AKADEMIA LIDERÓW DZIAŁU ZAKUPÓW

NIEZBĘDNIK EFEKTYWNEGO DZIAŁU ZAKUPÓW UWZGLĘDNIAJĄCY UMOWY ZAKUPOWE, PODZIAŁ PRAC I RÓL W ZAKUPACH (I CAŁEJ FIRMIE), KPI ORAZ OSZCZĘDNOŚCI

Zapraszamy na szkolenie dedykowane liderom zakupów, kierownikom, szefom i dyrektorom działów zakupów – w szczególności osobom, które odpowiedzialne są za umowy zakupowe oraz rozwój funkcji zakupowej w firmie.

Podczas szkolenia będziesz miał okazję rozwijać umiejętności z zakresu:
– pisania procedury zakupowej
– liczenia i raportowania oszczędności
– podziału obowiązków między zespołem oraz między działem zakupów i pozostałymi działami w firmie
– budowania działu zakupów
– opracowywania i mierzenia efektywności zakupów (KPI, wskaźniki)
– minimalizowania ryzyk i zabezpieczania firmy w umowach zakupowych
– analizy umowy zakupowej na etapie: otrzymywania oferty sprzedażowej, OWS i OWZ, przygotowywania oferty zakupowej, konstruowania i sprawdzania umów zakupowych, podpisywania umowy zakupowej,
– radzenia sobie w przypadku problemów z realizacją umowy sprzedaży / „zakupu”
– odnalezienia się w świecie umów sprzedaży / zakupów w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości

W PLANOWANIU

W PLANOWANIU

2 169,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU

Cena szkolenia wynosi: 2169,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– 16h dydaktycznych zajęć (1h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch, kolacja (dla chętnych)
Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

Program szkolenia

DZIEŃ I: RZWÓJ DZIAŁU ZAKUPÓW (Ekspert: Jacek Jarmuszczak)
1. Rola działu zakupów w nowoczesnej firmie.
2. Jaką wartość realizuje dział zakupów i jak ją mierzyć?
3. Poziom dojrzałości funkcji zakupowej
– zakupy operacyjne
– zakupy reaktywne i prawdziwie strategiczne
– zakupy proaktywne
4. Wskaźniki KPI dla działu zakupów
– prezentacja wskaźników
– omówienie 12 wskaźników mierzenia efektywności i wartości dodanej działu zakupów
5. Procedura rozliczania oszczędności
– dźwignie oszczędnościowe – definicje i przykłady pięciu dźwigni oszczędnościowych
– punkty odniesienia do liczenia oszczędności (przykłady 8 punktów odniesienia)
– twarde oszczędności i unikanie kosztów – jak je raportować?
6. System rejestrowania pomysłów i projektów oszczędnościowych
7. Podział obowiązków w procesie zakupowym między działem zakupów a innymi działami w firmie
– opracowanie macierzy RACI dla procesu zakupowego
8. Kategoryzacja zakupów i podział ról w zależności od kategorii zakupowej
– Procurement Managed
– Procurement Led
– Business Managed

DZIEŃ II: UMOWY ZAKUPOWE (Ekspert: adw. Łukasz Świderek)
1. Wprowadzenie
– słownictwo w umowach sprzedaży / „zakupu” towaru, jak poprawnie czytać umowy i akty prawne, jak interpretować umowy,
– „triki” prawne – jak można coś ukryć w treści umowy, gdzie szukać „pułapek”,
– jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory,
– nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać przy opracowywaniu i sprawdzaniu umów,
– znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,
– przepisy a umowa – co jest ważniejsze, na co można sobie pozwolić konstruując i zawierając umowę, najczęściej popełniane błędy.
2. Zawarcie umowy sprzedaży / „zakupu” towaru – praktyczne wskazówki
-oferta (m.in.: istota oferty – konsekwencje złożenia oferty; termin związania ofertą; ogłoszenia, reklamy, cenniki – co nie jest ofertą; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; przyjęcie oferty przez kontrahenta z zastrzeżeniami; konsekwencje nieprawidłowego posługiwania się ofertą; „wycena” w procesie zawierania umowy),
– negocjacje (m.in.: jak przygotować się do negocjacji; zobowiązanie stron do zachowania poufności + kary umowne; prawidłowe określenie momentu zawarcia umowy; „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje),
– aukcja i przetarg (m.in. ogłoszenie aukcji lub przetargu; unieważnienie umowy; obowiązki organizatora aukcji i przetargu).
– list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”; konsekwencja posługiwania się listem intencyjnym; „zobowiązania” wynikające z listu intencyjnego),
– zamówienie, zapytanie ofertowe – jak je traktować, jakie skutki wywierają,
– pisemne lub dokumentowe (e-mail, faks, sms) potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania potwierdzenia.
– Ogólne Warunki Zakupu (m.in.: obowiązek doręczenia wzorca kontrahentowi na określony moment; priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt wzorców umownych – co jest ważniejsze OWS sprzedawcy czy OWZ kupującego),
– umowa ramowa – skutki prawne jej zawarcia, na co zwracać szczególną uwagę przy zawieraniu umów ramowych, jakich błędów nie popełniać.
-zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przy udziale przedstawiciela handlowego) lub na odległość (np. za pośrednictwem Internetu, telefonu, e-maila, faksu, formy pisemnej) – na co zwrócić szczególną uwagę.
– forma umowy (ustna, dokumentowa, pisemna, elektroniczna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, akt notarialny) a konsekwencje prawne jej niezastosowania.
– pełnomocnicy, prokurenci, członkowie zarządu – upoważnieni do zawierania umów, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne.
3. Konstruowanie i sprawdzanie umów sprzedaży / „zakupu” towaru
– zasada swobody umów i jej granice, jak szczegółowa powinna być umowa,
– elementy umowy, na które warto zwrócić uwagę m.in. terminy realizacji umowy (określenie „kamieni milowych”), czas naprawy albo wymiany towaru, dostęp do części zamiennych, serwis pogwarancyjny, własność intelektualna, kara umowna, rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza, itd.),
– modyfikacja umowy – renegocjacje warunków umownych, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura zmiany umowy, aneks do umowy.
4. Umowy sprzedaży / „zakupu” towaru z kontrahentami zagranicznymi – o co zadbać na etapie podpisywania umowy; klauzula wyboru prawa; język umowy; ograniczenie odpowiedzialności.
5. Problemy z realizacją umowy sprzedaży / „zakupu” towaru
– niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
– klauzula rebus sic stantibus,
– przedawnienia roszczeń,
– metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne (arbitraż), mediacja, koncyliacja). Jak się przygotować do potencjalnych sporów (przygotowanie dowodów, ciężar dowodowy, zabezpieczenie roszczeń).

