W organizacji, w której działają związki zawodowe, pracodawca ma w określonych okolicznościach obowiązek prowadzenia z nimi negocjacji. Ma to miejsce między innymi przy okazji propozycji wprowadzenia nowego prawa zakładowego czy też zmiany regulaminu wynagradzania.

Nierzadko zdarza się, że interesy obu tych stron nie pokrywają się w mniejszym lub większym stopniu. Warto więc wiedzieć, w jakich sytuacjach pracodawca musi uzyskać zgodę związkowców na wprowadzenie danych zmian, a także jak prowadzić rozmowę z nimi w taki sposób, aby dojść do porozumienia.

Między innymi na powyższe pytania odpowiadają eksperci podczas szkolenia. Negocjacje ze związkami zawodowymi przedstawiane są na poszczególnych kursach w aspekcie prawnym i psychologicznym.

Czytaj dalej…

Negocjacje ze związkami zawodowymi – kurs z zakresu przepisów prawnych

Podczas kursu negocjacji ze związkami zawodowymi dr hab. Krzysztof Walczak porusza kompleksowy zakres aspektów prawnych związanych z tym zagadnieniem. Uczestnicy mają okazję dowiedzieć się, w jaki sposób działają tego typu zrzeszenia i jakie warunki muszą spełnić, aby pracodawca miał prawny obowiązek podejmowania z nimi współpracy w przypadku chęci wprowadzenia ważnych zmian w funkcjonowaniu zakładu. Co więcej, szkolenie z negocjacji ze związkami zawodowymi przybliża temat obowiązujących w czasie ich trwania zasad w różnorodnych okolicznościach.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie miał świadomość tego, jakiego postępowania oczekuje prawo w przypadku negocjacji ze związkami zawodowymi. Kurs prowadzony jest w sposób interaktywny, umożliwiający wymianę doświadczeń i zakładający pracę na praktycznych przykładach.

Dlaczego warto skorzystać z proponowanego przez nas szkolenia o negocjacjach ze związkami zawodowymi?

To, czy pracodawca ma obowiązek podjęcia negocjacji ze związkiem zawodowym, jest uzależnione od tematyki. W niektórych przypadkach będzie potrzebował zgody uzyskanej w toku rozmów, aby wprowadzić dane zmiany w życie, w innych zaś konieczne są jedynie konsultacje.

Nieumiejętność rozeznania sytuacji oraz wynikających z niej obowiązków może skutkować poważnymi karami. Jednocześnie pogorszeniu mogą ulec stosunki z pracownikami. Proponowane przez nas szkolenie z negocjacji ze związkami zawodowymi pozwala świadomie i w pełni odpowiedzialnie wdrażać różnorodne procesy HR w firmie bez ryzyka sankcji czy negatywnych konsekwencji w relacjach z pracownikami.

Negocjacje ze związkami zawodowymi – szkolenie dotyczące komunikacji i umiejętności negocjacyjnych

Uzupełnieniem wiedzy z zakresu aspektów prawnych zagadnienia jest nabycie odpowiednich umiejętności, które pomogą prowadzić rozmowy w sposób profesjonalny i prowadzący do osiągnięcia porozumienia satysfakcjonującego dla obu stron. Uczestnicy kursu z negocjacji ze związkami zawodowymi zdobędą wiedzę psychologiczną dotyczącą postaw oraz mentalności, a także nauczą się, jak stworzyć odpowiednią strategię.

Ekspert negocjacji Tomasz Sidewicz przedstawia praktyczne narzędzia oraz omawia zasady prowadzenia rozmów ze związkowcami. Uwrażliwia również na kwestie, które mogą zaważyć na powodzeniu pertraktacji i uczy, jak postępować w przypadku napotkania trudności.

Kurs z negocjacji ze związkami zawodowymi – w czym może pomóc wiedza psychologiczna?

To, co pozwala na sprawne funkcjonowanie firmy i utrzymywanie pozytywnych relacji z pracownikami, to umiejętność profesjonalnego prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi. Szkolenie z aspektów prawnych oraz kurs przekazujący wiedzę psychologiczną świetnie się uzupełniają, a także pozwalają odnaleźć się w wielu różnych – także skomplikowanych – sytuacjach.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”