WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM
PRZEKONYWANIE I ANGAŻOWANIE W KOOPERACJĘ WSPOŁPRACOWNIKÓW JEDNEJ ORGANIZACJI

CZYLI JAK SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW ABY REALIZOWAĆ CELE I ZADANIA ZESPOŁÓW ORAZ CAŁEJ ORGANIZACJI?

W szkoleniu wykorzystana zostanie Indywidualna Analiza Extended DISC®, narzędzie, które pozwala na diagnozowanie indywidualnych talentów i predyspozycji pomocnych przy chęci skutecznej współpracy z innymi Pracownikami organizacji. Praca z wykorzystaniem modelu Extended DISC®, ułatwi Twoją komunikację w organizacji dzięki identyfikacji i zrozumieniu preferowanych, naturalnych i adaptowanych do bieżącej sytuacji zachowań innych pracowników.

Po szkoleniu Uczestnik szkolenia będzie potrafił interpretować zachowania innych Pracowników swojej organizacji oraz określić ich styl działania wynikający z predyspozycji, potencjału i talentów każdego z nich. Zaletą modelu jest to, że łatwo się go nauczyć i zapamiętać, a dzięki temu łatwo z niego korzystać w codziennych kontaktach i kooperacji z klientem wewnętrznym oraz we współdziałaniu w zespole i pomiędzy zespołami.

ATUTEM SZKOLENIA JEST TO, ŻE KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ wypełnienia kwestionariusza własnej Analizy Indywidualnej Extended DISC® (link wysłany przed szkoleniem, wypełnienie zajmuje ok. 10-15 min), raporty z kwestionariusza przekazywane będą indywidualnie przez Trenera. Extended DISC jest narzędziem biznesowym, którego celem jest dostarczenie konkretnych informacji na temat stylu komunikacji, sposobów reagowania na stres oraz czynników motywujących danego pracownika. Po wypełnieniu kwestionariusza narzędzie tworzy obszerny raport o stylach zachowania.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:
– Extended DISC® – wypełnienie kwestionariusza Analizy Indywidualnej Extended DISC® przed rozpoczęciem szkolenia w celu zbadania własnego potencjału w obszarze współpracy, komunikowania się z innymi i sposobu odbierania świata
– diagnoza osobistych umiejętności budowania relacji i komunikowania się
– przybliżenie Uczestnikom dlaczego w jednej firmie Pracownicy nie potrafią się komunikować i znalezienie sposobów na poprawę kooperacji, wskażemy powody dlaczego wewnątrz organizacji współpraca nie działa tak jak powinna?
– jakie zachowania członków zespołu / organizacji niszczą współpracę między działami firmy?
– przybliżenie Uczestnikom dlaczego nie potrafimy dogadywać się w zespole i wspólnie realizować zadań, dowiesz się jak pokonywać trudności bez negatywnych emocji, krytyki, uprzedzeń
– poznanie procesu budowania relacji, atmosfery współpracy, pokonywanie trudności w relacjach między zespołami oraz zarządzania sytuacjami konfliktowymi (dowiesz się dlaczego współpraca jest lepsza niż eskalacja konfliktu i jak konstruktywnie wykorzystywać sytuacje konfliktowe
– techniki komunikacji między działowej/wewnątrzoddziałowej – co robić aby nie popełniać błędów, co robić aby komunikacja była skuteczna?
– znaczenie złej komunikacji w realizowaniu celów, misji, zadań 
– dowożenie wyników jednostkowych / zespołowych / firmowych i przeciwdziałanie ryzyku w osiąganiu wyników firmy
– zasady współpracy zasady komunikowania pomiędzy współpracującymi pracownikami

W PLANOWANIU

ONLINE

1 505,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w warsztatach – możliwość brania udziału w ćwiczeniach).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 1 505,00 zł + 23% VAT /  osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 2 spotkania po ok. 4,5h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań, ćwiczeń i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00 – 13:30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:45 – 9:00

Program szkolenia

​1. Wprowadzenie do warsztatu
• Określenie zasad wspólnej pracy, zaprezentowanie metod pracy z wykorzystaniem modelu Extended DISC® , przedstawienie celów warsztatu oraz indywidualnych potrzeb Uczestników szkolenia
• Kim jest klient wewnętrzny i na co w organizacji ma wpływ

