REKRUTACJA – NOWE TRENDY I NAJLEPSZE PRAKTYKI

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

 • Poznają najlepsze standardy przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji zgodnie z prawem
 • Przyciągną kandydatów na trudne do obsadzenia stanowiska
 • Nauczą się przeprowadzać profesjonalną rozmowę kwalifikacyjną
 • Zdiagnozują faktyczne kompetencje, nie ulegając pierwszemu wrażeniu
 • Poznają nowoczesne rozwiązania, które skrócą czas rekrutacji i zwiększą jej trafność
 • Nauczą się efektywnie komunikować z kandydatami, także w zakresie negocjacji warunków zatrudnienia oraz negocjacji wynagrodzenia
 • Zbudują zaangażowanie i zaufanie wśród przyszłych pracowników
 • Zadbają o dobry wizerunek firmy na rynku pracy, nawet w przypadku odmowy przyjęcia kandydata

14 - 15 listopada 2022r.

Szkolenie ONLINE

929, 00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

14 – 15 listopada 2022r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w warsztatach – możliwość brania udziału w ćwiczeniach).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 929,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 2 spotkania po ok. 6,5 h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań, ćwiczeń i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8.30-15.00 (każdego dnia)
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8.00 – 8.30

Program szkolenia

1. Najnowsze trendy, czyli szczypta marketingu w rekrutacji:
– Targetowanie w rekrutacji i pokolenia na rynku pracy – kim jest nasz kandydat?
– Ogłoszenia odchodzą do lamusa – czas na viral rekrutacyjny, nowoczesną formę opartą o EVP (Employee Value Proposition) i selling points;
– Kandydaci aktywni i pasywni – jak wykorzystać content i inbound marketing, rekrutację open house, gry i inne rozwiązania;
– Nowoczesne narzędzia sourcingu w praktyce (boolean, X-ray search i wiele innych);
– Budowanie zaangażowania i pozytywnego doświadczenia kandydata (CEx) kandydata w procesie rekrutacji poprzez komunikację – gotowe wzory i standardy.

2. Profesjonalny rekruter – praktyczne narzędzia i wskazówki:
– Człowiek przede wszystkim – specyfika zachowań w trakcie wywiadów bezpośrednich i online;
– Słabe i mocne pytania w wywiadzie – jak oszczędzić czas i zwiększyć trafność;
– Najlepsze pytania o motywację i priorytety – umiejętne badanie postaw kandydatów;
– Prawdy i mity – ważne i zaskakujące aspekty prawne w procesie rekrutacji;
– Udzielanie odpowiedzi na trudne pytania kandydatów – elementy negocjacji warunków zatrudnienia także w zakresie negocjacji wynagrodzenia.

3. Rozmowa rekrutacyjna krok po kroku:
– Sposoby przedstawiania firmy, zespołu i stanowiska jako element budowania wizerunku pracodawcy z wyboru (Employer Branding);
– Metoda wydarzeń krytycznych fundamentem wywiadu behawioralnego;
– Pozwól kandydatowi zabłysnąć – struktura wywiadu behawioralnego w modelu STAR;
– Trening umiejętności zadawania pytań techniką STAR z pytaniami pogłębiającymi;
– Jak diagnozować potencjał rozwojowy na różnych etapach procesu?
– Wnioskowanie o kompetencjach na podstawie odpowiedzi kandydatów;
– Trening obrony przed sztuczkami komunikacyjnymi stosowanymi przez kandydatów.

4. Budowanie pozytywnego Candidate Experience i onboarding:
– Różne formy informacji zwrotnej – kluczowe zasady i przykłady;
– Pozytywna informacja zwrotna wpisana w onboarding – konstrukcja krok po kroku;
– E-rekrutacyjne podziękowania, jako forma budowania relacji z kandydatami na rynku pracowniczym.

Referencje i opinie uczestników

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie oparte jest niemal w całości na treningu umiejętności z wykorzystaniem poznanych technik i narzędzi:
– Praca w oparciu o przykłady sprawdzonych rozwiązań oraz narzędzi do natychmiastowego wykorzystania w pracy;
– Symulacje w celu przećwiczenia poznanych technik;
– Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji;
– Mini wykłady, podczas których jest przekazywana baza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień; uzupełniają i porządkują posiadaną wiedzę;
– Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów dotyczących specyfiki pracy uczestników szkolenia.

Angażujące uczestników formy prowadzenia zajęć on-line:
– Praca warsztatowa Uczestników oddzielnych „pokojach”
– Wirtualna tablica do wspólnej pracy (Jamoboard)
– Miniwykład w wykorzystaniem Prezi (wizualna narracja)
– Trening z wykorzystaniem zróżnicowanych aplikacji webowych

Praca warsztatowa pozwala kształtować wśród Uczestników przede wszystkim praktyczne umiejętności, ograniczając do minimum teorię i umożliwiając rozwiązywanie bieżących problemów.

Ekspert - Maria Płuciennik

Maria Płuciennik

Psycholog biznesu, trener z osiemnastoletnim doświadczeniem (ponad 12 000 godzin konsultingowych i szkoleniowych), specjalizujący się w projektach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje: rekrutacja i selekcja, AC/DC, modele kompetencyjne, systemy motywacyjne, zarządzanie talentami, budowanie ścieżek karier, zarządzanie szkoleniami, ocena pracownicza, zarządzanie talentami.  Absolwentka Psychologii oraz Studium Treningu Psychologicznego. Konsultant i trener zatwierdzony przez KPRM. Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym oraz usług konsultingowych jako członek zarządu firmy Apler.

Redaktor serwisu HRna5.pl. Inicjator i prowadząca spotkania: Śniadanie z ekspertem HR.

Prowadzi wykłady oraz wystąpienia w ramach ogólnopolskich konferencji z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Kluczowe kwalifikacje:

 • Doświadczenie w kilkuset projektach rekrutacyjnych, budowania i wdrażania modeli kompetencyjnych, systemów oceny, zarządzania rozwojem i budowania zaangażowania pracowników.
 • Praca w nurcie Evidence Based HRM (zarządzanie oparte na faktach);
 • Trener Szkoły Trenerów, coach;
 • Kotrener treningu interpersonalnego w oparciu o proces grupowy;
 • Akredytowany praktyk PRISM Brain Mapping i osoba prowadząca szkolenia certyfikacyjne;
 • Certyfikowany asesor International Task Force on Assessment Center Guidelines.

Specjalizuje się w projektach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi:

 • współautorka i prowadząca Szkołę Rekrutera, Szkołę Analityka HR,
 • rekrutacja i selekcja z wywiadem behawioralnym,
 • zarządzanie talentami i ścieżki rozwoju,
 • nowoczesne rozwiązania ZZL, badania w HR, analityka w HR,
 • oceny okresowe, modele kompetencyjne, systemy motywacyjne, AC/DC,
 • audyty i szkolenia w zakresie wdrożeń opisów i wartościowania stanowisk pracy,
 • treningi menedżerskie i budowanie pozycji lidera,
 • prowadzi diagnostykę opartą o narzędzia: PRISM Brain Mapping oraz certyfikację praktyków PRISM.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”