PRZEPISY REKLAMACYJNE
NOWELIZACJA 2022/2023 (obowiązywanie od 1 stycznia 2023r.)

Przygotuj się już dziś na nadchodzące zmiany w prawie reklamacyjnym. NOWELIZACJA wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę cyfrową oraz dyrektywę sprzedaży towarów. Dyrektywy weszły w życie 11 czerwca 2019 r., a państwa członkowskie zobowiązane były do ich implementacji do 1 lipca 2021 r., z mocą od 1 stycznia 2022 r. (w Polsce będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023r. na mocy Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe – podpisana przez Prezydenta 9 listopada 2022 r.)

Projektowane przepisy zmieniają ustawę o prawach konsumenta.

W czasie szkolenia zostaną:
• przybliżone nowe regulacje prawne
• omówione potencjalne problemy związane z stosowaniem nowych przepisów
• określone procedury i dokumenty, które należy zmienić w każdej firmie w celu dostosowania się do nowych rozwiązań prawnych
• opisane skutki oddziaływania nowych przepisów, m.in. na sklepy internetowe, sieci handlowe, sieci serwisowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne, punkty usługowe, itd.
• scharakteryzowane sankcje / kary za niestosowanie się do nowych rozwiązań prawnych.

Omówienie zakresu zmian obowiązujących od 2023r. zostanie poprzedzone wprowadzeniem do szkolenia, w którym Mecenas omówi obowiązujące prawo reklamacyjne w oparciu o gwarancję, rękojmię i odpowiedzialność odszkodowawczą.

5 czerwca 2023r.

Szkolenie ONLINE

485,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

5 czerwca 2023r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 485,00 zł + 23% VAT / os
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 4h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00 – 13.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:30 – 9:00

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
  a. rękojmia
  b. gwarancja
  c. odpowiedzialność odszkodowawcza
 2. Zmiana podstaw prawnych procedowania reklamacji zgłaszanych przez Konsumentów i „Przedsiębiorców Uprzywilejowanych”(PP) (już nie Kodeks cywilny a ustawa o Prawach konsumenta!!!); wpływ zmiany przepisów na umowy/OWS/regulaminy/karty gwarancyjne/ formularze/ wzory odpowiedzi na reklamacje oraz procedurę reklamacyjną
 3. Nowe i zmienione definicje: towaru, trwałości, funkcjonalności, wady
 4. Niezgodność towaru z umową:
  a. W jakich przypadkach towar będzie uznawany za zgodny z umową:
  – jak niezgodność opisu, ilości, jakości, kompatybilności, funkcjonalności towaru wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy/Wykonawcy,
  – wpływ przepisów prawa, norm technicznych, dobrych praktyk na ocenę towaru,
  – co gdy towar nie ma cech typowych, które konsument może zasadnie, oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienia (np. zawarte w reklamie),
  – brak akcesoriów i instrukcji, których dostarczenia razem z towarem konsument może rozsądnie oczekiwać,
  – zgodność towaru z wzornikami, próbnikami.
  b. kiedy Sprzedawca/Wykonawca nie odpowiada za brak zgodności towaru z umową,
  c. kto odpowiada za niewłaściwe zamontowanie towaru, znaczenie instrukcji montażu,
  d. okres odpowiedzialności Sprzedawcy/Wykonawcy za brak zgodności towaru z umową (2 lata – towary nowe, 1 rok – towary używane), 2 lata domniemania braku zgodności towaru z umową.5. Uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową:
  a. Naprawa
  b. Wymiana
  w jaki sposób można zablokować żądanie Konsumenta/PP w zakresie naprawy albo wymiany
  – czy zawsze Sprzedawca/Wykonawca ponosi koszty naprawy lub wymiany
  – kto odpowiada za odebranie towaru od Konsumenta/PP, kto ponosi związane z tym koszty
  – kto demontuje towar oraz montuje go po dokonaniu naprawy lub wymiany
  c. Obniżenie ceny
  d. Odstąpienie od umowy
  – w jakich sytuacjach Konsument/PP może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy
  – o ile obniża się cenę towaru
  – w jakim terminie należy zwrócić środki Konsumentowi/PP
  – istotność wady jako warunek odstąpienia od umowy. Domniemanie istotności wady!
  – prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu) w zakresie towarów nabytych wraz z towarami niezgodnymi z umową („rozsądne oczekiwanie klienta”)

   

  6. Prawo klienta do powstrzymania się z zapłatą za towar do chwili naprawy, wymiany, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy

  7. Gwarancja trwałości – nie może przewidywać warunków naprawy lub wymiany mniej korzystnych dla Konsumenta/PP, niż wynikające z nienależytego wykonania umowy!!

Referencje i opinie uczestników

Mecenas nie unikał odpowiedzi na zadawane pytania, skonsultował z nami wszelkie wątpliwości,  którymi borykamy się na co dzień. Adwokat Łukasz Świderek posługiwał się łatwym językiem i w bardzo przystępny sposób prowadził szkolenie.
Weronika

Dział obsługi klienta, Timex Group Polska Sp. z o.o.

Szkolenie bez wątpienia na 5+. Adwokata Łukasza Świderka charakteryzuje dowcip, charyzma i niesamowita wiedza. Niezmiernie wciągający sposób przekazywania informacji. Odnoszenie przepisów umów do konkretnych przykładów biznesowych. Możliwość zadawania pytań przy przerabianiu bieżącego materiału. Uzyskiwanie bardzo ciekawych odpowiedzi. Omówienie sytuacji i rozwiązań wziętych z życia i doświadczenia Trenera. Trzymać tak dalej! Szkolenia tak właśnie powinny wyglądać.
Pracownicy GE POWER Sp. z o.o.

Adwokat Łukasz Świderek wykazuje się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest to, że Ekspert umożliwia nawiązanie kontaktu poszkoleniowego.
Mirosław

Prokurent, PWPU Inter - Sano Sp. z o.o.

Uczestniczyłem w różnych szkoleniach z zakresu prawa handlowego, jednakże szkolenie prowadzone przez adwokata Łukasza Świderka było jednym z ciekawszych i bogatszych merytorycznie. Niesamowicie ogromna wiedza jaką posiada Ekspert CSK PARTNER i umiejętność jej przekazania jest niewątpliwym atutem szkolenia.
Bartłomiej

Zaopatrzenie, Knorr - Bremse Group

Niesamowita umiejętność Mecenasa przekazywania ważnych kwestii (kruczków) w tworzeniu umów. Trafne przykłady, które będą wykorzystywane w pracy. Mega pomocne.
Iwona

Dyrektor Handlowy

Bardzo dobre szkolenie. Analiza przykładów Uczestników. Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy prowadzącego. Dziękuję.

Łukasz

Saint Gobain

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Ekspert - adwokat Łukasz Świderek

Adwokat Łukasz Świderek

Adwokat, przewód doktorski na Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert w z 10 letnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego.
Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa).
Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobył w Sądzie Okręgowym X Wydziale Gospodarczym we Wrocławiu i Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”