2. Model Extended DISC® – praktyczne zastosowanie wyników z analizy we współpracy i komunikacji z klientem wewnętrznym
• Cztery style zachowań – charakterystyka potencjału i talentów, wskazanie na obszary wymagające więcej oraz mniej wysiłku i energii w działaniu
• Czym jest Extended DISC – krótko o podstawowych założeniach modelu
• Co mierzy i czego nie mierzy kwestionariusz – jak przekładać wyniki na codzienne działanie

3. Usprawnienie komunikacji na poziomach interpersonalnych – dlaczego nie potrafimy się dogadać i wspólnie realizować zadań:
• Percepcja w komunikacji – co dzieje się poza naszą świadomością, a ma kluczowy wpływ na przepływ informacji i współpracę
• Pięć reguł komunikacji wg Grice’a – techniki zwiększające rzeczowość komunikacji – nadrzędna reguła komunikacji to współpraca
• Model komunikacyjny „Trzy światy” – komunikacja „wewnętrzna”, czyli o tym, co myślimy, zanim zaczniemy komunikować i działać
• Bariery i zakłócenia w komunikacji – 12 barier komunikacji wg Thomasa Gordona

4. Budowanie kultury współpracy i sprawnej komunikacji w całej organizacji – analiza wyników z badania Extended DISC w kontekście pracy i współpracy z klientem wewnętrznym
• Komunikacja i współpraca w zespołach o dużej różnorodności stylów
• Komunikacja i współpraca w zespołach o stylach jednorodnych
• Kultura feedbacku w organizacji – jaki budować trwały model sprawnej kooperacji i komunikacji z klientem wewnętrznym
• Konstruktywny feedback – najbardziej sprawdzona metoda
• Koło konfliktu C. Moor’a – co wpływa na eskalację zachowań konfliktowych, a jak panowanie nad emocjami prowadzi do konstruktywnych rozwiązań
• Techniki i style rozwiązywania konfliktów
• Konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów

5. Jak zacząć współpracować z innymi Pracownikami i zespołami aby dowozić wynik?
• Eliminowanie dysfunkcji pracy kooperacyjnej z innymi wynikających z blokad i barier komunikacyjnych
• znaczenia zaufania w dowożeniu wyniku firmy

6. Podsumowanie i zakończenie warsztatu
• Różnice pokoleniowe w preferowanych stylach komunikowania się i współpracy – wyniki badań przeprowadzonych na polskiej populacji .

*Kolejność realizacji modułów może być zmieniona ze względu na przebieg procesu grupowego.
Warsztat musi być poprzedzony przeprowadzeniem indywidualnego badania wszystkich Uczestników szkolenia, kwestionariuszem Extended DISC® (link wysłany przed szkoleniem).

 

Korzyści dla menedżerów zarządzających zespołami pracującymi z wykorzystaniem modelu Extended DISC®:
Menedżer wie jakie jest nasilenie poszczególnych stylów w zespole, i co za tym idzie, jest w stanie przewidzieć tendencje do określonych zachowań i reakcji członków zespołu
• Wie jakie role zespołowe przyjmują poszczególni jego członkowie, dzięki temu łatwiej mu przydzielić zadania i zorganizować pracę zespołu
• Poznaje motywacje poszczególnych osób w zespole, dzięki czemu może zarządzać zaangażowaniem w sposób skuteczny
• Rozumie sposób komunikowania się poszczególnych pracowników i ich podejście do współpracy, co pozwala mu z korzyścią dla zespołu wykorzystywać tę różnorodność
• Otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące tego jakie style zarządzania preferują poszczególni członkowie jego zespołu, dzięki czemu jest w stanie trafniej dostosować swój styl komunikacji, organizacji pracy, feedbacku i współdziałania do każdego z pracowników wg jego potrzeb.
• Wie co robić, aby kompetencja budowanie trwałego i zaangażowanego zespołu, stała się jego mocną stroną jako menedżera
• Menedżer jako członek zespołu, otrzymuje szeregi informacji na temat tego jak jego preferowane i adaptowane zachowania wpływają lub mogą wpływać na funkcjonowanie zespołu, którym zarządza dzięki otrzymaniu dodatkowego raportu na temat jego stylu zarządzania

