ZARZĄDZANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI 

AKADEMIA LIDERÓW

Celem szkolenia jest kształcenie umiejętności zarządzania zespołem pracowników a w szczególności kadrą specjalistów poprzez rozwój umiejętności komunikowania się w zespole, motywowania pracowników oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z ludzkich zalet i wad oraz cech sytuacji. Współcześnie kadra techniczna to grupa osób dobrze wykształconych, dysponująca rzadkimi i specjalistycznymi umiejętnościami. Odpowiednie zarządzanie, kierowanie i motywowanie profesjonalistów jest zasadniczym zadaniem lidera/szefa, dzięki któremu zespół będzie osiągał pożądane wyniki.

Czego oczekujemy od uczestników warsztatu:
a. Otwartego umysłu
b. Gotowości do dzielenia się doświadczeniem z innymi uczestnikami
c. Aktywnej postawy poprzez zadawanie pytań, udział w dyskusjach i odważne podejmowanie ważnych tematów

Uczestnik szkolenia będzie miał okazję do:
a. lepszego poznania swoich zalet i słabości w zarządzaniu kadrą specjalistów
b. zapoznania się z rolą kierownika/lidera oraz podstawowymi kompetencjami, które wspierają procesy zarządcze
c. poznania stylów komunikacji i reguł doboru odpowiedniego stylu w zależności od sytuacji i konkretnego pracownika
d. rozwoju inteligencji emocjonalnej odpowiedzialnej za budowanie relacji z pracownikami pozwalających osiągać cele zespołu i firmy
e. poznania najnowszych technik motywowania kadry specjalistów
f. zdobycia wiedzy o czynnikach demotywujących pracowników oraz sposobów radzenia sobie z nimi
g. umiejętnego delegowania zadań oraz nowoczesnego oceniania pracowników – specjalistów
d. zapoznania się z metodami radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kierowaniu kadrą techniczną (wymagający pracownicy, konflikty w zespole, stres w pracy)

W PLANOWANIU

Uniejów

1 815,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU

Cena szkolenia wynosi: 1 815,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– 16h dydaktycznych zajęć (1h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch, kolacja (dla chętnych)
Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
Pokój do pojedynczego wykorzystania ze śniadaniem: 299,00 zł.
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 359,00 zł.

Godziny trwania zajęć:  I dzień 09:00 – 16:30, II dzień 09:00 – 15:30.

Program szkolenia

MODUŁ I: ZARZĄDZANIE, KIEROWANIE I KOMUNIKACJA

1. Przywódca, lider, kierownik – podobieństwa i różnice
a. kierownik zespołu – funkcja zawodowa
b. lider grupy – funkcja społeczna
c. przywódca – funkcja psychospołeczna
d. diagnoza własnych predyspozycji przywódczych w kierowaniu kadrą techniczną

2. Skuteczne komunikowanie się lidera z kadrą techniczną
a. Style i reguły porozumiewania się
– cztery style komunikowania: dyrektywne, analityczne, afektywne, uważające i praktyka ich stosowania
– dostosowanie stylu komunikowania do pracownika i potrzeb sytuacji
– wady i zalety poszczególnych stylów
b. Mowa werbalna – znaczenie w praktyce komunikowania się w zespole profesjonalistów
– świadome wykorzystywanie słów w procesie kierowania zespołem pracowników
– jak sprawić, aby pracownicy słuchali, co się do nich mówi?
c. Mowa niewerbalna – też „mówi” – jak wykorzystać komunikowanie niewerbalne w codziennej praktyce zawodowej, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty?
d. trudne rozmowy z pracownikami – prawidłowości i sposoby ich realizowania
e. umiejętność komunikowania a zachowania dyskryminujące i mobujące pracowników

3. Inteligencja emocjonalna w budowaniu relacji w zespole pracowników na stanowiskach technicznych
a. znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy zawodowej
b. emocjonalny cykl zmiany a praca z zespołem
c. rozpoznawanie własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywanie w praktyce zarządzania zespołem
d. rozpoznawanie emocji współpracowników i umiejętność ich wykorzystywanie w praktyce zarządzania zespołem

MODUŁ II: METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA

4. Dlaczego motywowanie ludzi do pracy nie działa?
a. proces oceny sytuacji – poznanie i emocje, samopoczucie pracownika, intencje i zachowania
b. źródła zaangażowania pracownika
c. sześć perspektyw motywacyjnych – obojętna, zewnętrzna, narzucona, dopasowana, zintegrowana, spontaniczna – analiza i możliwości wykorzystania w praktyce

