SYSTEM INTRASTAT

AKTUALNE UREGULOWANIA PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za kwestie celne, do pracowników działów exportu, importu i logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agentów celnych i doradców podatkowych.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wskazanie tych wyjątków towarowych, które nie są zgłaszane do systemu Intrastat, a których zgłaszanie jest obowiązkowe z punktu widzenia aktów prawnych.

Opis szkolenia:
System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas, którego na wielu przykładach „z życia” zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w systemie Intrastat.

Szkolenie jest podzielone na trzy panele:
Panel teoretyczny z przykładami rozwiązania napotkanych problemów;
Panel praktyczny – wskazówki do prawidłowego „czytania” faktur lub wypełniania deklaracji Intrastat;
Panel doradczy – rozwiązywanie problemów indywidualnych.

Korzyści dla uczestników:
Wskazanie konkretnych rozwiązań przy sporządzaniu deklaracji Intrastat w wybranych kierunkach obrotu.

9 grudnia 2022r.

Szkolenie ONLINE

699,00 zł + 23% VAT / osoba

22 lutego 2023r.

Szkolenie ONLINE

699,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

9 grudnia 2022r. – Szkolenie ONLINE
22 lutego 2023r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 699,00 zł + 23% VAT / osoba

W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Eksperta podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:30-15.30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:30 – 9:30

Program szkolenia

1. Do czego służy system INTRASTAT?
2. BREXIT – co dalej z wymianą towarową po 1 października 2019 r.?
3. Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego – zakładanie konta, ustalanie reprezentowania.
4. Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT – kierunki obrotu towarowego oraz zakres stosowania.
5. Termin ważności deklaracji INTRASTAT – jak długo przechowywać deklaracje wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysłanie?
6. Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.
7. Odpowiedzialność za zgłaszanie danych – kto ponosi odpowiedzialność za deklarowane dane.
8. Transakcje podlegające zgłoszeniu.
9. Naprawy, zwroty itp. – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT?
10. Organizacja systemu INTRASTAT.
11. Uczestnicy systemu INTRASTAT.
12. Progi statystyczne – jak je liczyć i jakie są między nimi różnice?
13. Forma zgłoszenia – różnice.
14. Co zrobić, by nie składać deklaracji INTRASTAT?
15. Okres i obowiązek sprawozdawczy – co zrobić, gdy nie mamy pełnych danych, a już jest termin zgłoszenia; jak zgłaszać brak obrotu.
16. Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?
17. Nomenklatura Scalona (CN) czyli taryfikacja w trzech słowach.
18. Darmowy program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.
19. Deklarowanie towarów o małej wartości.
20. System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.
21. SIMSTAT – założenia nowego systemu.
22. Budowa deklaracji INTRASTAT – różnice pomiędzy progami statystycznymi.
23. Część praktyczna.
24. Problemy indywidualne.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo wartościowe szkolenie, które wniosło wiele cennych informacji oraz pogłębiło wiedzę do wykorzystać w pracy zawodowej.

Pracownik ds. administracji i logistyki

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online) systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert - dr Izabella Tymińska

dr Izabella Tymińska – Ekspert Celny. Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego, reprezentuje podmioty gospodarcze przed organami celno – skarbowymi i sądami z pełną skutecznością. Specjalizuje się w sprawach z tzw. „górnej półki trudności – zawiłych i nietypowych. W pracy zawodowej wykorzystuje długoletnie doświadczenia zdobyte w administracji celnej, spedycji i logistyce oraz w zarządzie spółek prawa krajowego. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności. Były pracownik Urzędu Celnego .

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”