ROSZCZENIA POSPRZEDAŻOWE (JAK ICH UNIKAĆ?)

ZABEZPIECZANIE SIĘ PRZED ROSZCZENIAMI ZWIĄZANYMI ZE SPRZEDAŻĄ TOWARÓW NA ETAPIE: INFORMOWANIA O JAKOŚCI TOWARU, UMOWY, PRZEWOZU, WYDANIA, SERWISU, REKLAMACJI

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu sposobów zabezpieczania się przed roszczeniami Klientów w rozróżnieniu na etapy:
– informowanie o produkcie i jakości towaru
– Zabezpieczenie się przed roszczeniami w umowie 
– Przewóz towaru (zasady odpowiedzialności przewoźnika i spedytora)
– Wydanie towaru (Odbiór towaru przez Kupującego)
– Serwisowanie i przegląd towaru
– Reklamacje  i dochodzenie roszczeń

 

20 czerwca 2024r.

Szkolenie ONLINE

465,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

20 czerwca 2024r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać komputer z głośnikami z dostępem do Internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia mikrofonu (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 465,00 zł + 23% VAT / os
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu; szacowany czas trwania zajęć 9.00-13.00; z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00 – 13.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:45 – 9:00

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Zabezpieczenie się przed roszczeniami:

2.1. na etapie – Informowania o jakości:

a) Jakość towaru – jak opisać towar by było to korzystne dla Sprzedawcy albo Kupującego (m.in. w katalogach, informatorach, kartach towaru, specyfikacjach, na wzornikach, próbnikach, itd.); jak można ograniczyć odpowiedzialność Sprzedawcy, na co powinien zwrócić uwagę Kupujący na etapie informowania o jakości towaru;
b) Średnia jakość towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – jak ją rozumieć, za co odpowiada Sprzedawca, co gdy Kupujący reklamuje np. parametr nieopisany w specyfikacji technicznej?;
c) Cechy towaru, o których zapewniał Sprzedawca, REKLAMA – za jakie zapewnienia odpowiada Sprzedawca, w jaki sposób ogranicza się odpowiedzialność Sprzedawcy, na co musi zwrócić uwagę Kupujący;
d) NORMY jakościowe i ich wpływ na odpowiedzialność Sprzedawcy i uprawnienia Kupującego.

2.2. na etapie – Zawarcia umowy:

a) Zabezpieczenie się przed roszczeniami w umowie (np. ogólnych warunkach sprzedaży, regulaminie, ofercie, dokumentacji technicznej, itp.) – jak to zrobić, co i gdzie wpisać;
b) Prawa i obowiązki stron umowy (w relacji: Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument, Przedsiębiorca-Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”) – jak je ukształtować w sposób korzystny dla Sprzedawcy albo Kupującego; opis procedury reklamacyjnej w umowie, elementy przydatne na etapie procedowania reklamacji;
c) Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy; wiedza Kupującego o wadzie;
d) Oferta, negocjacje, aukcja, przetarg – kiedy Sprzedawca albo Kupujący powinni zabezpieczyć swoje interesy; jakich błędów unikać;
e) Umowy zawarte na odległość (np. E-commerce), poza lokalem albo w lokalu – na co należy zwrócić uwagę przy ich zawieraniu;
f) Klauzule niedozwolone i ich wpływ na umowę – jak je rozpoznawać i modyfikować.

2.3. na etapie – Przewozu towaru:

a) Uszkodzenie towaru w czasie przewozu – zasady odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, wysokość należnego odszkodowania, kiedy przewoźnik nie odpowiada za uszkodzenie towaru;
b) Wydanie / odbiór towaru – na co należy zwrócić szczególną uwagę, jakie konsekwencje niesie za sobą podpisanie listu przewozowego;
c) Jak przygotować się do reklamacji do przewoźnika lub spedytora (protokół ustalenia stanu przesyłki);
d) Reklamacja (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, terminy).

