością oraz efektywnego wykorzystywania zasobów.
Obecnie jako specjalista narzędzi Lean realizuje audyty operacyjne i projekty wdrożeniowe. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się zarówno w szkoleniach, jak i transformacjach Lean. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych. Ma doświadczenie konsultingowe w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych głównie w obszarach produkcji przemysłowej. Specjalizuje się w szkoleniach warsztatowych i projektach optymalizacyjnych procesów produkcyjnych oraz wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania produkcją.

 

Lider Ciągłego Doskonalenia z zakresu zarządzania i rozwoju. Ukończył studia wyższe na Politechnice Wrocławskiej oraz zdobywał wiedzę w trakcie szkoleń w Szwecji czy Holandii. Teraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem jako wykładowca gościnny studiów DBA oraz MBA Executive na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Łodzi. Jego publikacje można znaleźć na takich portalach jak: Constant Growth, BDO Advisory czy Tagatic.
Jego największą pasją jest doskonalenie procesowe. Od lat wspiera polskie przedsiębiorstwa optymalizując ich produkcje, dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, szkoli pracowników oraz wdraża narzędzia, która pozwalają firmom się rozwijać. W swojej codziennej pracy łączy wiedzę z zakresu metod rozwiązywania problemów, teorii ograniczeń, Six Sigmy i Lean Management.
Współpracował w przeszłości z takimi firmami jak: Princess Yachts, Kanri Soft, ATEX, Apra-Optinet, Alucrom (grupa Midroc), DeLaval, Essity (dawniej SCA Hygiene Products), ETO Magnetic, Eberspacher, CS Group czy Tagatic. Wspiera firmy w optymalizacji procesów, prowadzi projekty doskonalące a także wspiera w zakresie transferu i uruchomienia procesów. Projekty realizował w Polsce, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii.
Autor kursów e-learningowych dla branży produkcyjnej i usługowej. Zrealizował między innymi szkolenia z zakresu Skutecznego rozwiązywania problemów, Standaryzacji, Zarządzania wizualnego czy Organizacji miejsca pracy.

 

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem, gdzie uzyskał dyplom magistra ekonomii.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach lean management, produkcji i logistyki, zdobywając praktykę na różnych poziomach zarządzania. Doświadczenie zdobywał w różnych organizacjach międzynarodowych, głównie w branży automotive. Pełnił funkcję trenera wewnętrznego, koncentrując się na kluczowych zagadnieniach systemu produkcji opartego na filozofii Lean Manufacturing. Aktywnie uczestniczył w globalnych projektach optymalizacyjnych obejmujących zakłady w Polsce, Europie, USA i Azji.
Dyrektor projektów, konsultant z doświadczeniem w realizacji i koordynowaniu projektów z obszaru optymalizacji produkcji i doskonalenia jakości procesów produkcyjnych. Jego specjalizacją są szkolenia teoretyczno-warsztatowe oraz gry symulacyjne, a także praktyczne stosowanie filozofii Lean w firmach produkcyjnych i usługowych.
Od 2016 roku jest konsultantem z zakresu Lean Management, angażując się w prowadzenie projektów optymalizacyjnych dotyczących procesów produkcyjnych, usługowych oraz obszarów back office. Prowadzi audyty wybranych obszarów jak również całych organizacji. Realizuje szkolenia z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych, standaryzacji pracy, eliminacji strat, poprawy przepływu, systemów ciągłego doskonalenia i zarządzania jakością.
Obecnie realizuje audyty operacyjne i projekty wdrożeniowe. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie, zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych. Od 2022 roku jest prezesem BE Partners Spółka z o.o.

