LET’S NEGOTIATE IN ENGLISH
(BUSINESS NEGOTIATION IN ENGLISH)

Szkolenie LET’S NEGOTIATE IN ENGLISH (BUSINESS NEGOTIATION IN ENGLISH) przeznaczone jest dla specjalistów ds. zakupów, którzy negocjują z zagranicznym dostawcą i w związku z tym chcieliby udoskonalić swoje umiejętności negocjacyjne w zakresie biznesowego (negocjacyjnego) języka angielskiego. Szkolenie prowadzi zawodowy negocjator i zakupowiec z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach o zasięgu globalnym.
Podczas szkolenia wykłady wprowadzające i dyskusje będą prowadzone w języku polskim, natomiast przypadki biznesowe (wszystkie oparte na prawdziwych historiach), negocjacje i ćwiczenia będą odbywały się w języku angielskim. 

ver eng.
The course if for procurement professionals who negotiate with foreign supplier and therefore would like to improve their negotiation skills in business English.
Then training is provided by Polish professional businessman with 20 years’ experience in multinational global organizations. Therefore, the lecture and discussions will be in Polish but the business cases (all based on real life stories) will be in English, same as the training exercises.

24 czerwca 2024r.

Online

985,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

24 czerwca 2024r. – ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer z głośnikami, kamerą i mikrofonem z dostępem do internetu.
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 985,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:0 – 15.30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:50 – 9:00

Program szkolenia

1. The preparation
A) Supplier positioning on the strength-weakness axis. Supplier dependency ratio
B) Customer attractiveness in the eyes of supplier
C) Benchmark, data analysis and setting up the right targets.
D) The list of the questions every buyer has to ask before any business negotiation.

2. Even deeper preparation
A) TCO analysis – Total Cost of Ownership tool
B) Negotiation resources (time, money, emotions) – how to plan and take advantage of them?
C) Scenarios preparation, argumentation preparation
D) Make no assumptions – setting the right negotiation goals and managing stakeholders’ expectations.

3. Negotiation tactics and supplier influencing techniques.
A) Credibility – the most valuable asset in every negotiation
B) Buyers’ tactics from a weaker position – how to influence supplier when we are obliged to work with them.
C) Negotiation psychology based on D. Kahneman
D) The HALO effect, the fudge, the mirroring, and many other psychological techniques
E) The persuasion patterns.

4. Summary
A) One pager for buyers’ negotiation
B) The negotiator curse – how to build strong relationship in business and yet achieving your targets.

Tłumaczenie programu:
1. Przygotowanie negocjacji
A) Pozycjonowanie dostawcy na osi siła-słabość. Współczynnik zależności od dostawcy
B) Atrakcyjność klienta w oczach dostawcy
C) Benchmark, analiza danych i ustalenie właściwych celów.
D) Lista pytań, które każdy kupujący musi zadać przed negocjacjami biznesowymi.
2. Jeszcze głębsze przygotowanie
A) Analiza TCO – narzędzie całkowitego kosztu posiadania
B) Zasoby negocjacyjne (czas, pieniądze, emocje) – jak je zaplanować i wykorzystać?
C) Przygotowanie scenariuszy, przygotowanie argumentacji
D) Nie rób żadnych założeń – wyznaczaj właściwe cele negocjacyjne i zarządzaj oczekiwaniami interesariuszy.
3. Taktyki negocjacyjne i techniki wywierania wpływu na dostawców.
A) Wiarygodność – najcenniejsza wartość w każdych negocjacjach
B) Taktyka kupujących ze słabszej pozycji – jak wpłynąć na dostawcę, gdy jesteśmy zobowiązani z nim współpracować.
C) Psychologia negocjacji na przykładzie D. Kahnemana
D) Efekt HALO, krówka, odbicie lustrzane i wiele innych technik psychologicznych
E) Wzory perswazji.
4. Podsumowanie
A) One pager w negocjacjach zakupowych
B) Klątwa negocjatora – jak budować silne relacje w biznesie i jednocześnie osiągać swoje cele.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o prowadzącym szkolenie.

Szkolenie bardzo dobre, jedne z lepszych na których byliśmy, jesteśmy zadowoleni. Trener – dla mnie facet jest mistrzem, profesjonalista, doświadczony, logiczny, inteligentny – można powiedzieć wzór, tylko się uczyć – gratuluję pozyskania takiego trenera.

Artur

Dyrektor Handlowy

Najciekawszym punktem szkolenia była jego otwarta formuła pozwalająca na poznanie praktyk negocjacyjnych innych uczestników szkolenia.

Paweł

Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

Metody prowadzenia szkolenia

1. Krótkie wykłady wprowadzające (5-10 minut)
2. Analiza konkretnych sytuacji i przypadków
3. Negocjacje praktyczne
4. Ćwiczenia 

Szkolenie będzie miało charakter praktycznego warsztatu angażującego wszystkich uczestników.

Podczas szkolenia wykłady wprowadzające i dyskusje będą prowadzone w języku polskim, natomiast przypadki biznesowe (wszystkie oparte na prawdziwych historiach), negocjacje i ćwiczenia będą odbywały się w języku angielskim. 

Ekspert

Trener biznesu, praktyk, zawodowy negocjator i zakupowiec. Karierę zawodową rozpoczynał jako kupiec w branży FMCG w polskich przedsiębiorstwach, dla których negocjował kontrakty zakupowe z dostawcami z całego świata – głównie korzystając z elektronicznych platform przetargowych. Później dla globalnego koncernu, lidera w swoim sektorze i dobrze znanej marki Philips Lighting, jako Strategic Buyer tworzył strategię zakupów dla obszaru Europy oraz prowadził negocjacje z kluczowymi dostawcami. Pracował również jako Kierownik Działu Zakupów Elektronicznych w Carlsberg Group (gdzie przeprowadza ok. 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów Carlsberg na całym świecie) oraz w Danfoss A/S jako Global Category Manager Ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych, negocjacji zakupowych, budowania relacji z dostawcami oraz e-systemów zarządzania zakupami. Posiada praktyczne doświadczenia w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne). Wielomiesięczne kontrakty w Europie zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym. W trakcie swojej ponad 20 letniej karierze negocjował kontrakty o łacznej wartości przekraczającej 3 miliardy EUR. Obecnie wspiera Klientów biznesowych i korporacyjnych w ramach usług doradczych i wdrożeniowych poprawiając funkcjonowanie, strukturę działów zakupów podnosząc jednocześnie kompetencje miękkie i twarde Zakupowców.

Polecane szkolenia

Negocjacje z dostawcami_michał chmielecki_szkolenie otwarte

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”