ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI – AKADEMIA ROZWOJU DZIAŁU ZAKUPÓW

GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI, BAZA DOSTAWCÓW, ANALIZA KOSZTÓW, NEGOCJACJE KUPIECKIE  

Zapraszamy na szkolenie dla kupców, podczas którego Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy działu zakupów. Trener przedstawi kompleksowo zarządzanie zakupami poprzez charakterystykę i omówienie :

1. SPOSOBÓW I ROLI DZIAŁÓW ZAKUPÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY FIRMY
2. GENEROWANIA OSZCZĘDNOŚCI W ZAKUPACH
3. BAZY DOSTAWCÓW
4. ANALIZY KOSZTOWEJ KUPOWANYCH DÓBR / PRODUKTÓW I USŁUG
5. STRATEGII NEGOCJACYJNYCH I TAKTYK NEGOCJACYJNYCH

Negocjacje zakupowe – szkolenia jako podstawa efektywnej pracy

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak role poszczególnych działów przedsiębiorstwa mają wpływ na wynik finansowy firmy. Trener przedstawi kluczowe aspekty zarządzania zakupami – od analizy kosztowej kupowanych dóbr i usług, poprzez generowanie oszczędności w zakupach, po skuteczne strategie negocjacyjne.

Rozbudowany program szkolenia dla kupców dotyczy również roli KPI w ocenie efektywności działu zakupów oraz metod ich właściwego stosowania i interpretacji.

Zarządzanie zakupami – szkolenia dla maksymalizacji zysków

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat różnych rodzajów oszczędności zakupowych oraz sposobów ich realizacji. Omówione zostaną praktyczne metody obliczania wartości dodanej i oszczędności nie tylko poprzez negocjacje cenowe, ale również poprzez analizę całego procesu zakupowego.

W ramach szkolenia dla kupców przedstawionych zostanie 13 zasad oszczędnościowych oraz metodologia tworzenia programu zakupowego, który wykorzystuje 5 dźwigni zakupowych, takich jak sourcing, negocjacje czy value engineering.

Negocjacje zakupowe, szkolenia – sztuka komunikacji i wdrożenia strategii

Szkolenie dla kupców zakończone zostanie modułem poświęconym negocjacjom zakupowym, w którym uczestnicy zdobędą umiejętności planowania i przeprowadzania negocjacji z dostawcami. W centrum zainteresowania znajdą się liczne taktyki negocjacyjne, techniki obrony ceny przez dostawców oraz zasady negocjacji, które pozostają efektywne niezależnie od sytuacji.

Szkolenie dla kupców podkreśla, jak ważne są przygotowanie do negocjacji, budowanie modelu kosztowego i analiza całkowitego kosztu posiadania. Prezentowany kurs to kompleksowe przygotowanie do wyzwań, z jakimi spotykają się specjaliści branży zakupowej. Chodzi więc nie tylko o transfer wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim przedstawienie praktycznych narzędzi do skutecznego zarządzania zakupami, których wdrożenie przekłada się na realne korzyści dla firmy.

28 października 2024r.

Szkolenie ONLINE

845,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

28 października 2024r. – ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 845,00 zł + 23% VAT / osoba

W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 7h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godziny szkolenia: 8.45-15.45
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8.35

Program szkolenia

I. W JAKI SPOSÓB DZIAŁY ZAKUPÓW KONTRYBUUJĄ DO WYNIKÓW FIRMY
a) cele działu zakupów (KPI – przedstawianie kilkunastu najważniejszych wskaźników wraz z omówieniem jak je liczyć

II. GENEROWANIE OSZCZĘDNOŚCI W ZAKUPACH
1. Rodzaje oszczędności zakupowych – gdzie szukać oszczędności poza oczywistymi negocjacjami ceny?
2. Rozliczanie wartości dodanej
a. Czym są oszczędności i czym jest wartość dodana działu zakupów? Jak je liczyć?
b. Procedura i narzędzia liczenia wartości dodanej (13 zasad oszczędnościowych)
3. Tworzenie programu zakupowego zakładającego wykorzystanie pięciu dźwigni zakupowych
A) sourcing i negocjacje
B) Poprawę płynności finansowej (CS, VMI, rotacja zapasów, rotacja zobowiązań, billing schedule etc)
C) Zmniejszenie pracochłonności procesów (zamówienia, konsolidacja, eKatalogi, TSM etc)
D) Zarządzanie popytem (statystyczne prognozowanie dla direct, CS, VMI, polityka wydatkowania dla indirect)
E) Value engineering (warsztaty optymalizacji kosztowej i poszukiwania wartości)