Polecane szkolenia

Kierowanie zespołem pracowniczym nie jest prostym zadaniem niezależnie od tego, w jakiej branży działa firma i ile osób liczy personel. Realizowanie zadań na tym stanowisku wymaga ogromnego zaangażowania oraz wiedzy, a także odpowiednich umiejętności. Przydatna będzie również znajomość procesów bądź sposobów funkcjonowania firmy w każdym dziale, co pomoże utrzymać odpowiedni poziom komunikacji, a także lepiej np. planować kolejne działania czy rozkładać zadania między pracownikami.

Aby jednak osoba wyznaczona do operacyjnego i procesowego kierowania zespołem pracowniczym lub działem mogła poradzić sobie z tym zadaniem, niezbędne będzie oczywiście odpowiednie szkolenie. Właśnie taki rodzaj treningu oferujemy.

Proponujemy skorzystanie ze specjalnych kursów, przygotowanych z myślą o konkretnych stanowiskach w firmach. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zaletami zdecydowania się na realizowane przez nas szkolenie z kierowania zespołem.

Kierowanie zespołem pracowniczym – szkolenie

W ramach szkolenia z kierowania zespołem pracowniczym i działem osoba oddelegowana na stanowisko kierownicze nabędzie wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą jej efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi, gospodarować czasem, a także odpowiednio rozkładać zadania.

Oprócz tego jest jeszcze więcej korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Uczestnicy zdobędą umiejętność identyfikacji i efektywnego zarządzania ograniczeniami w procesach, co przekłada się na szybkie zwiększenie wydajności i efektywności działu.
  • Szkolenie uczy praktycznego wykorzystania narzędzi, takich jak Cykl Deminga, obserwacje migawkowe czy Toyota Kata, umożliwiających praktyczne rozwiązywanie problemów operacyjnych i doskonalenie codziennych działań.
  • Managerowie dowiedzą się, jak eliminować marnotrawstwa w procesach oraz poprawić orientację na potrzeby klienta – wewnętrznego i zewnętrznego, z wykorzystaniem filozofii kaizen i lean management.
  • Uczestnicy będą umieli analizować marnotrawstwa, doskonalić metody pracy i skrócić czasy przezbrojenia, co bezpośrednio przełoży się na bardziej efektywne i elastyczne planowanie
  • Klienci szkolenia zyskają umiejętności zarządzania procesowego i skutecznego nadzorowania podległych procesów dzięki zastosowaniu Shop Floor Management.
  • Managerowie nauczą się skutecznego planowania zadań, budowania nawyków oraz efektywnego zarządzania czasem, co przyczyni się do zwiększenia produktywności oraz lepszej organizacji pracy.
  • Szkolenie umożliwi klientom skuteczne priorytetyzowanie i delegowanie zadań, korzystając z narzędzi takich jak Reguła Pareto, Macierz Eisenhowera czy Tablica Kanban.

Dlaczego warto nam zaufać?

Ponieważ działamy na rynku już od wielu lat, stale zapewniając naszym klientom dostęp do profesjonalnych szkoleń z różnych dziedzin. Ich celem jest podwyższenie kompetencji pracowników, a także usprawnienie funkcjonowania firmy.

Proponowane treningi opracowane są w oparciu o nowoczesne metody szkoleniowe oraz aktualną wiedzę. Dzięki temu przedsiębiorca może mieć pewność, że samo szkolenie, jak i wiedza, którą zdobędą pracownicy, jest aktualna, a zarazem przystająca do obecnie panujących standardów.

Od samego początku naszej działalności w branży szkoleniowej zależy nam na tym, aby zapewnić klientom dostęp do treningów i szkoleń na najwyższym możliwym poziomie. Z tego względu cały czas się rozwijamy, dbając o to, aby pozostawać na czasie ze wszelkimi zmianami czy nowinkami, które mogą mieć ogromny wpływ na prowadzenie przedsiębiorstwa, ale nie tylko.

Jeżeli nasze szkolenie z kierowania zespołem lub działem wzbudziło zainteresowanie, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. W trakcie rozmowy przedstawimy szczegóły współpracy, wycenę przeprowadzenia szkolenia, a także z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące kursów.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”