Korzyści dla Pracowników pracujących z wykorzystaniem modelu Extended DISC®:
• Wiedzą i rozumieją w jaki sposób odczytywać i rozumieć zachowania innych osób w zespole, by wspierało to współpracę, komunikację i budowanie relacji w zespole
• Pracownicy są świadomi swoich talentów i potencjału, co przekłada się na efektywniejsze działania z mniejszym wysiłkiem i mniejszym nakładem energii
• Odkrywają swoje, najmniej komfortowe i najbardziej komfortowe zachowania szczególnie w obszarach związanych z komunikacją i współpracą, co otwiera przestrzeń do uczenia się od siebie nawzajem
• Łatwiej budują zaufanie w firmie dzięki szczegółowej analizie zachowań, co staje się kanwą na której bazuje proces budowania współpracy z innymi Pracownikami firmy
• Identyfikują i wykorzystają w procesach biznesowych role zespołowe – ich mocne strony i zalety, dzięki czemu podział zadań w zespole staje się zrozumiały i jasny dla wszystkich
• Spory i konflikty zespołowe stają się konstruktywne, ponieważ bazują na celach i zasobach, a nie na destrukcyjnych rozgrywkach interpersonalnych, wynikających z braku wiedzy na temat naturalnych zachowań
• Mają wiedzę na temat tego, które zachowania są najbardziej charakterystyczne dla zespołu a które wymagają zwiększonej energii i dodatkowej uwagi, dlatego potrafią wykorzystywać przewagi i eliminować słabości zespołu.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącej szkolenie.

Ekspert

Praktyk biznesu, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami.

Przez niemal 20 lat pracy zawodowej jako trener i konsultant, zrealizowała ponad 4 000 dni szkoleniowych oraz ponad 15 000 godzin analiz strategicznych, doradztwa i coachingu menedżerskiego. W ramach pracy z Klientami wykorzystuje innowacyjne narzędzia zgodne z zasadą „learning by doing” co istotnie wpływa na maksymalizowanie efektów projektów rozwojowych.

Jako trener specjalizuje się w obszarach związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem i przywództwem,  psychologią organizacji, HR i rozwojem osobistym. Jako konsultant prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych (HR) w ramach strategii biznesowych, oraz strategii zarządzania w organizacji w podejściu systemowym. Ponadto wspiera firmy w kreowaniu kultury organizacyjnej otwartej na innowacje, zarządzanie zmianą, budowanie zaufania i nieustający rozwój jako organizacji uczącej się.

Doradca zawodowy w projektach z zakresu odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej w procesach indywidualnych i grupowych. Od lat, poza współpracą z biznesem,  współpracuje również z administracją samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych. Współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie prowadzi zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Absolwentka doktoranckich studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Master of Business Administration (MBA), Politechnika Lubelska. Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”. Prowadzi sesje AC/DC jako asesor wiodący, opracowuje scenariusze do AC/DC oraz szkoli z AC/DC.

Konsultant Competence Game (Master Level), pierwszych na rynku wirtualnych assessmentów  on-line w formie gier strategicznych.

Certyfikowany facylitator Management 3.0. oraz facylitator Job Craftingu. Konsultant Extended DISC® oraz Reiss Motivation Profile®.

Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego. Konsultant Delight Index™ narzędzia, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym oraz Competence Navigator™ narzędzia do oceny 360 na bazie kompetencji.

Licencjonowany trener metody „Spadochron” Richarda Bollesa. Absolwentka Akademii Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym wg AT. Ponadto posiada certyfikaty APMG International z zakresu Facilitation Foundation®, AgilePM® oraz  Change Management®.

W swojej pracy posługuje się nowoczesnymi, hybrydowymi narzędziami rozwojowymi, w których stosowane jest połączenie interakcji na żywo z wykorzystaniem internetowego interfejsu oraz narzędziami opartymi na rozwiązaniach online.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”