NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI 

ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Zapraszamy Państwa na szkolenie na którym zostaną omówione ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH prowadzone przez prawnika dr hab. Krzysztofa Walczaka. Podczas szkolenia poznacie Państwo przepisy regulujące zasady negocjacji ze związkami zawodowymi, zapoznacie się z najczęstszymi błędami Pracodawców i Związków Zawodowych oraz orzecznictwem sądowym.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję skonsultować z dr hab. (Prof UW) Krzysztofem Walczakiem wszystkie wątpliwości i poruszyć własne problemy i doświadczenia ze ZZ.

595,00 zł + 23% VAT / osoba

Szkolenie online

W PLANOWANIU

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 595,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 5-6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:30 – 14.30 +/- 30 min
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:10 – 8:30

Program szkolenia

W trakcie szkolenia uzyskacie Państwo odpowiedź m.in na następujące pytania:

1. Kto może obecnie tworzyć a kto wstępować do związków zawodowych?
– rozszerzenie prawa zrzeszania się na osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych,
– rozszerzenie prawa wstępowania do związków zawodowych na inne grupy osób wykonujących pracę na rzecz pracodawcy (w tym również nieodpłatnie)

2. Jakie są zasady przekazywania pracodawcy przez związki zawodowe informacji o liczbie członków?
– częstotliwości przekazywania informacji,
– zakres informacji,
– konsekwencje nieprzedstawienia informacji w terminie,
– sądowa kontrola wiarygodności przedstawionej informacji,
– konsekwencje uznania przez sąd nieprawdziwości przedstawionej informacji

3. Jakie warunki musi spełnić związek zawodowy aby pracodawca miał obowiązek z nim współpracować?
– pojęcie zakładowej organizacji związkowej,

4. Kto reprezentuje pracowników w przypadku gdy na terenie zakładu pracy działa wiele zakładowych organizacji związkowych?
– wspólna reprezentacja wszystkich związków zawodowych w przypadku jednolitego stanowiska strony społecznej,
– konieczność wskazania organizacji reprezentatywnych w przypadku rozbieżności stanowisk strony związkowej,
– pojęcie organizacji reprezentatywnej i sposoby sądowej weryfikacji jej liczebności

5. Jakie są zasady negocjowania i zawierania prawa zakładowego w przypadku istnienia jednej lub wielu zakładowych organizacji związkowych?
– negocjowanie układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych,
– uzgadnianie regulaminów: wynagradzania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

6. Jakie są zasady negocjacji ze związkami zawodowymi w trakcie zwolnień grupowych?
– Jaka jest rola związków zawodowych w procesie zwolnień grupowych u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników
– Jakie są konsekwencje dla poszczególnych pracowników w przypadku dojścia/niedojścia do porozumienia pracodawcy ze związkami zawodowymi w zakresie zwolnień grupowych
– Czym są Programy Outplacementowe i jaką rolę w ich wprowadzaniu powinny mieć związki zawodowe
– Czy związki zawodowe powinny mieć wpływ na Programy Dobrowolnych Odejść

7. Jakie są zasady negocjacji ze związkami zawodowymi w procesach transferu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcy?
– Czym jest transfer zakładu pracy lub jego części
– Jaka jest rola związków zawodowych w procesie transferu u pracodawcy przejmującego i przejmowanego
– Co może być przedmiotem negocjacji pracodawców ze związkami zawodowymi w procesie transferu
– Jakie są konsekwencje dla poszczególnych pracowników w przypadku dojścia/niedojścia do porozumienia pracodawcy ze związkami zawodowymi w zakresie transferu
– Jaki wpływ na uprawnienia pracowników ma istnienie układu zbiorowego pracy u pracodawcy przejmowanego.

8. Jakie są zasady negocjacji ze związkami zawodowymi w przypadku konieczności wprowadzania nowych instytucji prawa pracy ?
– praca zdalna
– sygnaliści

9. Jakie są zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych?
– odpowiedzialność przedstawicieli Pracodawcy
– odpowiedzialność działaczy związkowych

Referencje i opinie uczestników

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter interaktywny. Tam gdzie jest to możliwe, wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy przykładów praktycznych, wymiany doświadczeń i paneli dyskusyjnych.

Ekspert - dr hab. Krzysztof Walczak

Doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 25 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK. Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz wspólnik w kancelarii Orłowski-Patulski-Walczak.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”