5. Jak motywować kadrę techniczną?
a. rola i znaczenie nagród w procesie motywowania
b. rola i znaczenie kar w procesie motywowania
c. decyzyjny model motywacji pracowników
d. wpływ informacji zwrotnej na wydajność pracy
e. metody skutecznego oddziaływania motywacyjnego

6. Jak w trudnym czasie wspierać zespół w kryzysach motywacyjnych?
a. Jak reagować na narzekanie w zespole?
b. Jak przekazywać trudne informacje o zmianach?
c. Kiedy pojawiają się kryzysy motywacyjne i co z nimi zrobić?
d. Co demotywuje ludzi do pracy?
e. Spirala demotywacji – jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników?

MODUŁ III: DELEGOWANIE I OCENIANIE PRACOWNIKÓW

7. Delegowanie jako metoda zarządzania zespołem technicznym
a. Poziomy delegowania – jak i kiedy delegować zadania pracownikom
b. Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
c. Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
d. Co może blokować delegowanie zadań?
e. Techniki skutecznej komunikacji w procesie delegowania zadań: informowanie, wydawanie poleceń,delegowanie uprawnień
f. Zasady delegowania zadań – komu, co, kiedy, dlaczego delegować

8. Ocenianie ludzi i wyników ich pracy
a. Postrzeganie i ocenianie pracowników i zespołu – czym jest, jak jest realizowane w praktyce i jakie ma znaczenie dla wyników pracy
b. Techniki oceniania pracowników na stanowiskach technicznych – praktyczne rekomendacje
c. Informacja zwrotna jako technika codziennego wspierania pracowników

MODUŁ IV: TRUDNE SYTUACJE I KONFLIKTY

9. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz z trudnymi pracownikami (omawianie trudnych sytuacji zgłoszonych w ankiecie przez Uczestników przed szkoleniem)?
a. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami kierowniczymi
b. Jak radzić sobie z trudnymi pracownikami?
c. Konflikty – dlaczego są ważne w pracy zespołu?
d. Przyczyny konfliktów
e. Dynamika konfliktów w zespole pracowników technicznych
f. Metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole pracowników

10. Zarządzanie stresem, czyli jak się nie dać problemom?
a. Fazy rozwoju stresu – dynamika stresu
b. Wypalenie zawodowe – jak przeciwdziałać?
c. Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim radzić?
d. Podstawowe zasady radzenia sobie ze stresem negatywnym w pracy zawodowej
e. Stres w zespole pracowników – jak przeciwdziałać, jak sobie z nim radzić?
f. Metody radzenia sobie ze stresem: techniki relaksacji, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, gospodarowanie czasem pracy, mindfulness, wsparcie społeczne
g. Zasady prawidłowego i efektywnego komunikowania metodą redukowania porażek zawodowych i ich przyczyn.

Metody prowadzenia szkolenia:
1. Mini wykłady – wprowadzenie do tematu lub podsumowanie zagadnienia
2. Analiza przypadków ilustrujących poszczególne kwestie – dyskusja grupowa na nimi.
3. Warsztaty umiejętności – opracowywanie przykładowych rozwiązań dla potrzeb konkretnych przypadków.
4. Odgrywanie ról przez uczestników w przygotowanych symulacjach, analiza zaproponowanych rozwiązań.
5. Rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów wynikających z ich doświadczenia zawodowego
6. Praca zespołowa nad rozwiązywanymi zagadnieniami.
7. „Gra na emocjach” – zabawa celem poznania znaczenia emocji i inteligencji emocjonalnej
8. Testy autodiagnozy.

Referencje i opinie uczestników

Opinie_ Referencje_ Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_Ejot Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Grupa Ożarów Opinie_ Referencje_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Amcor Opinie_ Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_CSK PARTNER_OSI Referencje_Opinie_ Anna Adamus Matuszyńska CSK Partner - EDF CSK partner_Referencje_opinie_Anna Adamus Matuszyńska_Nomax Referencje_opinie_CSK partner_Anna Adamus Matuszyńska_Oasis Referencje_Opinie_CSK Partner_Anna Adamus Matuszyńska_Magneti Anna Adamus Matuszyńska_CSK_Referencje_Opinie Referencje_Opinie_Anna Adamus Matuszyńska_HL Opinie_Referencje_Anna Adamus Matuszyńska_PKP

