SYSTEM INTRASTAT

AKTUALNE UREGULOWANIA PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za kwestie celne, do pracowników działów exportu, importu i logistyki a przede wszystkim działów księgowości, sprzedaży, agentów celnych i doradców podatkowych.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wskazanie tych wyjątków towarowych, które nie są zgłaszane do systemu Intrastat, a których zgłaszanie jest obowiązkowe z punktu widzenia aktów prawnych.

Opis szkolenia:
System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 roku, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dobra znajomość przepisów celnych i podatkowych oraz umiejętność prawidłowej ich interpretacji jest niezbędna do prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą zarówno w obrocie towarowym dokonywanym z krajami trzecimi jak i krajami Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas, którego na wielu przykładach „z życia” zostaną szczegółowo omówione kwestie przepływów towarowych oraz dowiedzą się Państwo o najnowszych a także planowanych zmianach w systemie Intrastat.

Szkolenie jest podzielone na trzy panele:
Panel teoretyczny z przykładami rozwiązania napotkanych problemów;
Panel praktyczny – wskazówki do prawidłowego „czytania” faktur lub wypełniania deklaracji Intrastat;
Panel doradczy – rozwiązywanie problemów indywidualnych.

Korzyści dla uczestników:
Wskazanie konkretnych rozwiązań przy sporządzaniu deklaracji Intrastat w wybranych kierunkach obrotu.

26 sierpnia 2024r.

Szkolenie ONLINE

799,00 zł + 23% VAT / osoba

17 grudnia 2024r.

Szkolenie ONLINE

799,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

26 sierpnia 2024r. – Szkolenie ONLINE
17 grudnia 2024r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 799,00 zł + 23% VAT / osoba

W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Eksperta podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00-15.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:30 – 9:00

Program szkolenia

1. Do czego służy system INTRASTAT?
2. BREXIT – co dalej z wymianą towarową po 1 października 2019 r.?
3. Reprezentowanie podmiotu zobowiązanego – zakładanie konta, ustalanie reprezentowania.
4. Metodologiczne podstawy systemu INTRASTAT – kierunki obrotu towarowego oraz zakres stosowania.
5. Termin ważności deklaracji INTRASTAT – jak długo przechowywać deklaracje wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysłanie?
6. Wyjątki od zgłoszeń do systemu INTRASTAT.
7. Odpowiedzialność za zgłaszanie danych – kto ponosi odpowiedzialność za deklarowane dane.
8. Transakcje podlegające zgłoszeniu.
9. Naprawy, zwroty itp. – jak je wykazywać w systemie INTRASTAT?
10. Organizacja systemu INTRASTAT.
11. Uczestnicy systemu INTRASTAT.
12. Progi statystyczne – jak je liczyć i jakie są między nimi różnice?
13. Forma zgłoszenia – różnice.
14. Co zrobić, by nie składać deklaracji INTRASTAT?
15. Okres i obowiązek sprawozdawczy – co zrobić, gdy nie mamy pełnych danych, a już jest termin zgłoszenia; jak zgłaszać brak obrotu.
16. Deklaracje zerowe i częściowe – do czego służą?
17. Nomenklatura Scalona (CN) czyli taryfikacja w trzech słowach.
18. Darmowy program do generowania zgłoszeń INTRASTAT.
19. Deklarowanie towarów o małej wartości.
20. System upomnień w przypadku niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego.
21. SIMSTAT – założenia nowego systemu.
22. Budowa deklaracji INTRASTAT – różnice pomiędzy progami statystycznymi.
23. Część praktyczna.
24. Problemy indywidualne.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Bardzo wartościowe szkolenie, które wniosło wiele cennych informacji oraz pogłębiło wiedzę do wykorzystać w pracy zawodowej.

Pracownik ds. administracji i logistyki

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (online) systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  ewentualne konsultacje z wykładowcą.

Ekspert

Trener z 15-letnim doświadczeniem, zdobytym po stronie spedycji, agencji celnej, eksportera i importera w międzynarodowym obrocie towarowym. Wybitny specjalista z umiejętnościami zarządzania i koordynacji procesów transportowych w połączeniu z procedurami celnymi w imporcie i eksporcie towarów drogą morską, lotniczą i transportem drogowym.  Shipment Coordynator w jednej z największych korporacji transnarodowych, autor wielu analiz i usprawnień wewnętrznych w procesach logistyczno-celnych, optymalizujących i usprawniających działania poszczególnych jednostek biznesowych. Ekspert w dziedzinie ustalania pochodzenia towarów, oraz systemu statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Od 2009 roku, po zdanym egzaminie państwowym, czynny agent celny wpisany na listę.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”