JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI?

ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNĄ TECHNIKĄ W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM

​Zapraszamy na szkolenie JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? Warsztaty polecamy wszystkim, którzy chcą trenować swoją asertywność w rozmowach z trudnym klientem zgłaszającym reklamacje i skargi. Ekspertem na szkoleniu będzie dr Anna Adamus – Matuszyńska.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:

a. Rozwinąć umiejętności prowadzenia efektywnych i skutecznych rozmów z klientami.
b. Poznać zastosowanie asertywności w obsłudze klienta.
c. Rozwinąć umiejętności zachowań asertywnych w trudnych sytuacjach obsługi klienta.
d. Zdobyć wiedzę w zakresie metod i technik sprawnego komunikowania się z klientem.
e. Podnieść umiejętności konstruowania rozmowy, aby rozwiązywać powstające problemy.
f. Poznać techniki rozmawiania o sprawach technicznych z klientami.
g. Wypracować konstruktywne nawyki i zachowania w rozmowach z klientami.
h. Radzić sobie z emocjami własnymi oraz klienta podczas trudnej rozmowy.

Szkolenie prowadzone będzie w formie ONLINE.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI SZKOLENIA ONLINE W FORMIE ZAMKNIĘTEJ.

W PLANOWANIU

Szkolenie ONLINE

625,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnie w warsztatach – możliwość brania udziału w ćwiczeniach).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 625,00 zł + 23% VAT /  osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 2 spotkania po ok. 4h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań, ćwiczeń i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00 – 13:00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:45

Program szkolenia

1. Profesjonalizm w obsłudze klienta
a. Co w procesie obsługi jest ważne dla klienta?
b. Co w procesie obsługi jest ważne dla firmy?
c. Jak budować pozytywne relacje z Klientem?
d. Rola i znaczenie komunikowania w procesie obsługi klienta.

Metody:
a. Mini wykład wprowadzający
b. Analiza przykładów obsługi klienta – interakcja ze słuchaczami
c. Test samooceny – omówienie

2. Etapy rozmowy z klientem – dynamika obsługi klienta
a. Rola powitania w rozmowie z klientem. Pierwsze wrażenie
b. Jak właściwie rozpocząć rozmowę z klientem?
c. Jak przekonywać klienta do własnego stanowiska?
c. Jak reagować na obiekcje klienta?
d. Jak wyjaśniać sprawy trudne?
e. Jak zakończyć rozmowę?

Metody:
a. Odgrywanie ról celem analizy istotnych elementów rozmowy z klientem
b. Mini wykład podsumowujący

3. Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia – komunikowanie pozawerbalne
a. Nastawienie emocjonalne, wyrażanie emocji pozytywnych
b. Komunikowanie niewerbalne – znaczenie symboli wizualnych
c. Aktywne słuchanie – jak usłyszeć niewypowiedziane treści?
d. Rola głosu w komunikowaniu z klientem

Metody:
a. Mini wykład
b. Analiza przypadków

4. Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia – komunikowanie werbalne
a. Jak zadawać precyzyjne i właściwe pytania?
b. Jak udzielać właściwych odpowiedzi na pytania?
c. Jak parafrazować wypowiedzi klienta?
d. Jakich używać słów, a jakich unikać w obsłudze klienta?

Metody:
a. Odgrywanie ról przez uczestników
b. Mini wykład podsumowujący

5. Asertywność – prawa wyrażania siebie i swoich poglądów
a. Co to znaczy być osobą asertywną?
b. Prawa i obowiązki osoby asertywnej
c. Asertywne myślenie
d. Jeśli nie asertywność to, co? Alternatywy dla asertywności
e. Korzyści z asertywności w procesie obsługi klienta.

Metody:
a. wykład omawiający zachowania asertywne, ich źródła, specyfikę oraz praktykę wykorzystania
b. analiza przypadków

6. Techniki asertywności
a. umiejętność proszenia, przepraszania i dziękowania;
b. umiejętność odmawiania, mówienia „nie”;
c. umiejętność krytykowania innych;
d. umiejętność przekazywania informacji zwrotnej;
e. umiejętność odpowiadania na krytykę.

Metody:
a. ćwiczenia praktyczne asertywnych zachowań
b. podsumowanie technik asertywnych zachowań w obsłudze klienta

7. Radzenie sobie z trudnymi klientami – techniki, porady, dobre praktyki
a. klient „pieniacz”
b. klient malkontent
c. klient „krytyk”
d. klient cynik i złośliwiec
e. klient lękliwy, zagubiony
f. klient niezdecydowany

Metody:
1. Analizy konkretnych przypadków z obsługi klienta
2. Mini wykład podsumowujący obsługę trudnego klienta

Podsumowanie szkolenia

Słuchacze otrzymają:
a. Slajdy prezentujące materiał
b. Ćwiczenia pozwalające poznać specyfikę zachowań asertywnych

Przed szkoleniem każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie kwestionariusza celem poznania specyfiki klienta, produktów lub usług oraz sytuacji ważnych dla niego i jego firmy.