Chcemy podziękować  za bardzo dobrze przeprowadzone merytorycznie i organizacyjnie e szkolenie. Grupa wróciła zadowolona 🙂 Dziękuję za Państwa elastyczność i zaangażowanie podczas naszej współpracy. Profesjonalizm Trenera pani Anny Adamus-Matuszyńskiej, właściwa organizacja pracy i umiejętność przekazywania wiedzy w sposób przystępny i z humorem zagwarantowały wysoki poziom nauczania. Przygotowane materiały i prezentacje, a także stałe włączanie grupy
w dyskusje i warsztaty sprawiły, że było to dynamiczne szkolenie. Pani Ania posiada ogromną wiedzę merytoryczną. Sumiennie i z pełnym zaangażowaniem prowadziła zajęcia, niejednokrotnie odpowiadając na trudne pytania uczestników. Dodatkowym atutem było bogate doświadczenie zawodowe, którym się chętnie dzieliła

Małgorzata

HR, Apply Poland

Bardzo dobrze oceniam przygotowanie Anny Adamus Matuszyńskiej do prowadzonego szkolenia, jej elastyczność oraz profesjonalizm w zakresie tak wiedzy merytorycznej, jak i podejścia do osób szkolonych. mimo wieloletniego doświadczenia i wiedzy związanej z zarządzaniem zespołem, byłem wielokrotnie pozytywnie zaskakiwany, a zdobyta oraz poszerzona wiedza dzięki Trenerce oraz Uczestników grupy na pewno przyniesie mi korzyści w przyszłości.
Marcin

Dział produkcji, PXF Lighting

Metody prowadzenia szkolenia

Metody prowadzenia szkolenia:
1. Mini wykłady – wprowadzenie do tematu lub podsumowanie zagadnienia
2. Analiza przypadków ilustrujących poszczególne kwestie – dyskusja grupowa na nimi.
3. Warsztaty umiejętności – opracowywanie przykładowych rozwiązań dla potrzeb konkretnych przypadków.
4. Odgrywanie ról przez uczestników w przygotowanych symulacjach, analiza zaproponowanych rozwiązań.
5. Rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów wynikających z ich doświadczenia zawodowego
6. Praca zespołowa nad rozwiązywanymi zagadnieniami.
7. „Gra na emocjach” – zabawa celem poznania znaczenia emocji i inteligencji emocjonalnej
8. Testy autodiagnozy.

Słuchacze otrzymają:

  1. slajdy prezentujące materiał szkolenia
  2. porady praktyczne zamieszczone na slajdach do przestudiowania po zakończeniu szkolenia
  3. testy pozwalające rozpoznać uczestnikowi jego umiejętności
  4. ćwiczenia pozwalające rozwijać umiejętności kierowania zespołem technicznym

Przed szkoleniem każdy uczestnik proszony jest o wypełnienie kwestionariusza celem poznania specyfiki zespołu, który, kieruje lub będzie kierował uczestnik szkolenia.

TRENER: DR HAB. ANNA ADAMUS - MATUSZYŃSKA

dr hab. Anna Adamus – Matuszyńska

Doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, socjolog, specjalista public relations, profesor w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Menedżerska”. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. 

W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 – 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge realizujący projekt „Global Security Fellowship Initiative” koncentrujący się na zmianach społeczno-politycznych zachodzących w latach 90 w Europie Środkowej, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w roku akademickim 2000/2001. Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001. W latach od 2004 – 2018 współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich.

Zrealizowała niezliczone projekty doradcze i szkoleniowe, szczególnie z zakresu komunikowania, zarządzania, obsługi klienta i różnorodności pokoleniowej.

Autorka ponad 160 publikacji naukowych i podręczników z zakresu konfliktu społecznego, komunikowania, public relations oraz społecznej odpowiedzialności. Publikuje także artykuły publicystyczne dotyczące komunikowania. Od 10 lat nagrywa wykłady dotyczące twórczości artystów i artystek plastyków w Radio Katowice. W latach 1995 – 2006 aktywnie współuczestniczyła w budowaniu środowiska specjalistów PR w województwie śląskim działając w PSPR.

Prywatnie Matka dwóch synów: reżysera – Jana P. Matuszyńskiego oraz specjalisty ds. mediów społecznościowych – Szymona Matuszyńskiego. W życiu osobistym kieruje się zasadą Artura Rubinsteina: Jeśli chcesz kogoś lub coś oceniać, to musisz najpierw mieć głęboką wiedzę na jego lub dany temat.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”