TRUDNE NEGOCJACJE ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

GRA NERWÓW W KONFLIKCIE INTERESÓW

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kluczowych umiejętności negocjacyjnych, szczególnie przydatnych w trudnych rozmowach ze Związkami Zawodowymi. Szkolenie ma charakter eksperckiego warsztatu z wiedzy psychologicznej, prowadzonego przez Tomasza Sidewicza – jednego z czołowych Ekspertów negocjacyjnych w Polsce, który w swoim dorobku ma doradztwo i przygotowanie strategii negocjacyjnej dla  Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego podczas negocjacji z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Korzyści dla Uczestników treningu:

  • Szkolenie skupia uwagę uczestników na komunikacji i niezbędnej strategii negocjacyjnej, bez których trudno jest mówić o sukcesie w negocjacjach z organizacjami związkowymi.
  • Zrozumienie głębokich różnic (postaw, mentalności), dzielących ludzi biznesu od mentalności związkowej pozwala na odnalezienie się w tej specyficznej walce klas.
  • Ćwiczenia negocjacyjne pokazują obszary, które muszą zostać zarządzone w trakcie współpracy strategicznej.
  • Skuteczna obrona przed manipulacjami wymaga odpowiednich zasobów osobowości – każdy z uczestników stanie przed możliwością poznania siebie (Test psychometryczny).

 

24 września 2024r.

Warszawa

1 435,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

24 września 2024r. – Warszawa

Cena szkolenia wynosi: 1 435,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– 8h dydaktycznych zajęć (1h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– lunche, przerwy kawowe
Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.

Godziny trwania zajęć:  I dzień 09:00 – 16:30

Program szkolenia

ZASADY NEGOCJACJI ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI
• Czym negocjacje handlowe różnią się od negocjacji ze związkami zawodowymi?
• Twoja siła charakteru, charyzma i wysokie morale w negocjacjach ze związkami.
• Natura ludzka i jej wpływ na negocjacje – analiza video case.
• Profil związkowca oraz przewodniczącego – dlaczego tak trudno porozumieć się z tymi ludźmi?
• Stres i frustracja – dlaczego rozmowy ze związkowcami są takie upierdliwe?
• Myśl co mówisz a nie mów co myślisz podczas negocjacji! Zasady komunikacji w negocjacjach.
• Praktyczna prezentacja technik oraz zasad prowadzenia negocjacji – analiza video case.
• Perswazja i autorytet w negocjacjach ze związkami zawodowymi – dlaczego to nie działa?
• Magiczne triki i techniki? Takie rzeczy nie działają i są niebezpieczne dla Zarządu.
• Jak negocjować, kiedy brakuje zaufania?
• Strefa porozumień (ZOPA) – czyli czy mamy o czym rozmawiać ze związkami zawodowymi.
• Gardzenie prawdą i faktami – dlaczego to takie frustrujące?
• Psychologia tłumu i wykorzystanie jej w akcjach związkowych.
• O czym często negocjatorzy zapominają?
• Czy związkowcy to poważni partnerzy czy rozbrykane dzieciaki?
• Impas i postawa psa ogrodnika w negocjacjach – jak postępować z trudnymi ludźmi?
• Kto komu dokręci śrubę? W negocjacjach przegrywa ten, komu bardziej zależy.
• Blef w negocjacjach, sposoby blefowania oraz wykrywania blefu.
• Wywieranie wpływu na innych – czy można unikać manipulacji podczas negocjacji.
• Perfidne, ale skuteczne zagrywki wykorzystywane w trakcie negocjacji – analiza video case.
• Dlaczego niewykorzystane sytuację szybko się mszczą?
• Po czyjej stronie jest prawo? – Jak wykorzystać Kodeks Pracy oraz Ustawy w negocjacjach?
• Spór zbiorowy i co dalej? – co mówi ustawa? Jak zarządzić prowadzeniem sporu zbiorowego?
• Pikieta pod oknami – co robić?
• Czarny PR względem zarządu.
• Co zawsze trzeba uwzględnić przygotowując strategię negocjacji ze związkami?
• Zamykanie negocjacji o ile strony doszły do porozumienia – co może pójść nie tak?
• Podsumowanie szkolenia – pytania i odpowiedzi.

 

Referencje i opinie uczestników

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie to warsztat praktyczny, analiza video case Uczetsników, mini wykłady, dyskusja, zadania.

