Czy wiesz, że właśnie rozpoczął się wieloetapowy proces legislacyjny wprowadzający do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE nowy zakres wymagań oraz definicji w obszarze:
– modernizacji maszyny, w tym modernizacji cyfrowej;
– oprogramowania wykorzystującego procedury uczenia maszynowego;
– systemów wbudowanych w maszynach wykorzystujących procedury uczenia maszynowego;
– instrukcji obsługi do maszyn w wersji cyfrowej;
– instrukcji montażu dla maszyn nieukończonych;
– wykazu maszyn szczególnego ryzyka obejmującego maszyny wykorzystujące uczenie maszynowe;
– nowych jednostek notyfikowanych w obszarze oprogramowania i systemów wbudowanych w maszynach wykorzystujących uczenie maszynowe;
– elementów bezpieczeństwa wykorzystujących algorytmy samouczące się;
– nowych definicji maszyn;
– robotów współpracujących.
9 czerwca 2023r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało NOWE ROZPORZĄDZENIE O MASZYNACH (Nowe rozporządzenie 2023/1230/UE w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG). Nowe przepisy aktualizują dyrektywę maszynową 2006/42/WE i przekształcają ją w rozporządzenie UE ws. maszyn, które obejmuje harmonizację zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, promuje swobodny przepływ maszyn, a pracownikom i obywatelom zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
Już w dniu 19 lipca 2023 uległa zmianie aktualnie obowiązująca dyrektywa maszynowa 2006/42/WE poprzez wprowadzenie pierwszego pakietu legislacyjnego.
Od kiedy nowe przepisy muszą być stosowane?

W rozporządzeniu nie przewiduje się okresu przejściowego – brak możliwości równoległego stosowania wymagań zasadniczych dyrektywy maszynowej i rozporządzenia maszynowego. Dlatego, do 19 stycznia 2027r. należy przestrzegać wymagań wynikających z dyrektywy 2006/42/WE. Jednak maszyny wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku od 20 stycznia 2027 r. będą musiały spełniać wymagania nowego rozporządzenia maszynowego. Oznacza to, że producenci mają około 3,5 roku na zapoznanie się ze zmianami, opracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań, zaktualizowanie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi wszystkich produktów objętych rozporządzeniem, które zamierzają wprowadzić do obrotu lub oddać do użytku od 20 stycznia 2027r.
Zmiana dotyczy w szczególności nadzoru rynku unijnego i unijnych procedur ochronnych. Jest to pierwszy z pakietu zmian wprowadzanych do dyrektywy maszynowej poprzez „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG.”
Kolejna zmiana dyrektywy maszynowej 2006/42/WE nastąpi już 20 stycznia 2024 i będzie obejmowała w szczególności obszar powołania nowych jednostek notyfikowanych zajmujących się oprogramowaniem wykorzystującym tzw. uczenie maszynowe.

Następne zmiany zostaną wprowadzone do dyrektywy odpowiednio 20 lipca 2024r. oraz 20 października 2026r. Sama dyrektywa maszynowa 2006/42/WE całkowicie straci swoją moc prawną z dniem 20 stycznia 2027 roku.
Czasookres wprowadzania zmian jest następujący:
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 stycznia 2027 r., następujące artykuły stosuje się jednak od następujących dat:
a) art. 26–42 od dnia 20 stycznia 2024r. ;
b) art. 50 ust. 1 od dnia 20 października 2026r. ;
c) art. 6 ust. 7 oraz art. 48 i 52 od dnia 19 lipca 2023 r. ;
d) art. 6 ust. 2–6, 8 i 11 oraz art. 47 i art. 53 ust. 3 od dnia 20 lipca 2024 r. „
Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, szczególnie w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji w maszynach, automatyzacją i robotyzacją produkcji lub wprowadzaniem zmian w oprogramowaniu do istniejących maszyn – zapraszamy na szkolenie.