TARYFIKACJA TOWARÓW

NADAWANIE KODÓW CN ORAZ KORZYSTANIE ZE WSPÓLNEJ TARYFY CELNEJ

Adresaci szkolenia:
Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów. Serdecznie zapraszamy też osoby pragnące zdobyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie użycia Taryfy Celnej Unii Europejskiej:
• przedsiębiorcy, menedżerowie i pracownicy działów logistyki, spedycji, księgowości i działów handlowych,
• agenci i brokerzy celni oraz osoby aplikujące do zawodu agenta celnego,
• osoby odpowiedzialne w organizacji za kontakty i współpracę z organami celno-skarbowymi oraz agencjami celnymi.

Cel szkolenia:
• przekazanie uczestnikom szkolenia, w sposób przystępny i profesjonalny obszernej wiedzy
z zakresu objętego programem szkolenia oraz praktycznych umiejętności poprawnego klasyfikowania towarów opartych na interpretacji i użyciu Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, wykorzystania baz danych zawartych w przeglądarkach taryfowych (ISZTAR 4, TARIC) a także wykorzystania bazy EBTI,
• konsultacja i omawianie indywidualnych problemów i zagadnień zgłaszanych przez uczestników szkolenia – studium przypadku oraz dyskusja,
• przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie taryfikacji w oparciu
o przykłady, ćwiczenia oraz rozstrzygnięcia prawne w Unii Europejskiej.

Korzyści dla uczestników:
• udział w profesjonalnie zorganizowanym i realizowanym szkoleniu z udziałem wysoko kwalifikowanego trenera,
• zdobycie wiedzy i kompetencji zapewniających sprawne i poprawne prowadzenie działalności zawodowej,
• zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie tematyki szkolenia,
• możliwość indywidualnych konsultacji poszkoleniowych dla uczestników szkolenia, również w zakresie wnioskowania o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej.

W PLANOWANIU

Szkolenie ONLINE

759,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 759,00 zł + 23% VAT / osoba

W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Eksperta podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:30-15.30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:30 – 9:30

Program szkolenia

1. Podstawy prawne klasyfikacji taryfowej towarów w handlu zagranicznym:
• przepisy prawa międzynarodowego,
• taryfikacja towarów w przepisach prawa Unii Europejskiej i polskim prawie celnym.

2. System zharmonizowany i Nomenklatura Scalona oraz Wspólna Taryfa Celna:
• budowa i zasady klasyfikacji HS i CN,
• struktura Taryfy Celnej Unii Europejskiej.

3. Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej:
• znaczenie ORINS w procesie klasyfikowania towarów do właściwych pozycji,
• szczegółowe omówienie kolejnych reguł z uwzględnieniem ich prawidłowego używania w taryfikowaniu towarów.

4. Źródła wiedzy o klasyfikacji taryfowej zawarte w orzecznictwie TSUE, rozporządzeniach Komisji UE i notach wyjaśniających do HS i CN publikowanych przez WCO:
• wyroki Trybunału Sprawiedliwoci UE w sprawach dotyczących klasyfikacji taryfowej,
• rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji,
• noty wyjaśniające do HS i CN.

5. Coroczne zmiany w klasyfikacji towarowej wynikające ze zmian Tabeli Stawek Celnych – rola tablic korelacyjnych:
• przykłady zmian w Taryfie Celnej obowiązujących od początku roku.

6. Wiążąca Informacja Taryfowa:
• rola i znaczenie WIT,
• zmiany w stosowaniu i wnioskowaniu wynikające z pakietu Unijnego Kodeksu Celnego wprowadzone od 1 maja 2016 r.,
• przegląd WIT wydanych w Polsce i UE z zastosowaniem aplikacji ISZTAR 4 i EBTI.

7. Praktyczne zadania taryfikacyjne przygotowane przez trenera ze szczegółowym omówieniem klasyfikacji oraz omówienie przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia 

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo wartościowe szkolenie, które wniosło wiele cennych informacji oraz pogłębiło wiedzę do wykorzystać w pracy zawodowej.

Pracownik ds. administracji i logistyki

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online) systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert ds. taryfikacji - Funkcjonariusz organów celno-skarbowych

Funkcjonariusz organów celno-skarbowych pełniący stanowiska kierownicze, trener, konsultant, absolwent studiów o kierunku stosunków międzynarodowych w specjalności obsługa celna biznesu międzynarodowego. 25-letnie doświadczenie w strukturach organów celno-skarbowych. Uczestnik konferencji międzynarodowych, eventów i szkoleń w kraju i za granicą poświęconych tematyce prawa celnego i ograniczeniom pozaekonomicznym.

Aktualnie wykładowca przedmiotu „Wspólnotowa Taryfa Celna” na studiach podyplomowych o kierunku „Obsługa celna w transporcie międzynarodowym” na Akademii Sztuki Wojennej.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”