Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI?

ASERTYWNOŚĆ – SKUTECZNĄ TECHNIKĄ W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM

​Zapraszamy na szkolenie JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM ZGŁASZAJĄCYM REKLAMACJE I SKARGI? Warsztaty polecamy wszystkim, którzy chcą trenować swoją asertywność w rozmowach z trudnym klientem zgłaszającym reklamacje i skargi. Ekspertem na szkoleniu będzie dr Anna Adamus – Matuszyńska.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:

a. Rozwinąć umiejętności prowadzenia efektywnych i skutecznych rozmów z klientami.
b. Poznać zastosowanie asertywności w obsłudze klienta.
c. Rozwinąć umiejętności zachowań asertywnych w trudnych sytuacjach obsługi klienta.
d. Zdobyć wiedzę w zakresie metod i technik sprawnego komunikowania się z klientem.
e. Podnieść umiejętności konstruowania rozmowy, aby rozwiązywać powstające problemy.
f. Poznać techniki rozmawiania o sprawach technicznych z klientami.
g. Wypracować konstruktywne nawyki i zachowania w rozmowach z klientami.
h. Radzić sobie z emocjami własnymi oraz klienta podczas trudnej rozmowy.

Szkolenie prowadzone będzie w formie ONLINE.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI SZKOLENIA ONLINE W FORMIE ZAMKNIĘTEJ.

W PLANOWANIU

Szkolenie ONLINE

520,00 zł + 23% VAT

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU

Program szkolenia

Dzień I.

1. Profesjonalizm w obsłudze klienta
a. Co w procesie obsługi jest ważne dla klienta?
b. Co w procesie obsługi jest ważne dla firmy?
c. Jak budować pozytywne relacje z Klientem?
d. Rola i znaczenie komunikowania w procesie obsługi klienta.

Metody:
a. Mini wykład wprowadzający
b. Analiza przykładów obsługi klienta – interakcja ze słuchaczami
c. Test samooceny – omówienie
Czas trwania: 30 min

2. Etapy rozmowy z klientem – dynamika obsługi klienta
a. Rola powitania w rozmowie z klientem. Pierwsze wrażenie
b. Jak właściwie rozpocząć rozmowę z klientem?
c. Jak przekonywać klienta do własnego stanowiska?
c. Jak reagować na obiekcje klienta?
d. Jak wyjaśniać sprawy trudne?
e. Jak zakończyć rozmowę?

Metody:
a. Odgrywanie ról celem analizy istotnych elementów rozmowy z klientem
b. Mini wykład podsumowujący
Czas trwania: 60 min

3. Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia – komunikowanie pozawerbalne
a. Nastawienie emocjonalne, wyrażanie emocji pozytywnych
b. Komunikowanie niewerbalne – znaczenie symboli wizualnych
c. Aktywne słuchanie – jak usłyszeć niewypowiedziane treści?
d. Rola głosu w komunikowaniu z klientem

Metody:
a. Mini wykład
b. Analiza przypadków
Czas trwania: 30 min

4. Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia – komunikowanie werbalne
a. Jak zadawać precyzyjne i właściwe pytania?
b. Jak udzielać właściwych odpowiedzi na pytania?
c. Jak parafrazować wypowiedzi klienta?
d. Jakich używać słów, a jakich unikać w obsłudze klienta?

Metody:
a. Odgrywanie ról przez uczestników
b. Mini wykład podsumowujący
Czas trwania: 60 min

Dzień II
5. Asertywność – prawa wyrażania siebie i swoich poglądów
a. Co to znaczy być osobą asertywną?
b. Prawa i obowiązki osoby asertywnej
c. Asertywne myślenie
d. Jeśli nie asertywność to, co? Alternatywy dla asertywności
e. Korzyści z asertywności w procesie obsługi klienta.

