CBAM – GRANICZNY PODATEK WĘGLOWY

NOWE ZASADY RAPORTOWANIA WYSOKOEMISYJNYCH TOWARÓW IMPORTOWANYCH

UWAGA IMPORTERZY zajmujący się importem towarów objętych reżimem CBAM!!!!
W początku października zaczął obowiązywać pierwszy etap unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). To nowe narzędzie polityki klimatycznej UE, obliczone na promowanie handlu produktami wytworzonymi z niską emisją dwutlenku węgla. Pierwszy taki raport powinien obejmować okres od 1 października do 31 grudnia 2023 r. i być złożony do końca stycznia 2024r.

Jeżeli jesteś podmiotem gospodarczym, który podlega pod CBAM zachęcamy do udziału w szkoleniu podczas którego w sposób przystępny i profesjonalny obszernej wiedzy z zakresu:
• nowych obowiązków dotyczących granicznego podatku węglowego (CBAM) dla danego podmiotu,
• uzasadnienie wprowadzenie CBAM,
• klasyfikacji produktów dotyczących CBAM,
• określania kosztów związanych z nowymi obowiązkami,
• raportowania (wypełniania sprawozdania kwartalnych, rocznych),
• przygotowania firmy do wdrożenia CBAM.

W PLANOWANIU

Szkolenie ONLINE

649,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 649,00 zł + 23% VAT / osoba

W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Eksperta podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00-15.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:30 – 9:00

Program szkolenia

1. Co to jest CBAM (cel wprowadzenia)
2. Ogólne informacje o systemie handlu emisjami EU ETS
3. Podstawa prawna CBAM (rozporządzenia)
3. Handel emisjami – ogólne informacje
4. Zakres stosowania (obowiązywania)
5. Kategorie produktów – towary objęte obowiązkiem raportowania
6. Podmioty objęte przepisami – zgłaszający
7. Wyłączenia z obowiązku
8. Harmonogram wdrażania CBAM
9. Okres przejściowy – nowe obowiązki
10. Sprawozdania (niezbędne informacje , obliczanie emisji)
– sprawozdania kwartalne
– sprawozdania roczne (deklaracje)
11. Korygowanie sprawozdań
12. Zasady ustalania cen w ramach CBAM
13. Organ odpowiedzialny w PL
14. Kontrole i sankcje
15. Check lista CBAM – jak ustawić proces w przedsiębiorstwie

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo wartościowe szkolenie, które wniosło wiele cennych informacji oraz pogłębiło wiedzę do wykorzystać w pracy zawodowej.

Pracownik ds. administracji i logistyki

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online) systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert

Trener z 15-letnim doświadczeniem, zdobytym po stronie spedycji, agencji celnej, eksportera i importera w międzynarodowym obrocie towarowym. Wybitny specjalista z umiejętnościami zarządzania i koordynacji procesów transportowych w połączeniu z procedurami celnymi w imporcie i eksporcie towarów drogą morską, lotniczą i transportem drogowym.  Shipment Coordynator w jednej z największych korporacji transnarodowych, autor wielu analiz i usprawnień wewnętrznych w procesach logistyczno-celnych, optymalizujących i usprawniających działania poszczególnych jednostek biznesowych. Ekspert w dziedzinie ustalania pochodzenia towarów, oraz systemu statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Od 2009 roku, po zdanym egzaminie państwowym, czynny agent celny wpisany na listę.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”