Referencje i opinie uczestników

Referencje_opinie_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Oasis

Z przyjemnością mogę polecić firmę CSK PARTNER i Trenerkę Annę Adamus Matuszyńską, każdemu kto pragnie rozwinąć świadomość i umiejętności swojego zespołu w zakresie obsługi klienta.

Agnieszka

Właściciel , BAMA Logistics Sp. z o.o.

Trenerka prowadząca szkolenie, Anna Adamus Matuszyńska wykazała się dużą znajomością tematyki będącej przedmiotem szkolenia i w oparciu o swoje doświadczenie zaprezentowała praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Metody zajęć angażowały uczestników do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Jacek

Departament Kadr, Bank MILLENNIUM SA

Szkolenie bogate w wiedzę i dużą ilość przydatnych informacji. Prowadząca szkolenie Anna Adamus Matuszyńska starała się dopasować techniki dot. tematu szkolenia do sytuacji jakie mogą pojawić się w naszej pracy – starała się zindywidualizować przykłady do każdego Uczestnika i branży, którą reprezentuje indywidualnie. Bardzo miła atmosfera podczas zajęć. Merytoryczne szkolenie, bogaty skrypt, bardzo dobra lokalizacja.  

Justyna

PPH Ewa-Bis

Pani Ania przemiła osoba i bardzo kompetentna. Miło słuchalo się szkolenia. Ćwiczenia przydatne i trafne.Użycie naszych przykładów skarg na plus, pokazano nam sposoby ich rozwiązywania. Platforma do szkolenia online również była OK.

Paulina

Lifocolor

Szkolenie bardzo przydatne, mnóstwo praktycznych przykładów i gotowych rozwiązań. Omawialiśmy konkretne sytuacje i przywoływaliśmy konkretne zdarzenia. Szkolenie online przebiegało w bardzo komfortowej atmosferze, którą udało się stworzyć Trenerce. Nie miałam żadnych oporów by się wypowiadać, zadawać pytania i brać aktywny udział w szkoleniu. Z chęcią wezmę udział w innych szkoleniach prowadzonych przez p. Anię.

Martyna

BOK, Producent przekąsek

Metody prowadzenia szkolenia

Przed szkoleniem każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie kwestionariusza celem poznania specyfiki klienta, produktów lub usług oraz sytuacji ważnych dla niego i jego firmy.

Słuchacze otrzymają:

  1. Slajdy prezentujące materiał
  2. Ćwiczenia pozwalające poznać specyfikę zachowań asertywnych

Metody wyszczególnione:
a. Mini wykład wprowadzający do każdego tematu
b. Analiza przykładów obsługi klienta – interakcja ze słuchaczami
c. Test samooceny – omówienie
d. Odgrywanie ról celem analizy istotnych elementów rozmowy z klientem
e. Mini wykład podsumowujący
f. Wykład omawiający zachowania asertywne, ich źródła, specyfikę oraz praktykę wykorzystania
g. Ćwiczenia praktyczne asertywnych zachowań
h. Podsumowanie technik asertywnych zachowań w obsłudze klienta
i. Analizy konkretnych przypadków z obsługi klienta
j. Mini wykład podsumowujący obsługę trudnego klienta

Ekspert - dr hab. Anna Adamus – Matuszyńska

dr hab. Anna Adamus – Matuszyńska

Doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, socjolog, specjalista public relations, profesor w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Menedżerska”. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. 

W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 – 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge realizujący projekt „Global Security Fellowship Initiative” koncentrujący się na zmianach społeczno-politycznych zachodzących w latach 90 w Europie Środkowej, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w roku akademickim 2000/2001. Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001. W latach od 2004 – 2018 współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich.

Zrealizowała niezliczone projekty doradcze i szkoleniowe, szczególnie z zakresu komunikowania, zarządzania, obsługi klienta i różnorodności pokoleniowej.

Autorka ponad 160 publikacji naukowych i podręczników z zakresu konfliktu społecznego, komunikowania, public relations oraz społecznej odpowiedzialności. Publikuje także artykuły publicystyczne dotyczące komunikowania. Od 10 lat nagrywa wykłady dotyczące twórczości artystów i artystek plastyków w Radio Katowice. W latach 1995 – 2006 aktywnie współuczestniczyła w budowaniu środowiska specjalistów PR w województwie śląskim działając w PSPR.

Prywatnie Matka dwóch synów: reżysera – Jana P. Matuszyńskiego oraz specjalisty ds. mediów społecznościowych – Szymona Matuszyńskiego. W życiu osobistym kieruje się zasadą Artura Rubinsteina: Jeśli chcesz kogoś lub coś oceniać, to musisz najpierw mieć głęboką wiedzę na jego lub dany temat.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”