Pracodawcy coraz częściej szukają odpowiedzi  na pytanie jak dbać o zdrowie psychofizyczne oraz motywację do działania na co dzień swoich Pracowników. Profilaktyka zaradcza Pracodawcy, czyli  szkolenia z odporności psychicznej, zarządzania stresem i emocjami oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu to jeden z celów rozwojowych kadry szczególnie menedżerskiej, która odpowiada nie tylko za motywację swoją własną,, ale całych działu, którym zarządza.

Kursy i szkolenia z zakresu odporności psychicznej, wellbeing, zarządzania stresem dla menadżerów prowadzone przez praktyków

Wiedza teoretyczna to za mało, by nauczyć skutecznego radzenia sobie z presją, stresem, przebodźcowaniem i innymi stresorami, które mają wpływ na naszą codzienność prywatną i zawodową, dlatego też Trenerami naszych szkoleń z zakresu odporności psychicznej i zarządzania stresem i emocjami są Eksperci – praktycy Agnieszka Michalska Rechowicz i Maria Rotkiel, które prócz ogromnej wiedzy psychologicznej pracują jako terapeutki prowadząc prywatne gabinety terapeutyczno-rozwojowe. Ekspertki odporności psychicznej mają na celu przedstawić i omówić zasady dbania o kondycję psychofizyczną, w szczególności o nastrój i codzienne dobre samopoczucie. Podczas szkoleń omawiane są najbardziej skuteczne sposoby (strategie i narzędzia) zarządzania emocjami i stresem, czyli dbania o kondycję psychiczną, oraz zasady wspierania osób cierpiących w skutek obniżenia nastroju i utraty motywacji. Omawiane są pierwsze symptomy (objawy) przeciążenia sterem, w tym presją i obowiązkami, Uczestnicy ćwiczą narzędzia zarządzania energią psychofizyczną oraz zasady efektywnej komunikacji. Podczas spotkania Uczestnicy poznają najważniejsze strategie i techniki dbania o dobrostan w miejscu pracy jako zasadniczego elementu dbania o codzienną motywację, zaangażowanie i satysfakcję.

Profesjonalne szkolenia z rezyliencji, odporności psychicznej, wypalenia zawodowego i zarzadzania stresem i emocjami

Szkolenia menadżerskie obejmują bardzo wiele tematów związanych z komunikacją. Odporność psychiczna, rezyliencja i zarządzanie stresem są ściśle powiązane z umiejętnym komunikowaniem się w pracy. Podczas szkoleń omawiamy najnowsze trendy komunikacji takie jak: Modele udzielania informacji zwrotnej – schematy, przykłady, techniki i narzędzia; Nonviolent Communication (NVC) Porozumienie bez Przemocy (PBP); Komunikacja motywująca (w tym model poznawczo-behawioralny); Komunikacja wspierająca; Komunikacja empatyczna. To właśnie efektywna komunikacja, w której kluczową rolę odgrywa motywująca informacja zwrotna oraz stawianie granic, których nie powinno się wobec nas przekraczać.

Pomoc w rozwijaniu umiejętności miękkich

Szkolenie z kompetencji odporności psychicznej i zarządzania stresem i emocjami oraz profilaktyki wypalenia zawodowego, polecane jest zarówno dla pracownika, który boryka się z oczekiwaniami, presją i stresorami, jak i dla osoby, która pomimo wieloletniej praktyki i piastowania stanowiska niższego/średniego/wyższego szczebla jest narażona na jeszcze większe obciążenie, odpowiedzialność  i syndrom przewlekłego stresu. W Centrum Szkolenia Kadr PARTNER pomożemy nie tylko zapoznać się z możliwościami jakie daje dziś nauka i praktyka w rozwijaniu swojej odporności psychicznej, rezyliencji i zarządzania emocjami i stresem, ale również możecie z nami zbadać własną kondycję odporności psychicznej dzięki TESTOWI MTQ48.

Terapeuci i renerzy biznesu w jednej osobie

To dzięki wiedzy naszych Ekspertów i ciągłemu zdobywaniu doświadczenia zawodowego, możemy podczas szkolenia uczyć strategii i technik wzmacniania odporności na przeciążenia i stresory, profilaktyki oraz przeciwdziałania objawom demotywacji, chorom związanym z przeciążeniem stresem (Zespół Wypalenia Zawodowego, Syndrom przewlekłego Stresu), technik odreagowywania napięcia.

Szkolenia menadżerskie dla osób na każdym szczeblu kariery

Kursy i szkolenia o wellbeing i o odporności psychicznej są przeznaczone są przede wszystkim dla osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz leaderskie, niezależnie od ich stażu pracy czy doświadczenia. W Centrum Szkolenia Kadr PARTNER wierzymy, że ciągły rozwój i wsparcie Przełożonych na płaszczyźnie zarządzania stresem i emocjami w firmie umożliwia wzrost wyników całego działu i przyspiesza realizację wszystkich kluczowych zadań, zwiększając nie tylko wyniki, ale również decydując o właściwej atmosferze w miejscu pracy.

Odporność Psychiczna determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, stresorami oraz presją, niezależnie od okoliczności.

CSK PARTNER zaprasza na szkolenie z zakresu rezylientnego przywództwa, warsztat, na którym jako lider zespołu poznasz i wzmocnisz nie tylko własną odporność psychiczną, ale nauczysz się również tego, jak zarządzać odpornością swoich podwładnych. Rezyliencja to nic innego jak umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i doświadczeniami, to siła charakteru i umysłu, która pozwala właściwie reagować na przeciwności i napotykane wyzwania. Rozwiń swoje umiejętności przywódcze jako lider budujący odporny zespół.

Szkolenia menadżerskie z oferty CSK PARTNER

Inwestowanie w miękkie kompetencje kadry zarządzającej to trend rozwojowy czwartej rewolucji przemysłowej, zwana również Industry 4.0.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i wyboru profesjonalnych szkoleń dla kadry zarządzającej!

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”