6. Studium przypadków.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o prowadzącym szkolenie.

      

Szkolenie bardzo dobre, jedne z lepszych na których byliśmy, jesteśmy zadowoleni. Trener – dla mnie facet jest mistrzem, profesjonalista, doświadczony, logiczny, inteligentny – można powiedzieć wzór, tylko się uczyć – gratuluję pozyskania takiego trenera.

Artur

Dyrektor Handlowy

Najciekawszym punktem szkolenia była jego otwarta formuła pozwalająca na poznanie praktyk negocjacyjnych innych uczestników szkolenia.

Paweł

Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

Mecenas nie unikał odpowiedzi na zadawane pytania, skonsultował z nami wszelkie wątpliwości,  którymi borykamy się na co dzień. Adwokat Łukasz Świderek posługiwał się łatwym językiem i w bardzo przystępny sposób prowadził szkolenie.

Dział obsługi klienta, Timex Group Polska Sp. z o.o.

Szkolenie bez wątpienia na 5+. Adwokata Łukasza Świderka charakteryzuje dowcip, charyzma i niesamowita wiedza. Niezmiernie wciągający sposób przekazywania informacji. Odnoszenie przepisów umów do konkretnych przykładów biznesowych. Możliwość zadawania pytań przy przerabianiu bieżącego materiału. Uzyskiwanie bardzo ciekawych odpowiedzi. Omówienie sytuacji i rozwiązań wziętych z życia i doświadczenia Trenera. Trzymać tak dalej! Szkolenia tak właśnie powinny wyglądać.

Paweł

Pracownicy GE POWER Sp. z o.o.

Niesamowita umiejętność Mecenasa przekazywania ważnych kwestii (kruczków) w tworzeniu umów. Trafne przykłady, które będą wykorzystywane w pracy. Mega pomocne. 

Dyrektor Handlowy

Metody prowadzenia szkolenia

DZIEŃ I
1. Krótkie wykłady wprowadzające (10 minut)
2. Analiza konkretnych sytuacji i przypadków
3. Praca praktyczna: excel, case studies, narzędzia
Szkolenie będzie miało charakter praktycznego warsztatu angażującego wszystkich uczestników

DZIEŃ II
Szkolenie ma charakter interaktywnego wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Eksperci

DZIEŃ PIERWSZY
Trener biznesu, praktyk, zawodowy negocjator i zakupowiec. Karierę zawodową rozpoczynał jako kupiec w branży FMCG w polskich przedsiębiorstwach, dla których negocjował kontrakty zakupowe z dostawcami z całego świata – głównie korzystając z elektronicznych platform przetargowych. Później dla globalnego koncernu, lidera w swoim sektorze i dobrze znanej marki Philips Lighting, jako Strategic Buyer tworzył strategię zakupów dla obszaru Europy oraz prowadził negocjacje z kluczowymi dostawcami. Pracował również jako Kierownik Działu Zakupów Elektronicznych w Carlsberg Group (gdzie przeprowadzał ok. 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów Carlsberg na całym świecie) oraz w Danfoss A/S jako Global Category Manager Ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych, negocjacji zakupowych, budowania relacji z dostawcami oraz e-systemów zarządzania zakupami.
Posiada praktyczne doświadczenia w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne, SAP).
Wielomiesięczne kontrakty w Europie zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym.
W trakcie swojej ponad 20 letniej kariery negocjował kontrakty o łącznej wartości przekraczającej 3 miliardy EUR.
Obecnie wspiera Klientów biznesowych i korporacyjnych w ramach usług doradczych i wdrożeniowych poprawiając funkcjonowanie i strukturę działów zakupów, podnosząc jednocześnie kompetencje miękkie i twarde Zakupowców.

 

DZIEŃ DRUGI
Adwokat, Ekspert z zakresu prawa umów i procedur reklamacyjnych. Posiada kilkunastoletnią praktykę w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Prowadzi własną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Warszawie, wyspecjalizowana w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Kancelaria specjalizuje się w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów prawnych swoich Klientów oraz zapewnienie podmiotom współpracującym z kancelarią bieżącej i specjalistycznej obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Współpraca podmiotów gospodarczych z Mecenasem oparta jest na dążeniu do poczucia bezpieczeństwa prawnego, bez względu na nieustannie zmieniające się przepisy prawne i sytuację gospodarcza.

Wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców (przeszkolonych kilkanaście tysięcy uczestników, zrealizowanych tysiące godzin dydaktycznych). Przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Mediator, wykładowca na uczelniach wyższych, prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych.

Autor licznych publikacji naukowych (książki i artykuły).

Polecane szkolenia

Negocjacje z dostawcami_michał chmielecki_szkolenie otwarte

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”