Tomasz Piotr Sidewicz

Tomasz Piotr Sidewicz – zawodowy Negocjator, Przedsiębiorca, Trener Biznesu

Specjalizuje się w trudnej komunikacji interpersonalnej, wpływie społecznym (manipulacje), rozpoznawaniu kłamania oraz negocjacjach w konflikcie interesów (B2B, związki zawodowe, społeczność lokalna, zarząd akcjonariuszy / udziałowców).

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1991 roku zajmując się sprzedażą i negocjacjami. W latach 1995-2006 prowadził centralę handlu zagranicznego i kancelarię windykacyjną. Od 2011 specjalizuje się w trudnych negocjacjach w konflikcie interesów, głównie ze związkami zawodowymi. Na swoim koncie posiada liczne sukcesy potwierdzone milionowymi korzyściami dla klientów. Doświadczenie trenerskie (udokumentowane ponad 10.000 godzin prowadzonych szkoleń) regularnie wzmacniał ciągłą praktyka biznesową, związaną przede wszystkim ze zleceniami trudnych negocjacji od klientów. Aktualnie naukowo przygotowuje doktorat z zakresu „badania wiarygodności komunikacji menedżerskiej w konflikcie interesów”, pod promotorem Profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukaszem Sułkowskim.

Doświadczenie bojowe w zakresie prowadzenia trudnych negocjacji
– W 2022 przygotowanie i koordynowacja pracy 7 zespołów negocjacyjnych do negocjacji z organizacjami związkowymi, gdzie wszystkie zespoły porozumiały się zgodnie z przyjętymi celami (firma zatrudnia 8000 osób)
– W 2022 przygotował strategię oraz prowadził negocjacje na linii Polska Agencja Żeglugi Powietrznej a Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego, gdzie konflikt interesów mógł doprowadzić do paraliżu transportu lotniczego generującego setki milionów strat miesięcznie

 

– W 2021 roku przygotowywał strategie negocjacyjne do prowadzenia trudnych negocjacji z 15 organizacjami związkowymi, gdzie przeprowadził dokładną analizę lingwistyczną komunikacji pomiędzy działami HR a organizacjami związkowymi
– W 2021 przygotował strategię negocjacyjną oraz zespół negocjatorek do negocjacji z organizacjami związkowymi, w wyniku czego udało się klientowi zaoszczędzić 8.000.000 PLN.
– W 2021 dzięki wdrożeniu wiedzy ze szkolenia sprzedażowego w branży budowlanej przełożyło się na zwiększenie sprzedaży o 4.000.000 PLN.
– W 2016 był współautorem przygotowanej strategii oraz prowadzonych negocjacji ze ZZ, dzięki czemu zaoszczędzono 5.000.000 PLN w rocznym budżecie spółki
– Największa transakcja, przy której brał udział przekraczała 1.400.000.000 PLN.
– Przeprowadził negocjacje w imieniu prezesa spółdzielni z członkami, podczas których przekonał 40 członków do dania mandatu zaufania dla obecnego prezesa.
– Przeprowadził negocjacje z mieszkańcami miejscowości turystycznej, którzy byli wrogo nastawieni do biznesowej działalności firmy na swoim terenie, ale zmienili zdanie
– Prowadził negocjacje ze związkami zawodowymi służby zdrowia
– Przeprowadził negocjacje ze związkami zawodowymi w spółce skarbu państwa, gdzie ZZ nie zgadzały się z polityką zarządu, którą uważały za zbyt opresyjną względem załogi.
– Przeprowadził negocjacje ze związkami zawodowymi w firmie prywatnej, gdzie ZZ domagały się podwyżek płac i groziły akcją protestacyjną.
– Wielokrotnie był wynajmowany wyłącznie do konsultacji dla zarządów firm, gdzie istniała obawa, że ZZ przygotowują się do działań, które przez zarządy tych firm postrzegane są jako niebezpieczne.
– Był konsultantem dla 50 prezesów spółek Skarbu Państwa i doradzał im jak prowadzić komunikację ze ZZ oraz załogą w świetle wprowadzanych zmian.
Cyt. Sidewicz Tomasz: Nigdy po moich konsultacjach ZZ nie podejmowały jakichkolwiek akcji, których to zarządy się obawiały. Wszystkie powyższe negocjacje zawsze kończyły się zgodnie z przyjętymi celami.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”