WINDYKACJA KLIENTA

TECHNIKI MIĘKKIE PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ 

CEL I KORZYŚCI:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności stosowania skutecznych technik miękkich w procesie odzyskiwania należności przed wejściem na drogę prawną:

Po szkoleniu uczestnik:
– Będzie znał typologię niepłacących klientów
– Będzie wiedział jak dobrać strategię windykacyjną do danego typu klienta.
– Będzie znał techniki argumentacyjne, które pozwalają na osiągnięcie zakładanego rezultatu w czasie negocjacji.
– Będzie znał formy kontaktu oraz zasady i reguły prowadzenia rozmów z dłużnikiem.
– Będzie znał skuteczne sposoby na identyfikowanie psychotechnik i manipulacji stosowanych przez niepłacącego klienta.
– Będzie wiedział jak dobrać strategię windykacyjną do danego klienta oraz jak prowadzić skutecznie rozmowę windykacyjną.

ADRESACI SZKOLENIA:
– pracownicy działów handlowych, call center, księgowych
– osoby odpowiedzialne za monitorowanie płatności klientów
– wszystkie osoby zainteresowanych tematyką

W PLANOWANIU

485,00 zł + 23% VAT / osoba

Online

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWNAIU – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami, smartfon, tablet) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 485,00 zł + 23% VAT / osoba

W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć ok. 4h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Inspektora podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:45 – 13:15
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:30 – 8:45

Program szkolenia

1. Powody niepłacenia przez klientów
• typologia niepłacących klientów
• jak dobierać strategię windykacyjną do typu klienta
• najczęstsze błędy w postępowaniach windykacyjnych
• czy windykacja jest równoznaczna z utratą klienta?

Metoda: wykład wprowadzający, omówienie każdego typu klienta
Czas: 45 minut

2. Gry klientów dłużników
• jak rozpoznać, że klient z nami gra?
• typowe „scenariusze” gier
• taktyki wywierania wpływu, czyli jak zmieniać scenariusz i kierunek gry dłużnika

Metoda: analiza konkretnych sytuacji, dyskusja uczestników
Czas: 45 minut

3. Komunikacja z klientem dłużnikiem
• telefon, pismo czy osobiście – kiedy jaką formę kontaktu należy wybrać
• kluczowe reguły i zasady prowadzenia rozmów z dłużnikiem

Metoda: analiza konkretnych sytuacji, dyskusja uczestników
Czas: 45 minut

4. Zasady telefonicznych rozmów z dłużnikami
• szybko reaguj
• używaj jasnego i jednoznacznego języka
• umawiaj się, tłumacz, wyjaśniaj bardzo precyzyjnie
• odsłaniaj intencje klienta
• zadawaj pytania
• uważnie słuchaj
• bądź konsekwentny

Metoda: omówienie modelu rozmowy telefonicznej z dłużnikiem
Czas: 45 minut

5. Rozmowa windykacyjna
• jak zacząć rozmowę o należnych zależnościach?
• negocjacje windykacyjne – jak je prowadzić, jak dobierać argumenty (typy sankcji pozaprawnych i ich zastosowanie)?
• co wolno, a czego nie należy mówić podczas rozmowy widykacyjnej?
• jakie działania podjąć po rozmowie?

Metoda: analiza konkretnych sytuacji, dyskusja uczestników
Czas: 45 minut

Referencje i opinie uczestników

Metody prowadzenia szkolenia

METODYKA SZKOLENIA:

  • Mini wykłady
  • Dyskusja moderowana
  • Ćwiczenia
  • Symulacje

Ekspert - dr hab. Anna Adamus Matuszyńska

dr hab. Anna Adamus – Matuszyńska

Doktor habilitowana nauk o zarządzaniu i jakości, socjolog, specjalista public relations, profesor w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik studiów podyplomowych „Psychologia Menedżerska”. Trener i konsultant agencji public relations, firm doradczych i szkoleniowych w zakresie public relations, zarządzania i komunikowania. 

W latach 1994-95 stypendystka Uniwersytetu w Cambridge, w 1994 – 1999 członek międzynarodowego zespołu badawczego w Uniwersytecie w Cambridge realizujący projekt „Global Security Fellowship Initiative” koncentrujący się na zmianach społeczno-politycznych zachodzących w latach 90 w Europie Środkowej, stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars w roku 1997, stypendystka Leverhulme Foundation w roku akademickim 2000/2001. Organizator V European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution w Katowicach we wrześniu 2001. W latach od 2004 – 2018 współorganizator cyklicznej konferencji: PR Forum. Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Uczestnik międzynarodowych konferencji i sympozjów, ekspert kilku projektów europejskich.

Zrealizowała niezliczone projekty doradcze i szkoleniowe, szczególnie z zakresu komunikowania, zarządzania, obsługi klienta i różnorodności pokoleniowej.

Autorka ponad 160 publikacji naukowych i podręczników z zakresu konfliktu społecznego, komunikowania, public relations oraz społecznej odpowiedzialności. Publikuje także artykuły publicystyczne dotyczące komunikowania. Od 10 lat nagrywa wykłady dotyczące twórczości artystów i artystek plastyków w Radio Katowice. W latach 1995 – 2006 aktywnie współuczestniczyła w budowaniu środowiska specjalistów PR w województwie śląskim działając w PSPR.

Prywatnie Matka dwóch synów: reżysera – Jana P. Matuszyńskiego oraz specjalisty ds. mediów społecznościowych – Szymona Matuszyńskiego. W życiu osobistym kieruje się zasadą Artura Rubinsteina: Jeśli chcesz kogoś lub coś oceniać, to musisz najpierw mieć głęboką wiedzę na jego lub dany temat.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”