III. ZARZĄDZANIE BAZĄ DOSTAWCÓW – DOBIERANIE ODPOWIEDNICH DOSTAWCÓW DŁUGOTERMINOWO
1. Kategoryzacja dostawców – lista dostawców kwalifikowanych, dostawcy strategiczni, komercyjni, wąskie gardła
2. Wybór Dostawców w ujęciu strategicznym. Strategiczny Plan Kategorii
a. Zarządzanie bazą dostawców w kontekście realizacji wartości dodanej
– Klasyfikacja dostawców na podstawie macierzy Kraljic (zastępowalność vs solidność dostawcy)
– Kryteria zastępowalności dostawcy – co sprawia, że nie możesz zastąpić dostawcy żadnym innym?
– Kryteria solidności – jak mierzyć „performance” dostawcy?
– Tworzenie planu zarządzania bazą dostawców – autorskie prowadzącego narzędzie na podstawie zmodyfikowanej macierzy Kraljic
b. Zarządzanie ryzykiem związanym z dostępnością
– Analiza zagrożeń związanych z realizacją dostaw (czyli patrz lata 2020-2022)
– Klasyfikacja ryzyka w łańcuchu dostaw
– Tworzenie macierzy ryzyka
– Plan kontynuacji / ciągłości biznesu (contingency plan)
3. Wybór Dostawców w ujęciu taktycznym (PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI Z DOSTAWCAMI)
a. Walidacja dostawcy i walidacja oferty
b. Analiza stabilności finansowej dostawcy
c. Budowanie modelu kosztowego uwzględniającego wszystkie elementy w całym łańcuchu wartości a nie samą tylko cenę
4. Ocena i rozwój dostawcy na poziomie operacyjnym
a. .Metody oceny dostawcy w trakcie trwania współpracy
b. Narzędzia oceny dostawcy. Jak stworzyć sprawny system monitoringu i oceny dostawcy.

IV. ANALIZA KOSZTOWA KUPOWANYCH DÓBR / PRODUKTÓW I USŁUG (Całkowity Koszt Posiadania (TCO)
a) Dokładna analiza procesu – komunikacja i negocjacje rozpoczynają się od pierwszego kontaktu z dostawcami – przygotowanie szablonu zapytania ofertowego
b) Struktura kosztowa – elementy kosztowe i koszto-twórcze – czyli przygotowanie pola do negocjacji (analiza CBD i TCO)
c) Struktura kosztowa kupowanych dóbr. Za co płacisz? Sprzedawcy nie lubią wyjawiać wszystkich drobnych szczegółów kosztowych oferty. Jak sprawić, aby negocjacje odbywały się na naszych warunkach? Przygotowanie analizy TCO (całkowity koszt posiadania). Oraz „Should Cost Model”
d) Porównanie ofert i informacja zwrotna do dostawców – jak informować dostawców i wywierać na nich presję?

V. PLANOWANIE NEGOCJACJI Z DOSTAWCAMI – STRATEGIA NEGOCJACYJNA I TAKTYKI NEGOCJACYJNE (TWORZYMY SCENARIUSZE)
a) Zasady negocjacji. W odróżnieniu od taktyk negocjacyjnych stosowanych w zależności od dostawcy i sytuacji, zasady negocjacji działają zawsze, niezależnie czy jesteśmy ich świadomi czy też nie.
b) Taktyki kupieckie ze szczególnym uwzględnieniem taktyk z pozycji słabej.
c) Techniki obrony ceny przez dostawców.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o prowadzącym szkolenie.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie praktycznych zajęć warsztatowych i jedynie w 10-15% uzupełniane wykładem i prezentacją teorii. Wszystkie „case study” realizowane na szkoleniu oparte są na w 100% autentycznych sytuacjach biznesowych.

Ekspert - Jacek Jarmuszczak

Jacek Jarmuszczak

Trener biznesu, praktyk, zawodowy negocjator i zakupowiec. Karierę zawodową rozpoczynał jako kupiec w branży FMCG w polskich przedsiębiorstwach, dla których negocjował kontrakty zakupowe z dostawcami z całego świata – głównie korzystając z elektronicznych platform przetargowych. Później dla globalnego koncernu, lidera w swoim sektorze i dobrze znanej marki Philips Lighting, jako Strategic Buyer tworzył strategię zakupów dla obszaru Europy oraz prowadził negocjacje z kluczowymi dostawcami. Pracował również jako Kierownik Działu Zakupów Elektronicznych w Carlsberg Group (gdzie przeprowadzał ok. 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów Carlsberg na całym świecie) oraz w Danfoss A/S jako Global Category Manager Ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych, negocjacji zakupowych, budowania relacji z dostawcami oraz e-systemów zarządzania zakupami.
Posiada praktyczne doświadczenia w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne, SAP).
Wielomiesięczne kontrakty w Europie zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym.
W trakcie swojej ponad 20 letniej kariery negocjował kontrakty o łącznej wartości przekraczającej 3 miliardy EUR.
Obecnie wspiera Klientów biznesowych i korporacyjnych w ramach usług doradczych i wdrożeniowych poprawiając funkcjonowanie i strukturę działów zakupów, podnosząc jednocześnie kompetencje miękkie i twarde Zakupowców.

Polecane szkolenia

Negocjacje z dostawcami_michał chmielecki_szkolenie otwarte

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”