2.4. na etapie – Wydania towaru:

a) Odbiór towaru przez Kupującego – na co warto zwrócić uwagę;
b) Protokół zdawczo-odbiorczy – jego rola w postępowaniu reklamacyjnym, co warto zaznaczyć w protokole;
c) Kiedy Sprzedawca wie o wadzie/niezgodności i zapewnia Kupującego, że wada nie istnieje – konsekwencje takiego zachowania.

2.5. na etapie – Serwisowania towaru / wykonywania przeglądów:

a) W jaki sposób można zabezpieczyć Sprzedawcę przed skutkami reklamacji na etapie wykonywania przeglądów technicznych towaru lub czynności serwisowych dotyczących towaru; jakich błędów powinien unikać Kupujący.

2.6. na etapie – Reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Reklamacja na podstawie rękojmia albo niezgodności towaru z umową, albo gwarancji – jak zabezpieczyć interesy Sprzedawcy albo Kupującego, pozyskanie informacji potrzebnych do odrzucenia reklamacji; terminy, których należy przestrzegać;
b) Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy.
3. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi

Referencje i opinie uczestników

Mecenas nie unikał odpowiedzi na zadawane pytania, skonsultował z nami wszelkie wątpliwości,  którymi borykamy się na co dzień. Adwokat Łukasz Świderek posługiwał się łatwym językiem i w bardzo przystępny sposób prowadził szkolenie.
Weronika

Dział obsługi klienta, Timex Group Polska Sp. z o.o.

Szkolenie bez wątpienia na 5+. Adwokata Łukasza Świderka charakteryzuje dowcip, charyzma i niesamowita wiedza. Niezmiernie wciągający sposób przekazywania informacji. Odnoszenie przepisów umów do konkretnych przykładów biznesowych. Możliwość zadawania pytań przy przerabianiu bieżącego materiału. Uzyskiwanie bardzo ciekawych odpowiedzi. Omówienie sytuacji i rozwiązań wziętych z życia i doświadczenia Trenera. Trzymać tak dalej! Szkolenia tak właśnie powinny wyglądać.
Pracownicy GE POWER Sp. z o.o.

Adwokat Łukasz Świderek wykazuje się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest to, że Ekspert umożliwia nawiązanie kontaktu poszkoleniowego.
Mirosław

Prokurent, PWPU Inter - Sano Sp. z o.o.

Uczestniczyłem w różnych szkoleniach z zakresu prawa handlowego, jednakże szkolenie prowadzone przez adwokata Łukasza Świderka było jednym z ciekawszych i bogatszych merytorycznie. Niesamowicie ogromna wiedza jaką posiada Ekspert CSK PARTNER i umiejętność jej przekazania jest niewątpliwym atutem szkolenia.
Bartłomiej

Zaopatrzenie, Knorr - Bremse Group

Niesamowita umiejętność Mecenasa przekazywania ważnych kwestii (kruczków) w tworzeniu umów. Trafne przykłady, które będą wykorzystywane w pracy. Mega pomocne.
Iwona

Dyrektor Handlowy

Bardzo dobre szkolenie. Analiza przykładów Uczestników. Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy prowadzącego. Dziękuję.

Łukasz

Saint Gobain

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Ekspert - adwokat

Adwokat, Ekspert z zakresu prawa umów i procedur reklamacyjnych. Posiada kilkunastoletnią praktykę w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Warszawie, wyspecjalizowana w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Kancelaria specjalizuje się w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów prawnych swoich Klientów oraz zapewnienie podmiotom współpracującym z kancelarią bieżącej i specjalistycznej obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Współpraca podmiotów gospodarczych z Mecenasem oparta jest na dążeniu do poczucia bezpieczeństwa prawnego, bez względu na nieustannie zmieniające się przepisy prawne i sytuację gospodarcza.

Wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców (przeszkolonych kilkanaście tysięcy uczestników, zrealizowanych tysiące godzin dydaktycznych). Przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Mediator, wykładowca na uczelniach wyższych, prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych.

Autor licznych publikacji naukowych (książki i artykuły).

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”