Metody:
a. wykład omawiający zachowania asertywne, ich źródła, specyfikę oraz praktykę wykorzystania
b. analiza przypadków
Czas trwania: 30 min

6. Techniki asertywności
a. umiejętność proszenia, przepraszania i dziękowania;
b. umiejętność odmawiania, mówienia „nie”;
c. umiejętność krytykowania innych;
d. umiejętność przekazywania informacji zwrotnej;
e. umiejętność odpowiadania na krytykę.

Metody:
a. ćwiczenia praktyczne asertywnych zachowań
b. podsumowanie technik asertywnych zachowań w obsłudze klienta
Czas trwania: 90 min

7. Radzenie sobie z trudnymi klientami – techniki, porady
a. klient „pieniacz”
b. klient malkontent
c. klient „krytyk”
d. klient cynik i złośliwiec
e. klient lękliwy, zagubiony
f. klient niezdecydowany

Metody:
1. Analizy konkretnych przypadków z obsługi klienta.
2. Mini wykład podsumowujący obsługę trudnego klienta
Czas trwania: 30 min

Podsumowanie szkolenia
Czas trwania: 30 min

Słuchacze otrzymają:
a. Slajdy prezentujące materiał
b. Ćwiczenia pozwalające poznać specyfikę zachowań asertywnych

Przed szkoleniem każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie kwestionariusza celem poznania specyfiki klienta, produktów lub usług oraz sytuacji ważnych dla niego i jego firmy.

Referencje i opinie uczestników

Referencje_opinie_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Oasis

Z przyjemnością mogę polecić firmę CSK PARTNER i Trenerkę Annę Adamus Matuszyńską, każdemu kto pragnie rozwinąć świadomość i umiejętności swojego zespołu w zakresie obsługi klienta.

Agnieszka

Właściciel , BAMA Logistics Sp. z o.o.

Trenerka prowadząca szkolenie, Anna Adamus Matuszyńska wykazała się dużą znajomością tematyki będącej przedmiotem szkolenia i w oparciu o swoje doświadczenie zaprezentowała praktyczne podejście do omawianych zagadnień. Metody zajęć angażowały uczestników do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Jacek

Departament Kadr, Bank MILLENNIUM SA

Szkolenie bogate w wiedzę i dużą ilość przydatnych informacji. Prowadząca szkolenie Anna Adamus Matuszyńska starała się dopasować techniki dot. tematu szkolenia do sytuacji jakie mogą pojawić się w naszej pracy – starała się zindywidualizować przykłady do każdego Uczestnika i branży, którą reprezentuje indywidualnie. Bardzo miła atmosfera podczas zajęć. Merytoryczne szkolenie, bogaty skrypt, bardzo dobra lokalizacja.  

Justyna

PPH Ewa-Bis

Pani Ania przemiła osoba i bardzo kompetentna. Miło słuchalo się szkolenia. Ćwiczenia przydatne i trafne.Użycie naszych przykładów skarg na plus, pokazano nam sposoby ich rozwiązywania. Platforma do szkolenia online również była OK.

Paulina

Lifocolor

Metody prowadzenia szkolenia

Przed szkoleniem każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie kwestionariusza celem poznania specyfiki klienta, produktów lub usług oraz sytuacji ważnych dla niego i jego firmy.

Słuchacze otrzymają:

  1. Slajdy prezentujące materiał
  2. Ćwiczenia pozwalające poznać specyfikę zachowań asertywnych

Metody wyszczególnione:
a. Mini wykład wprowadzający do każdego tematu
b. Analiza przykładów obsługi klienta – interakcja ze słuchaczami
c. Test samooceny – omówienie
d. Odgrywanie ról celem analizy istotnych elementów rozmowy z klientem
e. Mini wykład podsumowujący
f. Wykład omawiający zachowania asertywne, ich źródła, specyfikę oraz praktykę wykorzystania
g. Ćwiczenia praktyczne asertywnych zachowań
h. Podsumowanie technik asertywnych zachowań w obsłudze klienta
i. Analizy konkretnych przypadków z obsługi klienta
j. Mini wykład podsumowujący obsługę trudnego klienta

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”